A Sárkány községhez tartozó Halmágyon egy evangélikus lelkészházaspár, Bandi Attila és Bandi Márta szervezi meg a helyi magyar közösségi életet. Bandi Attila 2016-ban helyi tanácsos lett, ő képviseli a magyarokat a községi ökormányzatban. Ő számol be az elmúlt négy év tevékenységéről.

„Elsődleges célunk az volt, hogy ott legyünk magyarokként a tárgyaló asztalnál, mert úgy gondoljuk, hogy addig van szava az egyre fogyó magyar közösségnek, amíg tudja magát képviseltetni. Lelkészi és tanácsosi munkámat nem tudom külön választani, de szeretnék kiemelni pár olyan eseményt, ami meghatározó volt a mi magyar közösségünk számára” – kezdi beszámolóját a tanácsos.

Mint mondta, két alkalommal sikerült színvonalas falutalálkozót szervezni, amikor is a finanszírozás nagy részét a helyi tanácstól tudták lehívni, amely rendezvényeken 350-400 Halmágyon élő és onnan elszármazott személy vett részt. Kezdeményezésére 2019-ben néhai Dénes Attila lelkészt a község díszpolgárává avatták. A közösség nagy részét sikerült meggyőzzék a magyar állampolgárság fontosságáról és segítették, hogy elindítsák a honosítási folyamatot.

„A gyermekek magyar oktatásáért is felelősséget érzek, és ezért találtuk ki a Jakó Dénes Tanműhely programot, amit az RMDSZ által működtetett Communitas Alapítvány támogatásával szervezünk heti rendszerességgel. Továbbá megemlékezünk magyarságunk minden fontos eseményéről” – emelte ki Bandi Attila.

A település számára fontos előrelépést jelentett Halmágy ivóvíz- és szennyvízhálózatának megépítése egy korszerű ülepítőrendszerrel. Hasonló beruházás folyik Vád településen, és Sárkány településen is bővítik a rendszert. Folyamatban van a megyei tanács által finanszírozott betonhíd megépítése, amely élhetőbbé teszi az emberek életét.

„Egy szerződés is megvan kötve már a település fennmaradt utcáinak az aszfaltozására. Jól haladunk a szántóföldek és kaszálók visszaszolgáltatásának kérdésében, valamint a birtoklevelek kiállításával és a földek telekkönyvezésével. Reménykedünk a faluturizmus fellendülésén, mely megélhetést biztosíthat az itt élőknek. Fontos lenne a jövőre nézve a földgáz bevezetése a településre, hogy a fűtés kérdését is megoldjuk” – részletezte az RMDSZ-es tanácsos.

Bandi Attila