Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke a megyei hulladékgazdálkodási terv kapcsán szervezett miniszteri találkozókról számolt be. „Július 3-án és 6-án szakmai találkozón vettünk részt Marcel Boloș, az európai alapokért felelős miniszterrel és Costel Alexe környezetvédelmi miniszterrel, ahol bemutattam a Brassó megyei integrált hulladékgazdálkodási terv aktuális helyzetét” – mondta el az alelnök.

Az európai uniós és az országos szabályozások betartása érdekében a megyei tanács a Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázik az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításához szükséges anyagi keretre. A cél az, hogy az egész megyére kiterjedő rendszert hozzanak létre, amely végső soron hosszú távon a hulladék nagymértékű újrahasznosítását eredményezi.

„A találkozók alkalmával olyan megoldásokat kerestünk, amelyek lehetővé tegyék a beruházások mielőbbi elindítását. Többek között Boloș miniszternek módosításokat javasoltam a Nagyberuházások Operatív Program integrált hulladékgazdálkodási rendszerek építésére vonatkozó pályázati kiírásában, amelyek elfogadása esetén akár azonnal elkezdődhet néhány beruházás. Ez röviden annyit jelentene, hogy a rendszer kialakításában résztvevő települések a pályázat részeként vállalhassanak fel előzetesen beruházásokat, mint például szelektív hulladékgyűjtő központok építése, még a pályázat benyújtása és elbírálása előtt. Továbbá javasoltam, hogy a telkek tulajdonjogának rendezését lehessen a pályázat benyújtása után véglegesíteni. A minisztérium képviselőitől igéretet kaptam a javaslatok beépítési lehetőségeinek elemzésére.” – részletezte Tóásó Imelda. Kiemelte, hogy a projekt sikeressége érdekében a helyi és az országos hatóságok együttes, összehangolt munkájára van szükség.

A Costel Alexe környezetvédelmi miniszterrel való találkozó a projekt részét képező, magán tulajdonban levő hulladéktárolónál kezdőtött, ahol bemutatták az első 2 cella bezárási munkálatait. A miniszter jelenlétében adták át azt a biogázégető rendszert, amely munkálatainak felügyeletével a polgármesteri hivatal részéről Barabás László, RMDSZ-es alpolgármester foglalkozott.

„A hulladéktároló bezárásnak része ez a rendszer, amely segítségével 1100 fokon égetik el azt a biogázt, ami felszabadul a bezárt cellákból, így ez már nem szennyezi a levegőt, és a környéken érzett szag is megszűnik” – magyarázta Barabás László.

A miniszter elmondta: „Brassó egy jó példa arra, hogy hogyan kell egy hulladéktelepet környezeti szempontból biztonságossá tenni”, majd elismerését fejezte ki a megyei és a brassói hatóságoknak, azok vezetőinek a rövid idő alatt elvégzett munkáért.

A terepszemle után a megyei tanácsnál Tóásó Imelda mutatta be a Brassó megyei integrált hulladékgazdálkodási projektet. 2019 júliusában a megyei tanács szerződést kötött két társult kolozsvári céggel, akik ezidáig kidolgozták a megyei hulladékgazdálkodási tervet, amely jóváhagyási fázisban van a Brassói Környezetvédelmi Ügynökségnél. Ahhoz, hogy elkészüljön a pályázathoz szükséges fő terv és a megvalósíthatósági tanulmány, a körvonalazott beruházásokhoz meg kell találni a legmegfelelőbb helyszínt.

„Egy olyan integrált központot hoznánk létre, amely magába foglal egy mechanikai és biológiai hulladékkezelő állomást, egy komposztálóállomást, egy szelektálóállomást, szállítóállomásokat és gyűjtőközpontokat, valamint minden település szintjén a szelektív hulladékgyűjtéshez és -szállításhoz szükséges berendezéseket. A tervben szerepelnek a lehetőségek arra nézve, hogy a megyében hol helyeznénk el ezt a központot, hol alakítanánk ki gyűjtőpontokat. Mivel a környezetvédelmi minisztérium nem engedélyezi egy új szeméttároló létrehozását, amelyet a megye központi részében gondoltunk megvalósíthatónak, az integrált hulladékkezelő központot a jelenlegi tároló közelében kell megépíteni, egy körülbelül 30 km-es körzetben. Ennek érdekében a helyi önkormányzatokkal egyeztetünk a megfelelő helyszín kiválasztásához” – fejtette ki Tóásó Imelda.

A projekt becsült értéke körülbelül 100 millió euró, ezzel a beruházással Brassó megye szintjén akarják biztosítani a hatékony hulladékgazdálkodást és a jogszabályokban előírtak megvalósítását. A pályázati dokumentációt – amelyet szakértők segítségével dolgoznak ki – várhatóan 2020 végén fogják benyújtani.