Az ötvenhatos események kapcsán idén rendezvénysorozattal készült az Apácai Csere János Közművelődési Egyesület, a Reménység Háza és az RMDSZ Brassó megyei szervezete november 3. és 6. között. Gálaműsor, tematikus vetélkedő, díjátadó, emlékplakettek és oklevelek átadása, ’56-os erdélyi túlélőkkel készített riportfilm vetítése, kiállítások, előadások – mind az ünnepi programot gazdagították.

Emlékezni és a jövőbe tekinteni

A XXIII. Bartalis János versmondó és énekelt vers vetélkedő versenyzőit és meghívottait fogadták november 3-án a Reménység Házában. November 4-én, pénteken a nap a verseny megnyitójával kezdődött, majd koszorúzással folytatódott a Reménység Háza udvarán található, 111 mártír nevét viselő táblánál.
Ménessy Miklós református és Szász Ferenc unitárius lelkész szóltak elsőként az összegyűltekhez, és kihangsúlyozták: „a mártír cselekedetekre emlékezve ne felejtsük el, hogy az életszereteten van a hangsúly. A múlt előtt hajtsunk fejet és Krisztusban élve vigyük tovább a jövőt.”

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Ambrus Izabella képviselőjelölt, aki mély tisztelettel és határtalan büszkeséggel emlékezik hőseinkre.
„A hősök emléke örök. Ők voltak azok, akik irányt mutattak, akik a szabadságot választották, még életük árán is. Büszkeséggel emlékezünk a brassói ifjakra, akik 1956-ban megalapították az EMISZ-t, vállalták a harcot, a nehézségeket, mindezt a szabadságért és magyarságunkért. Meggyőződésem, hogy fiataljaink megértik, átélik és magukra vállalják az 56-os szellemiséget, és a jelenben is tudnak cselekedni, mert a szabadság örök érték.” Végül Bibó István szavaival élve zárta beszédét: „a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem!”.

A megemlékezésen Vitéz Lay Imre, 56-os túlélő és EMISZ tag szólalt fel, aki röviden bevezetett az akkori törekvések világába, majd elmondta, hogy idén ketten hunytak el a Brassó megyei EMISZ tagok közül. Banner Zoltán előadóművész és Kalamár György színművész szavalatukkal tisztelték meg a hősök emlékét. A résztvevők a Brassói Magyar Dalárda segítségével énekelték el a magyar és a székely himnuszt. Koszorúzott az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében Ambrus Izabella képviselőjelölt és Kovács Attila megyei elnök, a Bartalis János verseny résztvevői, az EMISZ-esek, és a Brassó Városi Önkormányzat nevében küldött koszorút Toró Tamás helyi tanácsos.

Emléktábla a bátor emberek tiszteletére

A megemlékezés-karaván az Áprily Lajos Főgimnázium főbejáratánál található emléktáblánál állt meg, ahol Szász Ferenc, unitárius lelkész vezette fel a koszorúzást. Az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében Ambrus Izabella képviselőjelölt és Kovács Attila megyei elnök, az Áprily Lajos Főgimnázium nevében Barabás Emike és a Brassó megyei EMISZ élő tagjai helyezték el kegyeleti koszorúikat.

A földvári haláltábor áldozataira és az ötvenhatosokra emlékezve

Az eseménysorozat az egykori földvári fogolytábor területén, nehézségek árán felállított emlékműnél folytatódott.
Az egykori 2-es számú fogolytábor utolsó tömegsírja fölött található emlékművet Ungvári Barna András, volt hídvégi, jelenleg uzoni református lelkipásztor állítatta, és azóta is az itt szervezett megemlékezések házigazdája – idén a tizenhetedikre került sor. Segítségével az RMDSZ Brassó megyei szervezete idén újra megrendezte az emlékezést, ahova számos környéki településről érkezett a közel 150 résztvevő. A lelkész minden évben túlélők emlékezeteit olvassa fel, így most Miklós Péter, miklósvári túlélő visszaemlékezéseiből idézett. Igeolvasás következett, majd imát mondtak a brassói magyar történelmi egyházak képviselői, Csibi József belvárosi római katolikus plébános és Szász Ferenc unitárius lelkipásztor.

Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke köszönetet mondott a Földvári RMDSZ-nek, az Ürmösi RMDSZ-nek, Gergely János polgármesternek, Az Ürmösi Dalárdának, Ungvári Barna egykori hídvégi református tiszteletesnek és mindenki másnak, aki segített szervezésben.
Himnuszaink eléneklése között elhelyezték a koszorúkat a szervezetek, köztük az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében Ambrus Izabella képviselőjelölt és Kovács Attila, megyei elnök, továbbá egyházak, magánszemélyek.
Az emlékezőket az RMDSZ Brassó megyei szervezetének támogatásával és a hidvégi magyar közösség segítségével szeretetvendégségen fogadták a református kántori lakba átköltöztetett Fogoly emlékszobában.

Gálaműsor: díjkiosztó, oklevelek és emlékérmek átadása

A Reménység Háza adott otthont a november 5-ei eseményeknek, ahol kiértékelték Bartalis János versmondó és énekelt vers vetélkedőt, majd az ’56-os bajtársak visszaemlékezéseinek kiállítását nyitották meg. Délután került sor az ünnepi gálaműsorra, ahol többek közt Házy Eszter, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnöke és Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A felszólalások után bemutatták az RMDSZ által, ’56-os erdélyi túlélőkkel készített riportfilmet, amelyet elsőként láthatott a közönség. A filmben Lay Imre (Brassó) és Bedő Gábor mesél a 60 évvel ezelőtti történésekről.

Folytatásként Kovács Attila adta át a jelenlévő ötvenhatosoknak a Szabadság-szobor Emlékérmeket és a Kelemen Hunor szövetségi elnök által aláírt okleveleket. Emlékérmet és oklevelet kapott Kántor Gyula, Kisgyörgy Olivér, Lay Imre, Lay György, Mátyás Ernő, Simon Márton, Soós Lajos, Varga Sándor, Dudicska Albert, Csiki Sándor.

A gálaműsor programja Szebeni Zsuzsa színháztörténész Igazat játszottak című előadásával, illetve Zorkóczy Zenóbia színművész Szózat a sírból című előadásával folytatódott. Ezt követően a Bartalis emléklapokat adták át, és díjazták a nyerteseket. A verseny zsűrijét Banner Zoltán elnök, Szebeni Zsuzsa, Zorkóczy Zenóbia, Bertóti Johanna, Kalamár György alkották.

Első díjat vitt haza Szabó Fruzsina, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja, második díjban részesült Bertalan Timea, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium diákja, illetve a harmadik díjat nyerte el Iochom Zsolt, csíkszeredai újságíró. Énekelt vers kategóráiban I. díjat nyert Baley Ingrid, Ábrahám Máté, Gulyás Attila, Pintér Norbert (Szabadka, Magyar Nemzeti Tanács). Emellett a Dr. Magdó János díjat Páll Zalán, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium diákja vihette haza.

Az 56-os események eseménysorozatát az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület, a Reménység Háza és az RMDSZ Brassó megyei szervezete rendezte. Támogatta az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Communitas Alapítvány, Brassai Magyar Adás, Brassói Lapok.

FOTÓK a facebook oldalunkon:
A brassói megemlékezésekről: Reménység Háza és Áprily Lajos Főgimnázium
A földvári megemlékezésről
A gálaműsorról, emlékérmek átadásáról és a díjkiosztóról

Ambrus Izabella képviselőjelölt

RÖVID BEMUTATKOZÓ