Az RMDSZ Brassó megyei szervezete sorozatot indított azzal a céllal, hogy bemutassa az RMDSZ-es tisztségviselők 2016 és 2020 közötti eredményeit. „A közösség választott meg minket, kötelességünk és felelősségünk beszámolni, elszámolni a bizalommal” – emelte ki Kovács Attila, a megyei RMDSZ-elnök a sorozat kapcsán.

A harmadik rész azon városról készült, ahol – Reményik Sándor szavaival élve – nem hagyják a templomot és az iskolát. Kőhalomban együtt dolgozik a magyar közösségért a két RMDSZ-es tanácsos, Rákosi Lajos Attila és Szabó Szilárd, továbbá a református lelkipásztor és a diákotthon vezetője, Szilágyi Zoltán, a helyi tanárok és tanítók, akik együtt szervezik a magyar eseményeket, a diákotthonban közösen működtetik az iskola utáni tevékenységeket. Munkájuk példás, hiszen eredményeik jól mutatják, együtt lehet sikereket elérni.

Az önkormányzati képviselők többek között a helyi tanács munkájában vesznek részt, több szakbizottság tagjaként dolgoznak tanácshatározatokon, különös figyelmet fordítva azokra, amelyek a magyar közösséget érintik.

„Az előkészítő gyűléseken legalább 8-15 tervezet előkészítésében veszek részt havonta, véleményezem a tervezeteket, ez a megbízatásom alatt több mint 100 tervezet előkészítését, elfogadását jelenti évente. Több indítványomat elfogadta az előkészítő bizottság: közlekedés, civil szervezetek, iskolák támogatása, szemétgazdálkodás, környezetvédelem és más területen” – részletezte Rákosi Lajos, aki 2016-2019 között a Kőhalmi Általános Iskola igazgatója és aligazgatója is volt.

Rákosi Lajos a Jogi és Fegyelmi Bizottság, illetve a Területrendezési és Urbanisztikai Bizottság tagja volt, illetve Szabó Szilárd a Gazdasági Állandó Bizottságban dolgozott, illetve a hivatal képviseletében a Kőhalmi Általános Iskola vezetőtanácsának tagja volt.

Részt venni a munkában

„A tanácsban kiemelten fontos a jelenlét és az aktív munka, tapasztalat, törvények ismerete, európai rendelkezések ismerete, mert a lényegi munka az előkészítésben történik, ha megtörtént az előkészítés, azon már nagyon nehéz változtatni. Szeretném hangsúlyozni, hogy elengedhetetlen a megfelelő partnerek megtalálása a tanácsi munkában, mert egy 15 tagú testületben két RMDSZ-es tag nem tud határozatot hozni, csak javasolhat, így kell még találni legalább hat támogatót. Fontos, hogy minél többen legyünk jelen a döntés előkészítésében, valamint a meghozatalában, a számunkra csak ez a járható út. Szabad bírálni, de ez nem sokat ér, ha a pálya széléről történik, a munkában részt kell vállalni, személyesen vagy olyan képviselőink által, akikben megbízunk. Erre a magatartásra egy olyan közösség képes, amelynek vannak reális célkitűzései, képes azért tenni is, nem mások ábrándjait vagy kicsinyes személyi érdekeit támogatja” – részletezte Rákosi, akit idén újabb 4 évre az RMDSZ kőhalmi elnökévé választottak.

Az eredményeket is felsorakoztatták, hiszen részt vettek azon határozatok kidolgozásában, amelyek lehetővé tették az egyházak és az óvodák támogatását, a Kőhalmi Általános Iskola felszerelését, az udvar rendezését, a tanulók és az épület biztonságának megteremtését, a tanítás megfelelő körülményeinek biztosítását, a tanárok javadalmazásának időbeni biztosítását. Fontos eredmény, hogy a környéken lakó magyar nyelven tanuló iskolásokat – részben a helyi költségvetés támogatásával – ingyenesen utaztatják iskolabusszal. Így sikerült a tanulók létszámának csökkenését mérsékelni, az iskola fennmaradását megőrizni.

Továbbá megszerezték a tanács támogatását, hogy a magyar iskolai oktatás fennmaradhasson az alacsony tanulói létszám ellenére. Sikernek könyvelik el, hogy a tanács a magyar közösség kulturális tevékenységét sajátjának tekinti, anyagilag támogatja, a polgármester és a tanácsosok is részt vesznek az eseményeken. Emellett több közszolgáltatást javító intézkedést sikerült elfogadtatni: utcák javítása, takarítása, közvilágítás és a forgalom rendezése. Támogatták az egészségügyi körülmények javítását: a kórház felszerelését, fenntartását, megmaradását.

A magyar közösséget szorosan érintő tevékenység volt a Kőhalmi Általános Iskola támogatása, a magyar egyházak anyagi támogatása, a nemzeti ünnepek megünneplése, magyar események szervezése: szüreti és farsangi bál, Idősek napja, iskolai gólyabál – mindezekhez anyagi támogatást is szereztek. Emellett színházi előadást és kiállítást szerveztek, fogadóórákat tartottak az RMDSZ székhelyén, illetve az RMDSZ több képviselőjét is meghívták, akik részéről támogatást kaptak munkájukhoz.

Templom és iskola

Kőhalomban – a környéken kivételes módon – anyanyelven tanulhatnak a gyerekek előkészítő osztálytól egészen a középiskola végéig. A református egyháznál bentlakás is működik, így 52 hely áll a 9-12. vagy 5-8. osztályos magyar diákok rendelkezésére.

„Gyermekeink közösségben, családias hangulatban, biztonságos környezetben és jó körülmények között tanulhatnak, élhetnek és kapcsolódhatnak ki a Szórványkollégiumban – mindezt úgy, hogy ingyen lakhatnak a bentlakásban, emellett a különböző támogatást nyújtunk az étkeztetésben is. A gyerekek tisztálkodási szereket, ruhákat és minden iskolakezdéskor tanszercsomagokat kapnak ajándékba. A gyerekeink fejlődését óvódától tizenkettedik osztályig végig kísérjük, szerepet vállalva a nevelésben. 2018-tól délutáni iskola működik az óvodások és az iskolások számára. 10 önkéntes tanító segít ebben a feladatban: 2 óvónő, 3 tanítónő, 5 szaktanár. Egyházi és iskolai szakemberekből, önkéntes segítőkből álló csapatunkkal segítjük a gyermekeket” – mondta el a diákotthont népszerűsítő körútja során Szilágyi Zoltán, kőhalmi református lelkész, a diákotthon vezetője.

A helyi tanítók az adományok segítségével gondoskodnak a hátrányos helyzetű gyerekek öltöztetéséről azért, hogy iskolába tudjanak járni. Kőhalomban tudják, hogy a közös munka, az egymás segítése ilyen alapokra épül, és enélkül a hozzáállás nélkül nem lenne magyar iskola, nem lenne magyar egyház és magyar közösség. Az idei önkormányzati választásokon az RMDSZ helyi tanácsosi listáját Rákosi Lajos Attila és Kádár Ferenc, új jelölt vezetik, akik kedvező szavazási eredmény mellett újra ketten képviselhetik a magyar közösséget Kőhalom Városi Tanácsában.