Pál Gyula 2012 óta egyedüli magyar tanácsos a Höltövény községi tanácsban, és mégis sikerült alpolgármester legyen. Az alpolgármesteri munkáját eredményesen végezte annak ellenére, hogy az utóbbi években betegségével is harcolt.

Folyamatban van a már rég megigért új háziorvosi rendelő megépítése Barcaújfaluban, amelyre az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) programban nyertünk támogatást. Szintén ezen programon belül korszerűsítettük a közvilágítást, valamint folyamatban van a barcaújfalusi óvoda épületének korszerűsítése.

„Minden évben az egyházaknak is juttatunk 10 ezer lej támogatást különböző karbantartási vagy építkezési munkálatokra, így hathatós segítséget nyújtottunk a barcaújfalusi evangélikus egyháznak, hogy a tulajdonukban levő kultúrház udvarán található korszerű mosdót megépítsék” – emelte ki Pál Gyula.

Mint folytatta, az önkormányzat tulajdonában levő útgyalu segítségével rendbe tartották a mezei utakat. Továbbá a hátrányos helyzetű roma családok részére ANL-lakásokat épített az önkormányzat Barcaújfaluban. Höltövényben két utcában új járda és vízelvezetőárok épült, illetve idén befejezik egy harmadik utca járdájának és a mellette levő vízelvezetőárok javítását.

„Fontos pont volt, amikor is a már 2010-ben megépített barcaújfalusi csatornarendszert rácsatlakoztattuk a földvári tisztítóberendezésre. Létrehoztunk egy önkormányzat tulajdonában levő céget, amely a köztisztasági feladatokat látja el a község területén, és megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést is. Emellett számos munka befejezését tűztük ki még az idénre” – részletezte a helyi tanácsos.

Pál Gyula újabb tanácsosi feladatokat vállalna, ezért tanácsosjelöltként indul a választásokon. Mint mondta, szükség van arra, hogy a községi tanácsban az barcaújfalusi magyarságot képviselje, mert tapasztalatból tudja, másként nem fognak odafigyelni rájuk.