Kedves Brassó megyeiek,

Egy felkészült csapattal indulunk a választásokon, és olyan megvalósítások vannak mögöttünk, amelyekre mind büszkék lehetünk.

2016-ban egy olyan politikai egyezséget hoztunk létre, amely alappillérévé vált a reptér megvalósításának, illetve a megye két másik nagy prioritásának, a kórházak és az úthálózat fejlesztésének a megvalósítását is lehetővé tette. Az RMDSZ-nek köszönhető az a politikai stabilitás, amely által Brassó megye nagy mértékben fejlődött.

Az elmúlt 4 évben prioritás volt számunkra a reptér megépítése, az egészségügyi rendszer fejlesztése és az úthálózat korszerűsítése. Támogattuk a magyar rendezvényeket, az egyházakat, az iskolákat, és környezetvédelmi, turisztikai projekteken dolgoztunk.

Mindezek csak úgy valósulhattak meg, hogy jelen voltunk és kellő súllyal bírtunk a megyei önkormányzatban.

Folytatni akarjuk a munkát. Ezért kérjük újra a közösségünk támogatását! Együtt meg tudjuk őrizni képviseletünket.

Szórvány magyar közösségünknek csak így van jövője!

Kovács Attila,

az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke

Reptér

Ma már semmi kétség nincs: a repülőtér projektje megvalósul. Ez nem sikerülhetett volna az RMDSZ nélkül.

 • A reptér egy regionális projekt, ezért kezdeményezésünkre Kovászna megye vezetősége és Sepsiszentgyörgy polgármestere is közbenjárt, hogy a projekt kormányzati finanszírozást kapjon.
 • Megépült a gördülőpálya, a repülőparkoló, folyamatban van az energetikai és további melléképületek, a bekötő út kivitelezése.
 • Épül a látványos utasterminál, amely méretei szerint Romániában a 3. lesz a 12 ezer négyzetméteres összfelületével.
 • 2021-ben működőképes lesz a Brassói Nemzetközi Repülőtér.

A cél, hogy a munkálatokat befejezzük, működőképes legyen a reptér, hogy hozzájáruljon régiónk gazdasági és turisztikai fejlődéséhez.

Egészségügy

Célunk, hogy fejlesszük az egészségügyi rendszert, hogy megyénk lakosai minőségi ellátásban részesüljenek.

 • Dolgoztunk a megyei tanácsnak alárendelt 6 kórház felújításán.
 • A szülészet és nőgyógyászat régi szárnyát teljesen felújítottuk, az új szárny modernizálása most zajlik. Így az anyáknak és újszülöttjeiknek európai standardoknak megfelelő ellátást biztosít.
 • A gyermekkórházat teljesen feljavítottuk. Korszerűsítettük a neurólógiai, sürgősségi, járóbetegellátó osztályokat.
 • Folyamatban van a barcaszentpéteri tüdőgyógyászat és a brassói neurológiai kórház, illetve a megyei sürgősségi kórház főépületének felújítása. Javításokat végeztettünk további 2 épületszárnyban, az Astra és Traktor negyedi épületeknél.
 • A koronavírus okozta világjárvány kapcsán közel 23 millió lejt fordítottunk védőfelszerelések, berendezések és tesztgépek vásárlására, a brassói egészségügyi rendszer 3 darab RT-PCR tesztgéppel gazdagodott.
 • Megépült a moduláris kórház a megyei kórház udvarán, amelyben a COVID sürgősségi osztály kap helyet. Az országos stratégiai készletből szállítottak le szükséges kórházi berendezéseket, lélegeztető gépeket és egyéb felszereléseket.
 • A megyei tanács 2020-as évi költségvetésének egyharmada az egészségügyre lett fordítva.

Úthálózat

Az infrastruktúra terén azon dolgoztunk, hogy a magyarlakta települések is részesei legyenek a fejlesztéseknek.

 • 2019-ben befejeztük a 112C megyei út teljes korszerűsítését. A Höltövénytől Vledényig tartó 12 km-es szakasz a barcaújfalusiak számára fontos.
 • Augusztusban elkezdődtek a munkálatok a 131-es megyei úton, amely érinti Apácát, Ürmöst és Ágostonfalvát. A megyehatár túloldalán is folynak a korszerűsítési munkálatok, hiszen Brassó és Kovászna megye közösen pályázott az uniós forrásokra.
 • Újrakezdtük a Székelyzsombort érintő 132-es megyei út felújítását, a műszaki tervek módosítása után most már heteken belül kezdődik a 20 km-es útszakasz korszerűsítése.
 • Július elején adtuk át a felújított homoródi vasútátjárót.
 • Halmágyon új hidat építettünk az Olt folyón át.
 • A Brassó-Sepsiszentgyörgy gyorsforgalmi út felkerült a prioritások közé, így a következőkben ez is megépül.

Oktatás és egyház

Elsődleges célunk a magyar gyermekekről gondoskodni és számukra jó körülményeket biztosítani. Szórvány megyénkben a legfontosabb feladatunk a magyar iskolák és osztályok megtartása, ezért mindent megtettünk.

 • Minden magyarlakta településen támogattuk az iskolák fejlesztését.
 • 3 éve szervezünk szakmai konferenciákat pedagógusoknak.
 • 600 gyereknek viszünk 4 éve iskolakezdő tanszercsomagot Brassón kívüli iskolákba.
 • 300 magyar brassói kisiskolás része az országos hosszabbított iskolai programnak. Itt ingyenes ebédet és pedagógusi segítséget kapnak a házi feladat elvégzéséhez. Dolgozunk a program bővítésén.
 • Az oktatás terén a megyei önkormányzat hatáskörébe a speciális iskolák fenntartása tartozik, illetve a kifli-tej program finanszírozása, ezekre a szükséges keretet biztosítottuk minden évben.

A Brassó megyei magyar egyházak összesen 414 ezer lej (2017-ben 130 ezer lej, 2018-ban 140 ezer lej és 2019-ben 144 ezer lej) megyei támogatás segítségével újítottak fel templomokat és imaházakat. Fontos, hogy közösségünk etnikai arányunkon felül részesült támogatásban. Ez újra bizonyítja, hogy jelen kell lennünk és kellő súllyal kell bírnunk a megyei önkormányzatban.

Kultúra és anyanyelvhasználat

Egy szórványközösség számára létfontosságú, hogy a kulturális események által identitástudata erősödjön, anyanyelvét és hagyományait ápolja. 

 • A megyei tanács szintjén egy olyan átlátható pályázási rendszer kialakításán dolgoztunk, amelynek köszönhetően közösségünk kulcsfontosságú rendezvényei, mint Brassói Magyar Napok, Magyar Színházfesztivál, Barcasági Gyermekfesztivál, barcasági magyar kórusok találkozója is támogatásban részesült. Ez az elmúlt három év alatt több mint 350 ezer lej támogatást jelent.
 • Minden évben megszervezzük nemzeti ünnepeinket: március 15-ei és augusztus 20-ai ünnepséget, és más kulturális eseményeket.
 • 2019-ben készült először olyan bemutatóalbumja Brassó megyének, amelyben a magyar nyelvű fordítás is szerepel. Az album 4 nyelven, köztük magyarul hirdeti tájaink szépségeit, közösségeink hagyományait, értékeit, igazi névjegye lett a megyének.
 • Brassó megyében a magyarság részaránya jóval 20% alatt van, de azáltal, hogy az alelnök RMDSZ-es képviselő, a megyei önkormányzatban részben magyar nyelven is működik az ügyintézés.
 • Azon dolgoztunk, hogy a helységnévtáblákon és a megyehatáron levő üdvözlőtáblán megmaradjanak a magyar feliratok, hiszen ott a helyük.
 • A megyehatárt jelző kétnyelvű felirat a kökösi hídnál még mindig magyarul is üdvözli az arra utazókat, annak ellenére, hogy elsőfokú törvényszéki döntés született, amely annak eltávolítását írja elő. A felebbviteli tárgyalás elkezdődött, ezt az alelnök indítványozta, és remélhetőleg az RMDSZ-es jogász és ügyvédkollégák segítségével sikeresen zárul.
 • A legutóbbi útfelújítási munkálatok során a helységnévtáblákat is kicserélték, a kétnyelvű feliratok helyett viszont csak egynyelvű feliratok kerültek vissza Zajzon, Tatrang, Keresztvár és Bodola határában. A helyi RMDSZ-es tanácsosok jelezték a problémát és a megyei tanácsban való részvételünknek köszönhetően elértük, hogy rövid időn belül a magyar feliratok is visszakerüljenek.

Környezetvédelem

Élhető környezetet szeretnénk a gyerekeinknek, ezért is vállaltuk fel a Brassó Megyei Tanács szintjén a környezetvédelmi projekteket.

 • Brassó Megye Integrált Hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítésére pályázunk, év végén nyújtjuk be a pályázatot. A cél, hogy a hulladék nagy részét újrahasznosítsuk, és így alig 10% kerüljön hulladéktárolóba. Ehhez a szelektív hulladékgyűjtés, szállítás, válogatás, kezelés terén is beruházásokra van szükség. A közel 100 millió eurós projekt keretében, amelyre az uniós források megpályázása folyamatban van, meg fog épülni egy integrált hulladékgazdálkodási központ, a megyében több helyen hulladékválogató és komposztáló állomás, önkéntes gyűjtőpontok.
 • Brassó Megye Levegőminőségi Terve elkészült, amelynek célja a levegőszennyezés csökkentése. A terv a 2018-2022-as időszakra vonatkozik. Feltérképeztük a szükséges intézkedéseket az úthálózat javításától, a közszállítás korszerűsítésén át, a közintézmények energiahatékonyságának növeléséig, és ezek megvalósítását a megye közigazgatási egységei felvállalták.

Turizmus

Brassó az ország első számú turisztikai megyéjévé vált. A növekvő turistaszám figyelmünket a turizmus fenntartható fejlesztésére kell irányítsa, hiszen ennek hiányában pár év múlva csak képeslapokon és fényképeken csodálhatjuk meg azokat a természeti adottságokat, amelyekre ma büszkék vagyunk. Elődeink – magyarok, szászok és románok – közösen építették meg mindazt, ami minket körülvesz. Nekünk kötelességünk a ránk hagyott kulturális örökséget fenntartani és népszerűsíteni. Célunk, hogy Brassó megye továbbra is első számú turisztikai célpontja legyen Romániának.

 • Létrehoztuk a Brasov TurismApp mobilalkalmazást, amely a megye digitális turisztikai útikalauza.
 • 2016-tól kezdődően helyi partnereket vontunk be a megye népszerűsítésébe, az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel közösen vettünk részt országos és nemzetközi turisztikai vásárokon vagy nemzetközi projektekben.
 • 2018-tól 8 európai ország mellett partnerséget vállaltunk a ThreeT (Thematic Trail Trigger) – Tematikus útvonalak kialakítása című projektben, amelynek finanszírozását az Interreg Europe program keretében pályáztuk meg. A feltérképezett jó példák nyomán kidolgozás alatt van a Fenntartható Turizmus Cselekvési Terv, amely egy stratégia a következő 10 évre. Ezáltal célunk a bicikli és a túraútvonalak összekötése, az erődítmények útvonalának kialakítása és a helyi gasztronómiai pontok hálózatának kiépítése.
 • A Kárpátok útvonala egy újabb projekt a megyei tanácsnál. A 2021-ben kezdődő, 3 éven át tartó projekt keretében feltérképezzük az anyagi és a szellemi kulturális örökséget, a kulturális útvonalakat és azok működtetőit, a hagyományos helyi termékeket, ugyanakkor képzéseket szervezünk a helyi kézművesek számára.

Digitalizáció

A jelenlegi járványhelyzet is rávilágított arra, hogy a közigazgatás hatékonyságát növelni tudjuk a digitális technika alkalmazásával. A megyei tanács szintjén ezt már korábban felmértük és 2019-től pályáztunk egy olyan integrált informatikai rendszer kialakítására, amely által:

 • A megyei tanács és más intézmények szintjén lehetővé fogjuk tenni az online ügyintézést, így a lakosság néhány kattintással megoldhatja a hivatali ügyeit.
 • Az intezmény szintjén meghozandó döntések folyamatát is felgyorsítjuk azáltal, hogy a dokumentációk digitális formában bármikor elérhetőek a rendszerben.
 • 2020-ban a Brassó Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságra is kiterjesztettük ezt a kezdeményezést, a megpályázott uniós források lehetővé teszik hamarosan a szociális szolgáltatásokat biztosító intézmény szintjén is az online ügyintézést.

Mindkét pályázat lebonyolítása folyamatban van, remélhetőleg 2022-ig Brassó Megye Tanácsa felsorakozik a digitális adminisztrációk közé. További célunk, hogy a megyei tanácsnak alárendelt többi intézmény szintjén is alkalmazzuk a technológia nyújtotta lehetőségeket.

Vidékfejlesztés

Támogatást nyújtunk ahhoz, hogy uniós alapokhoz jussanak a mezőgazdászaink. Létrehozunk egy olyan szakbizottságot az RMDSZ keretein belül, amely ingyenes tanácsadást vállal fel annak kapcsán, hogy a 2021-2027-es új mezőgazdasági és vidékfejlesztési uniós program pályázati forrásaihoz (gépek vásárlása, farmok modernizálása, fiatal gazdák és családi gazdaságok támogatása) könnyebben hozzájussanak. Emellett az önkormányzatokat is segítjük ennek kapcsán. A megfelelő segítséggel megírt jó pályázatok által nagyobb mértékben fejlődhetnek településeink, illetve az ingyenes tanácsadás nagy kiadásoktól mentesíti a gazdákat. Továbbá tanácsadást vállalunk annak érdekében is, hogy a magyarlakta településeken működő közbirtokosságokat fejlesszük.

Végszó

Az RMDSZ jelöltcsapata szakemberekből áll, tapasztalatuk van és kellő tudásuk ahhoz, hogy minőségi munkájuk által a megye fejlődését elő tudják segíteni, és hogy érdemben tudják képviselni a magyar közösséget a megyei önkormányzatban.

Az eredmények csak úgy valósulhattak meg, hogy ott voltunk, de újra ott kell lennünk. Meg kell őriznünk képviseletünket – ez a 2020-as helyhatósági választások tétje. Hiszünk és bízunk abban, hogy közösségünkkel együtt képesek vagyunk erre, hiszen szórvány magyar közösségünknek csak így van jövője.

Ezért kérjük a szeptember 27-ei választásokon a Brassó megyeiek támogatását!

 

Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök és megyei tanácsosjelölt

Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke, megyei tanácsosjelölt és tanácselnök-jelölt

Szakál András, megyei tanácsos és tanácsojelölt

Ambrus Izabella képviselő, megyei tanácsosjelölt

Az RMDSZ jelöltjei Brassó megyében: kattintson!
Kiadvány az elmúlt 4 év eredményeiről: kattintson!

Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök és megyi tanácsosjelölt

Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke, megyei tanácsosjelölt és tanácselnök-jelölt

Szakál András, megyei tanácsos és tanácsosjelölt