Az elmúlt hónapokban az RMDSZ Brassó megyei szervezete azon dolgozott, hogy megakadályozza a januárban felmerült tervezetet, miszerint osztályokat vonnának össze és pedagógusi helyeket szüntetnének meg költségcsökkentés cím alatt. Ez fokozott fenyegetést jelentett a magyar osztályokra nézve, de mostanra egy kivétellel mind sikerült megakadályozni.

„A januári tanfelügyelőségi körlevéltől ezidáig azon dolgoztunk, hogy a kisebbségi osztályokra fenyegetést jelentő terv szeptembertől ne lépjen érvénybe. Barcaújfaluban, Tatrangon, Nagymohán, Olthévízen, Alsórákoson, és mint ahogy tanévkezdés után kiderült, Négyfaluban, Kőhalomban voltak problémák. Már akkor az RMDSZ megyei és országos tisztségviselőivel, valamint a helyi aligazgatókkal, pedagógusokkal azon dolgoztunk, hogy megoldjuk a problémákat. A munkánknak van eredménye, amit a legjobban a helyi közösségek értenek és értékelnek. A munka keserű része, hogy Olthévízen és Kőhalomban nem jártunk sikerrel, utóbbi esetében a hónapokkal megkésett problémajelzés miatt” – mondta el Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök.

Alsórákoson a hatodik és a hetedik osztályt akarták összevonni, de külön osztályokként működnek továbbra is. Barcaújfaluban három helyett két osztályt terveztek, de sikerült megtartani az eddigi felosztást, így jelenleg a negyedik osztály külön osztály, az előkészítő és második osztály, valamint az első és a harmadik osztály együtt tanul egy-egy összevont osztályban.

Tatrang esetében 5 külön osztály helyett 3 összevont osztály szerepelt a januári tervekben. Összevonták volna az első osztályt a harmadikkal, a másodikot a negyedikkel, illetve az előkészítő maradt volna külön, így 3 osztállyal, azaz két összevont és egy külön osztály tanult volna a nemrég felújított iskolaépületben. Ennek ellenére a helyiek hozzáállásának is köszönhetően sikerült megtartani az 5 külön osztályt az előkészítő, első, második, harmadik és negyedik osztályosoknak.

Nagymohában két összevont osztály működött, a tervben egyet irányoztak elő. Szeptember 10-én a szülők is kérést adtak le a két osztály jóváhagyását kérve, amelyet az iskolába való beiratkozások számával indokoltak – ezt a tanfelügyelőség vezető tanácsa elfogadta szeptember 11-én. Ez alapján az összevont osztályok egyikében 9 előkészítő, első, harmadik és negyedik osztályos gyerek fog tanulni, illetve a második osztály 7 gyerekkel külön osztályként fog működni.

A tanévkezdés előtt egy nappal döntött a főtanfelügyelőség arról, hogy összevonják az előkészítő osztályt a harmadik osztállyal a négyfalusi George Moroianu iskolában. Az RMDSZ fellépésének köszönhetően az akadályok ellenére külön indulhatott a létszám alatti előkészítő osztály.

Olthévízen a törekvések ellenére jelenleg a főtanfelügyelőség tervezete érvényesül, így a 3 összevont osztály helyett 2 osztály működik.

Kőhalomban az iskola kapcsán kialakult helyzetről a helyiek döntöttek az elmúlt évek beiratkozási számai alapján, számolva döntésük kövekezményével. Az iskola magyar vezető tanácsi tagja elmondta, hogy már májusban elfogadták azt a hatátozatot, miszerint egy 28 személyes kilencedik osztályt indítanak 14 magyar hellyel és 14 román hellyel – mindezt azzal az ígérettel, hogy ha több magyar gyermek lesz 14-nél, akkor külön magyar osztályt alakítanak ki. Ahogy a helyiek elmondták, az eddigi 10-12 személyes jelentkezésektől eltérően idén 17 magyar gyermek jelentkezett magyar osztályba, akik közül 14-en bejutottak, 2 diák a vizsgaátlaga miatt, pontosabban az újonnan hozott törvény alapján megfogalmazott főtanfelügyelőségi döntés alapján csak a román osztályba juthatott be, és egy magyar diák elmaradt a vizsgáktól. Jelenleg 14 magyar helyre beiratkozott magyar diákkal és 14 román helyre beiratkozott tanulóval, köztük két magyar diákkal működik a 9-ik osztály. Minderről – sajnos – nem értesítették az érdekvédelmi szervezetet, csak iskolakezdés után.

A szülők által szeptemberben megfogalmazott kéréssel megkeresték az RMDSZ-t, amelyet le is adtunk a főtanfelügyelőségen. Ebben azt kérik, hogy 17 magyar diákkal válasszák külön a magyar osztályt, viszont a főtanfelügyelőség elutasította, vélhetően a májusban elfogadott határozat és a bejutási küszöbről újonnan hozott törvény miatt. Kérdés, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, viszont a megfelelő gyereklétszám és a bejutási küszöbnek való megfelelés mellett arra van szükség, hogy a helyiekkel együtt dolgozzunk.

A helyi RMDSZ-csapatokra, a magyar aligazgatókra, helyi pedagógusokra nagy szerep hárul, elsősorban abban, hogy jelezzék a problémákat az RMDSZ-nek. Politikai akarat és fellépés, közösségi felelősségvállalás van az eredmények mögött.

Ezeknek a problémáknak a megoldása szempontjából éreztük és érezzük a hiányát egy magyar főtanfelügyelő-helyettesnek vagy egy magyar vezető tanácsi tagnak. A magyar oktatás jövőjét tekintve fontosak ezek a tisztségek, de ezek kinevezése nem az RMDSZ Brassó megyei szervezetén múlott.

Hasonlóképpen a magyar oktatás jövője szempontjából kiemelkedően fontos egy brassói bentlakás is. A jó hír az, hogy ez a projekt folyamatban van, a belvárosi katolikus egyház fogja megépíteni a magyar kormány támogatásával. A központban, a Drámai Színház szomszédságában fogják építeni a bentlakást, amely a távolabbról érkező, Brassóban tanuló magyar diákoknak fog otthont adni.  A munka folyamatban van: megvan az erre vonatkozó zonális rendezési terv (PUZ), – amiben ugyancsak szerepel az evangélikus egyház által építendő, magyar házként emlegetett multifunkcionális központ – , emellett megvan a bentlakás építéséhez szükséges anyagi háttér is.

Az RMDSZ több területen segít az előrelépésben a katolikus egyháznak, többek közt Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök a napokban is egyeztetett a projektről Csiby József plébánossal. A katolikus egyház hivatalos álláspontja szerint a tervezési munkálatok folyamatban vannak, és a cél ugyanaz maradt: bentlakást építeni a magyar gyermekeknek.