Mozgóurnára vonatkozó tájékoztató

Beteg vagy mozgásképtelen szavazók, illetve azoknak a személyeknek az esetében, akik a szavazás napján nem hagyhatják el a munkahelyüket, az alábbi feltételek között igényelhetnek mozgóurnát:

A mozgóurna igénylés időpontja: a szavazást megelőző szombaton, azaz november 9-én és november 23-án, 18-20 óra között.

A mozgóurna igénylés benyújtási helye:

  1. mozgásképtelen vagy beteg szavazó esetén – tartózkodási helyéhez legközelebb eső szavazókörzethez
  2. a házi őrizetbe vett állampolgár esetén – tartózkodási helyéhez legközelebb eső szavazókörzethez
  • a munkahelyét el nem hagyható állampolgár estén – a munkahelyéhez legközelebb eső szavazókörzethez

Az írott kéréshez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

  1. beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetén – a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumot vagy más olyan hivatalos okiratok másolatát, amelyből kiderül a mozgásképtelenség.
  2. a házi őrizetben levő személyek esetén – a házi őrizetet elrendelő bírósági határozatot
  • A munkahelyüket el nem hagyó szavazók esetén – egy olyan munkahelyi igazolást, amelyből kiderül, hogy a munkafolyamat jellege miatt az alkalmazott nem hagyhatja el a munkahelyét.

Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő családnevét, keresztnevét, születési időpontját, személyi számát (CNP), állandó lakhelyét, személyi igazolványa sorszámát és számát, illetve azt a helyet, ahol a szavazás napján tartózkodik. A kérvényt kézzel kell dátumozni és aláírni.

A kérvényt bárki leteheti helyettük.

Továbbá, kórházakba, öregotthonokba beutalt mozgásképtelen szavazók, fogva tartott, előzetesen letartóztatott, illetve a szavazáshoz való jogukban nem korlátozott, szabadságvesztés büntetésre ítélt szavazók is igényelhetnek mozgóurnát.