Az RMDSZ Brassó megyei szervezete sorozatot indított azzal a céllal, hogy bemutassa az RMDSZ-es tisztségviselők 2016 és 2020 közötti eredményeit. „A közösség választott meg minket, kötelességünk és felelősségünk beszámolni, elszámolni a bizalommal” – emelte ki Kovács Attila, a megyei RMDSZ-elnök a sorozat kapcsán.

Jelen rész a megyei tanácsnál tevékenykedő három megyei tanácsosról és munkájukról szól: Tóásó Imelda, a megyei tanács alelnöke, Kovács Attila, megyei tanácsos, a pénzügyi szakbizottság tagja, illetve Szakál András Zsolt, megyei tanácsos, a kulturális szakbizottság tagja.

Brassó Megye Tanácsát 35 önkormányzati képviselő alkotja, ebből a jelenlegi mandátumban három RMDSZ-es tanácsos. Ebből kiindulva egyértelmű, hogy minden kezdeményezés kivitelezéséhez hatékony lobbyt kell folytatni és csakis politikai egyezmény által lehet eredményeket felmutatni.

A 2016-ban köttetett protokollumban az RMDSZ, a PNL és PMP megyei vezetősége, valamint Scripcaru függetlenként megválasztott polgármester vállalták, hogy Brassó város és az egész megye fenntartható gazdasági fejlődése érdekében együttműködnek, erőforrást biztosítva a következő területekre: infrastuktúra, egészségügy, oktatás, kultúra, turizmus és nemzeti kisebbségi jogok. A megyei egyezség fő célja az volt, hogy megteremtse a következő 4 évre a politikai többséget, ezzel egy olyan politikai konjunktúrát teremtve, amelyben lehet dolgozni. Ne azzal kelljen foglalkozni, hogy az elnöknek megvan-e a többsége, illetve, hogy mikor válltják le az alelnököt. Nem, egy stabil politikai többség, amely a városnál is tükröződik, azért hogy a megye és a megyeközpont is tudjon fejlődni.

Ugyanakkor partnerség született Brassó és Kovászna megyék, Brassó város és Sepsiszentgyörgy önkormányzatai között is, az egész térséget érintő nagy beruházások megvalósítása érdekében.

A továbbiakban részletesen ismertetett eredmények nem valósultak volna meg, ha az RMDSZ nem partner ezekben az egyezményekben és tanácsosi csapatunk alelnökünkkel, illetve Brassó város alpolgármesterével, Barabás Lászlóval nem dolgozik együtt nap mint nap az akkor megfogalmazott célkitűzések megvalósításán.

A megyei tanács 3 fő prioritása – úthálózat korszerűsítése, kórházak modernizálása és a repülőtér megépítése – mellett más területek finanszírozására is gondunk volt ebben a mandátumban, mint a kultúra, oktatás, szociális gondozás, turizmus, környezetvédelem. A pénzügyi keret megteremtéséhez nagymértékben hozzájárultak azok az uniós források, amelyeket az elmúlt 4 évben sikeresen megpályáztunk, úgy a közlekedési infrastruktúra, mint az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése terén.

Megyei úthálózat

A Regionális Operatív Program (POR) keretében korszerűsítjük a 131-es megyei utat és 2019-ben befejeztük a 112C megyei út teljes felújítását, mindkettő érinti a megye magyarlakta településeit.

Az előbbi Brassó megyét Kovászna megyével köti össze, érintve Apácát, Ürmöst, Ágostonfalvát, erre 107,6 millió lej áll rendelkezésünkre uniós alapokból és a projekt összértéke 110,9 millió lej. A műszaki tervek elkészültek, a kivitelezésre július közepén lett aláírva szerződés, hamarosan kezdődnek a munkálatok.

A 112C megyei út Höltövénytől Vledényig tartó szakaszának modernizálása (11,67 km) a barcaújfalusiak számára is fontos beruházás, a projekt értéke 21,8 millió lej volt, ebből vissza nem térítendő támogatás 21,3 millió lej. Ez a projekt korábban az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében nyert támogatást, viszont az uniós finanszírozás esetében kisebb a megyére háruló önrész értéke, ezért megpályáztuk a POR keretében is, sikeresen. A munkálatok 2018-ban kezdődtek el és tavaly év végén befejeződtek.

Továbbá 2019-ben elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok a fogarasföldi 104 és 105-ös megyei utakon, ugyancsak a Regionális Operatív Program keretében nyert finanszírozásnak köszönhetően, ez esetben a projekt értéke 146,8 millió lej és 2022-re kell befejezni.

Anyagi forrást jelent az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) is, amely keretében több megyei út felújítására nyertünk pályázat útján finanszírozást, köztük a magyarlakta vidéket érintő 132-es megyei útra, amely Kőhalomtól Hargita megye határáig terjed, érintve Székelyzsombort. Itt a munkálatok 2017-ben elindultak, majd leálltak, a kivitelező felmondta a szerződést.  A folytatáshoz a műszaki tervet módosítani kellett, ez elkészült és zajlik a közbeszerzés a kivitelezésre. A 18,5 km-es útszakasz korszerűsítésére 38 millió lej áll rendelkezésünkre. A homoródi vasúti átjáró felújítására külön szerződést kötött a Megyei Tanács, saját forrásokból fedezve a munkálatokat, amelyet július elején átadtunk.

A halmágyi híd megépítése 2019-ben kezdődött meg és idén őszre várhatóan elkészül. A munkálat értéke 6,18 millió lej, amelyre ugyancsak a PNDL keretében pályáztunk sikeresen.

Ugyancsak az Olt folyón épül a királyhalmi híd, amelyet a 2018-as árvíz járhatatlanná tett. A műszaki tervek elkészítését a megyei tanács saját költségvetéséből fedezte, a 4 millió euróra becsült munkálatokat az Országos Beruházási Vállalat (CNI) finanszírozza.

A korszerűsítési munkálatok mellett minden évben jelentős összeget fordítottunk a megyei utak időszakos javítására, a magyarlakta települések felé vezető utak karbantartása megfelelő volt.

A 2020-as költségvetésbe bekerült a Brassót Sepsiszentgyörggyel összekötő gyorsútra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány is. Ezt a beruházást Kovászna megye önkormányzatával közösen kell kivitelezni, célja az épülő repülőtér gyorsabb megközelítése a székelyföldiek számára.

Kórházak felújítása és felszerelése

Kórházak korszerűsítésére, orvosi berendezések és eszköztárak bővítésére nyertünk jelentős anyagi támogatást a Regionális Operatív Program (POR) keretében, ezáltal mind a 6 megyei tanácsnak alárendelt egészségügyi intézményben beruházások folytak vagy még éppen zajlanak.

A brassói Szülészet és Nőgyógyászati Kórház újabb épületszárnyának felújítására, energiahatékonyságának növelésére és berendezések vásárlására 17,8 millió lej a visszanemtérítendő összeg, a tanács fedezi a különbözetet a 26,5 millió lejig, amennyi a beruházás teljes értéke. A műszaki tervek elkészültek, májusban kibocsájtották az építkezési engedélyt és a munkálatok elkezdődtek. A régi épületszárny teljes korszerűsítése 2018-ban fejeződött be, azóta az anyáknak és újszülöttjeiknek európai standardoknak megfelelő ellátást biztosít.

2020-ban sikerült befejezni a Gyermekkórház teljes felújítását, az elmúlt 2 évben sorra folytak a munkálatok a Neuropszihiátriai, Sürgősségi, Gyermekgyógyászati osztályokon, végül a Járóbetegellátó osztály, a kazánház és a mosóda is általános javításon esett át, ezen munkálatokat a megyei tanács a saját költségvetéséből fedezte, értékük 4,2 millió lej. Az eszköztárának bövítésére pályázatot nyújtottunk be a POR keretében, értéke közel 10 millió lej, ez elbírálás alatt van.

Korszerűsítjük ugyancsak európai finanszírozással a barcaszentpéteri Tüdőgyógyászati Intézetet, ez esetben a műszaki tervek elkészültek és a kivitelzésre is alá lett írva a szerződés, ennek értéke 10,1 millió lej. A brassói Pszihiátriai és Neurológiai Kórház felújítására alá lett írva a finanszírozási szerződés, értéke 30,7 millió lej, és a Járóbeteg ellátás osztályát is szeretnénk felszerelni, erre 10,5 millió lejt igényeltünk, a pályázat elbírálás alatt van.

A Megyei Sürgősségi Kórház főépülete (B szárny) felújítási munkálatainak hátralevő részét átvállalta az Országos Beruházási Vállalat (CNI). A 2017-ben elkezdett projektre a Megyei Tanács több mint 14 millió lejt költött, a hátralevő 13 millió lejes összeg már nem terheli a megye költségvetését. A munkálatok az utolsó emelettől kezdődtek, mostanig át lettek adva az V., IV., III. és II. emeletek, a tervek szerint 2020 végére a munkálatok befejeződnek. A Járóbeteg ellátás- és a Sürgősségi osztályok felszerelésére újabb pályázatot nyújtottunk be, összesen 17 millió lejt igényeltünk a POR keretében, a jóváhagyás megtörtént.

Javításokat végeztettünk további 2 épületszárnyban, az Astra és Traktor negyedi épületek javítására összesen 18,2 millió lejt hagytunk jóvá a megyei tanács költségvetéséből.

A Járványkórháznál eszköztár és berendezések vásárlására hagytunk jóvá 3,3 millió lejt 2019 folyamán.

2020 márciusától a koronavírus okozta világjárvány kapcsán közel 23 millió lejt irányítottunk át a megye költségvetéséből az alárendelt kórházaknak védőfelszerelések és berendezések vásárlására, a brassói egészségügyi rendszer 3 darab RT-PCR tesztgéppel gazdagodott. Továbbá a megyei kórház udvarán épül egy moduláris sürgősségi osztály, amelyet a tanács saját forrásaiból finanszíroz több mint 10 millió lejjel, de reményeink szerint ennek költségeit útólag megtérítik uniós forrásokból. Az erre vonatkozó pályázatot már benyújtottuk.

Repülőtér építése

A térség számára kiemelt fontosságú beruházás, a vidombáki repülőtér építése ebben a mandátumban prioritásként volt kezelve és ma már mindenki számára kezdenek láthatóvá válni az eredmények. 2018-ban megépült a gördülő pálya, a repülőparkoló, valamint a beszállási platform, 2019-ben elkészültek a műszaki tervek és elkezdődött további 9 beruházási objektum kivitelezése: energetikai- és más melléképületek, autóparkoló, tehnológiai utak. Továbbá lezajlott a közbeszerzés az utasterminál tervezésére és megépítésére is. Az utasterminál három szinten épül – alagsor, földszint, 1 emelet – 11.780 négyzetméter összfelülettel, a híres brassói építész, Dorin Stefan látványterve alapján. A kivitelezési munkálatok márciusban kezdődtek el, jelenleg már az első emeletnél tartanak.

Ugyancsak tavaly jóváhagytuk egy közhasznú kereskedelmi társaság létrehozását, amely megkezdte a repülőtér akkreditációjához szükséges folyamat lebonyolítását.

A légirányítási szolgáltatások biztosítása érdekében protokollumot kezdeményeztünk a ROMATSA-val (Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian), és a tanács ezt jóvá is hagyta.

Az eddigi költségek nagyrészt a megyei tanács saját forrásaiból lettek fedezve, 2019-ben először támogatták a brassói reptér megvalósítását az államkaszzából 23 millió lejjel (ami  jóval kisebb, mint a tanács által megfogalmazott 178 millió lejes igény). Ez nem valósult volna meg az RMDSZ-es képviselők közbenjárása és a Kovászna megyei önkormányzat támogatása nélkül és ezáltal megteremtődött a törvényes keret is a további kormányzati támogatásra, így 2020-ban az államkasszából 50 millió lej érkezett erre a célra. A 200 millió lejes hitelkeretnek, amelyet 2019-ben hagyott jóvá a tanács, legnagyobb része a repülőtér építésére van és lesz fordítva, az elmúlt 2 évben pedig a megtakarításokat is erre fordítottuk.

A jelenlegi tervek szerint 2020 végére a teljes beruházás 90%-a megvalósul és 2021 közepén fog működőképessé válni a Brassói Nemzetközi Repülőtér.

Kultúra

Ami a kultúrát illeti, az alárendelt kulturális intézmények finanszírozása mellett a Megyei Tanács minden évben pályázatot hirdet a civilszervezetek számára kulturális programok támogatására. 2019-től kezdődően az önkormányzatok és kulturális közintézmények külön program keretében pályázhatnak kulturális programok részfinanszírozására.

A magyar közösség számára fontos rendezvények jelentős támogatásban részesültek. 2017-ben a Barcasági Magyar Kórustalálkozó szervezésére (Dalárda, Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület) 16.300 lej, a Pro Terra Barcensis projektre (Barcasági Csángó Alapítvány) 33.974 lej vissza nem térítendő támogatás lett jóváhagyva. 2018-ban a Brassói Magyar Színházfesztivál részesült 49.135 lej, valamint a Brassói Magyar Gyermekfesztivál 44.613 lej támogatásban. 2019-ben a Brassói Magyar Napok 98.930 lejt kapott, a Barcasági Magyar Gyermekfesztivál 45.475 lejt, a Brassói Magyar Színházfesztivál 45.100 lejt, az Apácai Guzsalyos 15.000 lejt.

Egy szórványközösség számára létfontosságú, hogy a kulturális események által identitástudata erősödjön, anyanyelvét és hagyományait ápolja. A megyei tanács támogatása nélkül a kulcsfontosságú rendezvények, mint a magyar napok, magyar színházfesztivál és gyermekfesztivál, nem valósultak volna meg.

A tanácsnak alárendelt Redut Kulturális Központ helyszínt biztosított az elmúlt években számos magyar nyelvű előadásnak.

Oktatás

Az oktatás terén a megyei önkormányzat hatáskörébe a speciális iskolák fenntartása tartozik, illetve a kifli-tej program finanszírozása, ezekre a szükséges keretet biztosítottuk minden évben.

Az országos vagy nemzetközi tantárgyversenyeken kimagasló eredményt elért diákokat az Oktatási Gála keretében díjaztuk, köztük sok tehetséges magyar tanulót.

Szociális gondozás

A szociális gondozást illetően a 2019-es évi költségvetési törvény újabb feladatokat ruházott át a megyei tanácsokra és ezek fedezésére csak részlegesen biztosított anyagi forrást, a különbözetet helyi szinten kellett megoldjuk, saját forrásainkat használva fel. Ez mellett pályázatot indítottunk civil szervezetek számára szociális tevékenységek támogatására, a 2020-as költségvetésben 1 millió lej lett erre elkülönítve.

A Gyerekvédelmi Igazgatóság a megyei tanács anyagi támogatásával, egy uniós pályázat keretében létrehozta a megye első krízis-otthonát, amely a családon belüli erőszak áldozatainak nyújt menedéket.

Egyházak

Az egyházak támogatására 2 módunk van: a nemklerikális személyzetnek fizetéspótlék biztosítása, valamint egy pályázási rendszer templomok, imaházak restaurálására, javítására.

Jelenleg Brassó megye szintjén a kormány által jóváhagyott 481 fizetéspótlékból 75 a magyar egyházak alkalmazottjaihoz megy (15,6%). Legutóbb a 2017-es évi költségvetési törvény emelte ezek számát, a 23 új állásból 5-öt (21,7%) a magyar egyházaknak ítélt a tanács.

Templomok, imaházak javítására, felújítására 2017-től kezdődően minden évben 1 millió lejes keret van elkülönítve. A 3 év alatt 70 kérés érkezett a magyar egyházak részéről, ezek összesen 414.000 lej támogatásban részesültek (130 ezer lej 2017-ben, 140 ezer 2018-ban, 144 ezer 2019-ben). Látható, hogy közösségünk etnikai arányunkon felül részesült támogatásban.

Sport

Sporttevékenységek támogatására 2016-tól kezdve pályázási rendszert építettünk fel. Minden évben 2 program működött, egyik olimpiai sportok támogatására (országos és nemzetközi versenyek szervezése, vagy ezekre való felkészülés és részvétel költségeinek megtérítésére pályázhatnak a sportegyesületek), másik a „Sport mindenkinek” program. Tavalytól külön programot indítottunk a sportföderációk támogatására.

A költségvetést próbáltuk az igényekhez igazítani, az előirányzott keretek meghaladták az előző évben elköltött összegeket.

Turizmus

Brassó megye az elmúlt években Bukarest után a legnagyobb számú turistát vonzotta, ezek nagy része viszont csak a megyeközpontot látogatta meg. A tanács célja a megye többi részének is a népszerűsítése, ennek érdekében kifejlesztettünk egy mobil alkalmazást (Brasov Tourism App), az országos és nemzetközi turisztikai vásárokon pedig helyet biztosítunk különböző vidékek képviselőinek. A bemutató anyagok is kiterjednek az egész megyére, a 2019-ben elkészült promováló füzetben fellelhetők a magyarlakta települések természeti adottságai, történelmi és földrajzi látványosságai is. Brassó megye bemutató albuma pedig 4 nyelven (román, angol, német, magyar) ismerteti minden zóna történetét, műemlékeit, hagyományait, népszokásait, gasztronómiáját, természeti látványosságait.

A növekvő turistaszám ugyanakkor figyelmünket a turizmus fenntartható fejlesztésére kell irányítsa, hiszen ennek hiányában pár év múlva csak képeslapokon és fényképeken csodálhatjuk meg azokat a természeti adottságokat, amelyekre ma büszkék vagyunk. Éppen ezért, partnerséget vállaltunk egy nemzetközi projektben, melynek célja egy cselekvési terv kidolgozása a különbőző országokban fellelhető jó példák alapján.

Környezetvédelem

Ezen a téren a 2016-2020-as mandátumban 2 fontos intézkedés történt: elkészült a Levegő Minőségét Fenntartó Megyei Cselekvési Terv, melynek célja olyan beruházások feltérképezése és kivitelezése, amelyek a levegőszennyezést csökkenteni tudják, illetve újraindult az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer megépítésére vonatkozó pályázat elkészítése. A projekt összértéke 100 millió euró körül forog, a szelektív hulladékgyűjtéstől, az újrahasznosításon, kezelésen át a tárolásig minden szükséges felszerelést és műszaki berendezést magába foglal, annak érdekében, hogy a lakosság által termelt hulladékmennyiség alig 10%-a kerüljön egy európai normáknak megfelelő tárolóba, a többi különböző formákban újrahasznosításra kerüljön. A finanszírozást a Nagy Beruházások Operatív Program keretében fogjuk megpályázni, a szükséges dokumentációk elkészítése közben folyamatosan egyeztetünk az Európai Alapok Minisztériumával és a Jaspers szakértőivel (az EU szintjén ez az intézmény hagyja jóvá az 50 millió euró fölötti projekteket). A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése folyamatban van, év végén kerül benyújtásra a pályázat és remélhetőleg jövő tavasszal alá lesz írva a finanszírozási szerződés.

Helyi önkormányzatok támogatása

A magyarlakta települések igényeit a polgármesterekkel, tanácsosokkal való kapcsolattartás által rendszeresen felmértük és lehetőség szerint teljesítettük. Az állami költségvetésből származó összegeket (ÁFA és jövedelemadóból származó visszaosztások) politikai egyeztetések útján sikerült mindig úgy elosztani, hogy az illető települések fejlesztési terveire jelentős támogatás jusson.

Továbbá minden olyan kérdésben, ami a tanács hatáskörébe tartozik, igyekeztünk polgármestereink, alpolgármestereink, tanácsosaink segítségére lenni.

Anyanyelvhasználat

Brassó megyében a magyarság részaránya jóval 20% alatt van, de azáltal, hogy az alelnök RMDSZ-es képviselő, az intézményben részben magyar nyelven is működik az ügyintézés. Fogadóórát az alelnök és a tanácsosok is tartanak heti rendszerességgel.

A megyehatárt jelző kétnyelvű felirat a kökösi hídnál még mindig magyarul is üdvözli az arra utazókat, annak ellenére, hogy elsőfokú törvényszéki döntés született, amely annak eltávolítását írja elő. A felebbviteli tárgyalás elkezdődött, ezt az alelnök indítványozta, és remélhetőleg az RMDSZ-es jogász és ügyvédkollégák segítségével sikeresen zárul.

2019-ben először készült olyan többnyelvű bemutató albumja Brassó megyének a tanács megrendelésére, amelyben a magyar nyelvű fordítás is szerepel. Habár elég sok ellenzője volt a magyar nyelv beiktatásának, az album 4 nyelven, köztük magyarul hirdeti tájaink szépségeit, közösségeink hagyományait, értékeit, igazi névjegye lett a megyének.

Tervek

Az idei választásokon megyei tanácselnök-jelöltként indulna Tóásó Imelda, továbbá Kovács Attila, megyei elnökként vezeti a megyei tanácsosok listáját. Az induláshoz szükséges aláírások gyűjtése folyamatban van.

„A közösségért felelősséggel és hozzáértéssel végzett munka lelkesedéssel kiegészülve, egy jó recept arra, hogy otthonunkat, megyénket gyerekeink számára is tetsző környezetté alakítsuk – ez volt 2016-ban a jelmondatom, kétgyermekes édesanyaként ma is ezt vallom. A 20 éves politikai tapasztalat és a 4 éves önkormányzati munka, úgy érzem, tovább gyümölcsöztethető egy újabb mandátumban” – mondta el jelöltsége kapcsán Tóásó Imelda.