Az RMDSZ Brassó megyei szervezete sorozatot indít azzal a céllal, hogy bemutassa az elmúlt négy év eredményeit, amelyeket az RMDSZ-es tisztségviselők sikerült megvalósítsanak. „A közösség választott meg minket, kötelességünk és felelősségünk beszámolni, elszámolni a bizalommal” – emelte ki Kovács Attila, a megyei RMDSZ-elnök a sorozat kapcsán.

Az első rész azon polgármesterről készült, aki az ürmösi közösség nagyra becsült tagja és vezetője. Gergely Jánost 2004-ben választották Ürmös község polgármesterének. 16 éves munkássága alatt számos eredmény szerepel a listáján, de ő mégis a közösségi vezetői szerepét tartja legfontosabbnak. „Egy közösséget vezetni mindig egy kihivás, megpróbáltatás, bizonyítás és nagy felelősség, de ugyanakkor nagy megtiszteltetés is. Polgármesteri tisztségemet soha nem hatalomnak tekintettem, hanem inkább szolgálatnak a községem javára” – kezdi a kiértékelőjét a polgármester.

A polgármester, Fazakas János alpolgármester és a többi helyi tanácsos azon dolgoztak, hogy minden anyagi forrást kihasználva maximálisan a közösség javára legyenek munkájukkal. Folytatták az előző mandátumokban elkezdett beruházásokat, sokakat közülük befejeztek. „Az évek során megtanultam, hogy a gyerekekbe és az emberekbe való befektetés a legfontosabb. A mi erőnk az összetartozás, amely századokon át megtartott bennünket. Tamási Áron szavaival élve, aki embernek silány az magyarnak alkalmatlan” – emelte ki a polgármester.

2016 óta dolgoznak az ivóvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítésén. Befejezték a műfüves minifocipályát, továbbá a patak szabályozásával, hidak építésével dolgoztak, illetve esőelvezető sáncokat építettek ki. Felújították a polgármesteri hivatal tetőszerkezetét, uniós alapokból erőgépet vásárolnak, folytatják a földek mérését és visszaszolgáltatását. Terveket készítettek a ravatalozó megépítésére, az iskola tetőszerkezetének felújítására, az iskolások számára modern ebédlő építésére, és az óvoda esetében meghirdették a közbeszerzést annak megépítése céljából.

A kulturális tevékenységeket tekintve támogatják a hagyományőrző farsangot, testvértelepülési kapcsolatot tartanak fent a magyarországi Sajósenyével és a felvidéki Péder községgel. Március 15-e alkalmával ünnepi műsort szerveznek az iskolások és a dalárda részvételével, majd vendégül látják a 250-300 fős ünneplő közösséget. Gyereknapkor és karácsonykor csomagot juttatnak el az iskolás és óvodás gyerekekhez. „Segítem és elkísérem az iskolásokat, illetve dalárdásokat a kulturális fellépések alkalmával. Már hagyománnyá vált, hogy az ürmösi dalárdával részt veszünk a november 4-ei megemlékezéseken a földvári fogolytábor áldozatai emlékére állítatott emlékműnél” – részletezte Gergely János. Kifejtette, hogy az egyik legfontosabb tervei közé tartozik a rászoruló idős emberekre való odafigyelés.

„Nem hallásból, hanem hosszú évek tapasztalatából mondom, hogy minden magát magyarnak valló és érző ember számára az RMDSZ az egyetlen alakulat, amely a magyarság érdekeiért harcol, még azokért is, akik néha-néha erősen kritizálják. Nekünk magyaroknak nem elégséges, hogy az RMDSZ bejusson a parlamentbe és beleszóljon a törvényhozásba, hanem fontos, hogy kormányon legyen és maximálisan segítse a maroknyi közösséget. Ezt érzem és érezzük itt a szórványban. Meghátrálás és siránkozás nélkül, odaadó érzéssel, szeretettel, kellő odafigyeléssel vagyunk az emberek, a választóink iránt” – részletezte Gergely.

Elkötelezettségét jól mutatja, hogy a közösségépítésben találja meg küldetését: „Szabó Dezső szavai számomra hivatásként hangzanak: minden magyar felelős minden magyarért. Felelősek vagyunk egymásért, embertásainkért, családjainkért és a magyar közösségért”. Gergely János folytatni kívánja a munkát Ürmösön, ezért is indul újra az önkormányzati választásokon az RMDSZ polgármesterjelöltjeként.