Az RMDSZ Brassó megyei szervezete sorozatot indított azzal a céllal, hogy bemutassa az RMDSZ-es tisztségviselők 2016 és 2020 közötti eredményeit. „A közösség választott meg minket, kötelességünk és felelősségünk beszámolni, elszámolni a bizalommal” – emelte ki Kovács Attila, a megyei RMDSZ-elnök a sorozat kapcsán.

A negyedik rész a megyehatáron fekvő Keresztvárról készült, ahol a 13 tagú helyi tanácsban két RMDSZ-es tanácsos képviseli a magyar közösséget, Szabó Szilveszter, helyi RMDSZ-elnök és Puski Jenő.

Szabó Szilveszter 12 éve tanácsos, aki ez idő alatt mindig kötelességtudóan és tisztességesen végezte munkáját. A munka során fontosnak tartja, hogy a lakosok érdekeit képviselje, hogy a lehetőségekhez mérten jó és valós megoldásokat tudjon, tudjanak a tanács elé terjeszteni. Kiemelten odafigyeltek a magyarságot érintő ügyekre, mint például a református egyház számára kért összegek biztosítására – bár mint mondta, az utóbbi időben többször kimaradt ez a lehetőség.

„A Brassóba ingázó keresztvári gyerekek esetében a szülőkkel való együtműködés eredményeként sikerült elérni, hogy a polgármesteri hivatal ingyen szállítsa a magyar líceumokba utazó tanulókat. Mivel a brassói iskolák, az Áprily Lajos Főgimnázium és a Remus Răduleț Szakközépiskola tanítási programja hamarabb kezdődik, mint a más líceumoké, ezért a diákok nehézségbe ütköztek. A szülők kérésére a polgármesteri hivatalhoz fordultam, és sikerült megoldást kapni, így a tanárokat Brassóból Keresztvárra szállító kisbusszal reggel beutazhattak Brassóba. Ezzel a szülőknek az útiköltséget és a gyerekeknek a felesleges időtöltést spóroltuk meg” – emelte ki Szabó Szilveszter.

A megvalósítások között elmondta, több éves probálkozás eredményeként sikerült a Petőfi Sándor utcán – ahol a lakosok többsége magyar – a patak medrét szabályozni, mélyíteni, szélesíteni, betonozni, illetve új hidakat építeni. Egy megfelelő felszereléssel (kotró gép, nyomó lemez, utánfutó) ellátott traktor beszerzéséhez szükséges anyagi forrásokat pályáztak meg. Bár akadályokba ütköznek, előkészültek az orvosi rendelő felújítására. Mint elmondta, projekteket nyertek meg és el is indították őket, de sok közülük egyelőre csak papíron létezik, nem jutottak el a megvalósításig. Az utak, utcák és épületek telekkönyvezésének hiánya miatt, illetve a törvény változása következtében nem tudták ezeket feljavítani. Ezek rendezése folyamatban van, így később kezdik el a munkálatokat.

Közösségi események

Keresztváron működik egy amatőr színjátszócsoport, amelyben az RMDSZ is szerepet vállal. Az elmúlt négy évben két színdarabot mutattak be a faluban, Bodolán, Zajzonban és Négyfaluban.

„Mint helyi tanácsos, RMDSZ-elnök jó magam is részt vettem szereplésben, szervezésben, és tanácsosi jövedelmem egy részét a költségek fedezésére fordítottam. A keresztvári Református Egyház keretén belül müködő férfikórus által évente szervezett kórustalálkozókat is támogattam anyagilag, de besegítettem szálítassal is a kiszálások alkalmával” – tette hozzá Szabó.

2019-ben elindították a Kreuzburg Egyesület létrehozásához szükséges eljárásokat a Református Egyház javaslatára és segítségével, valamint a helyi és megyei RMDSZ anyagi és jogi támogatásával. Decemberben létrehozták az egyesületet, amelynek fő célja a magyarság érdekeit, az egyházat és az iskolát szolgálni, a magyar rendezvényeket felkarolni, illetve ezek támogatására különböző anyagi forrásokat megpályázni.

Az idei önkörmányzati választásokon Szabó Szilveszter és Orbán János Szilveszter, új jelölt vezetik az RMDSZ helyi tanácsosjelölti listáját. Céljuk, hogy újra ketten tudjanak részt venni a tanácsban, továbbra is a magyarság érdekeit szolgálva.