A Brassó megyei magyarok képviselőjelöltje, Ambrus Izabella ügyvéd mutatkozott be a sajtó képviselői előtt a november 8-ai sajtótájékoztatón, ahol a további megyei jelöltekkel együtt ismertették az RMDSZ választási programját.

Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke bemutatta a legfontosabb üzeneteket, miszerint a Szövetség az oktatás, nemzetpolitika, családok jóléte és infrastruktúra terén megfogalmazott célokat összegez programjában. „A Brassó megyei magyarságnak újra képviselője kell legyen a parlamentben – ez fontos a közösségünk számára, hisz tudjuk az elmúlt négy évben nem volt. A jelöltlistákon sok új, fiatal személy van, több nő, a bejutó helyen is egy hölgy van, akinek szakmai tudásában mind bízhatunk. Kitűztük céljainkat és egy erős, megújult csapattal fogunk mindezért dolgozni.” – indította a sajtótájékoztatót Kovács. „A mi tervünk Erdély jövőjét építi. Bátran valljuk, hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának is. Ami pedig jó az erdélyi magyaroknak, az jó a románoknak is.” – egészítette ki a megyei elnök.

Ambrus Izabella ügyvéd, a képviselői lista vezetője bemutatta a kisebbségvédelmi és az oktatásügyi céljait. A Brassó megyei magyarok jelöltje elmondta: „olyan Erdélyt akarok, ahol minden magyar gyermek színvonalas iskolában tanulhat anyanyelvén, és ahol kisebbségünk jogait tiszteletben tartják. A Brassó megyei szórvány magyarság újra meg kell érezze közösségünk erejét és vissza kell nyerje a biztonságos jövőbe vetett hitét. A magyar ügyek iránti elköteleződésből akarok dolgozni, értékeinket és érdekeinket bátran akarom képviselni a parlamentben.”

„Gyermekeink túlterheltek. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a tananyagot, és eltöröljük a házi feladatot. Haladéktalanul kell alkalmazni az RMDSZ által alkotott törvényt: a magyar diákok a románt speciális tanterv szerint, külön tankönyvből tanulják 12 éven át. Több szakiskolára, tankönyvekre és jobb felszerelésekre van szükség. Kezdeményezzük a pályakezdő pedagógusok 25 százalékos béremelését. Folytatjuk az iskolák felújítását.” – részletezte az oktatási céljait a képviselőjelölt.

A kisebbségvédelmi és az anyanyelvhasználat kapcsán kifejtette: „Új alkotmányt akarunk, amely államalkotó tényezőként ismeri el a magyarokat. Az anyanyelvünk használatát illetően elmondhatjuk, hogy nem tartják tiszteltben a jelenlegi, közigazgatásban ismeretes 20%-os küszöböt sem, itt említhetjük Négyfalut, ahol a magyarok aránya meghaladja ezt a számot, és mégsem használhatják a magyar nyelvet az ügyintézés során. Viszont itt is tovább akarunk lépni: azt kezdeményezzük, hogy szállítsák le az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20%-ról 10%-ra.”

Kérdésként merült fel, hogy a Gyulafehérváron ígérteket milyen ígéreteket nem tartott be a többségi nemzet, illetve milyen elképzelés alapján lehet betartani. Kovács Attila elmondta, hogy új etnikumközi szerződést kell kötni a román néppel, amely tartósan biztosítja az együttélés kereteit, és lehetővé teszi, hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában. Példaként említette az anyanyelvhasználat hiányát a közigazgatásban ott, ahol a törvény írja elő, továbbá kifejtette, hogy a magyar gyerekek számára nem biztosított a román idegen nyelvként való tanulása – és még számos példa van, ami alátámasztja, törvények vannak, de sokakat nem tartanak be.

Mikes Melinda, az RMDSZ Brassó megyei Nőszervezetének elnöke elmondta, büszke, hogy egy hölgy van a lista bejutó helyén, és hogy Izabella szakmai tevékenysége, eddigi eredményei bizonyítják, hogy megérdemelten van a lista első helyén. Örömét fejezte ki, hogy a nőszervezetet erősíti, biztosította őt a támogatásról, illetve minden hölgyet bátorított a közéleti szerepvállalásra.

Géczi Gellért, Négyfalu alpolgármestere infrastrukturális célokról beszélt. Felvázolta, hogy jelenleg Romániánál kisebb országoknak is több kilométer autópályájuk van, mint nekünk. „A számok beszédesek, így az RMDSZ számára prioritás az erdélyi autópályák építése. Kiemelt célunk a vidéki utak leaszfaltozása, és a gyorsforgalmi utak építése is. Azon dolgozunk, hogy ne tartson tovább 5 óránál Erdély egyik végéből a másikba jutni vonattal. A vasúti sínek korszerűsítésére, és új szerelvényekre van szükség. Ez 2018-ig összesen 345 kilométer vasút felújítását jelenti. Gyors és biztonságos közlekedést akarunk.” – magyarázta az alpolgármester.

Tóásó Imelda megyei tanácsosként elmondta, hogy az RMDSZ célok közül kiemelten fontosnak tartja a decentralizációs törekvéseket, mert ez lehetővé teszi, hogy a városi és megyei intézmények jelentős döntési hatáskört kapjanak, így helyi szinten oldhatják meg a problémáikat a helyi igényekre válaszolva.

Ambrus Izabella képviselőjelölt

RÖVID BEMUTATKOZÓ