Szórvány megyénkben az iskolakezdéssel különös öröm jár, hiszen ünneplünk minden magyar gyermeket, aki a magyar osztályok padjaiban kezdi a tanévet. Az érdekképviseleti szervezetünk számára viszont nem csak ünneppel, hanem kellemetlen meglepetésekkel is jár a kezdés: osztályösszevonási és -megszüntetési kísérletek akár egy nappal a tanévnyitó előtt, vagy egy, a munkánkat megkérdőjelező vezércikk a Brassói Lapok újságban.

Az RMDSZ csapata dolgozik. Eredményeinkről pedig beszámolunk, mert ezzel tartozunk közösségünknek. Amikor azonban részigazságokat vagy teljesen valótlan dolgokat állítanak rólunk, akkor szükséges elmondani azt, hogy hogyan történtek, történnek valójában a dolgok.

Az RMDSZ Brassó megyei szervezete a magyar gyeremekekért és családokért dolgozik – tette ezt az idei nyáron fokozott odafigyeléssel, már meglévő, új és bővített programjaival.

Tisztségviselőink kettős minőségben vettek részt az idei tanévnyitón: meghívott közszereplőként és szülőként voltak jelen az Áprily Lajos Főgimnázium ünnepségén – azért ott, mert ezen iskola vezetőségétől érkezett meghívás. Viszont más iskolákról sem feledkeztünk meg, hiszen az RMDSZ képviseletében Brassó városi tanácsosunk a 2-es iskola megnyitóján vett részt, illetve alpolgármesterünk a 15-ös iskolában hivatali kötelezettségei miatt utolsó pillanatban mondta vissza részvételét.

Számos oktatási témáról beszélhetünk, amelyeken az RMDSZ dolgozik, de láthatóan nem beszélünk róla elég hangosan, vagy ha megtesszük, akkor a dicsekvés vádjával illetnek, annyira, hogy ma-holnap az iskolakezdéskor is meg kéne bújjunk, merthogy egyeseknek  szúrjuk a szemét. Viszont ha baj van, akkor kibújhatunk az odúból, és nekiláthatunk a problémák megoldásának. A következőkben lássuk, hogy miről is van szó.

A megyében kibővítettük a három éve bevezetett iskolakezdő programunkat, amelynek köszönhetően a 17 település mellé becsatoltuk Négyfalu municípiumot is, így több mint 600 előkészítő, első, második, harmadik és negyedik osztályos gyerek kap ajándékba iskolakezdő tanszercsomagot. Továbbá a nyáron azon dolgoztunk, hogy Tatrangon és Alsórákoson ne vonjanak össze magyar osztályokat, illetve a tanévkezdésnél tűzoltó módjára léptünk fel azért, hogy a négyfalusi George Moroianu iskolában elindulhasson létszám alatt az előkészítő osztály. A nagymohai helyzetet is próbáljuk megoldani, remélhetőleg sikerül.

Bizonyára már sokan hallották, hogy az országban elindul idéntől a 8 szórvány megyét és Bukarestet érintő hosszabbított iskolai program. Brassó megyében három brassói iskolában kezdünk. Ennek koordinálásán dolgozik 3 hónapja az RMDSZ Brassó megyei szervezete, illetve a két évvel ezelőtti tervezési szakasztól kezdődően a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács. A hosszabbított program egy valós segítség a magyar családoknak, és igazán vonzóvá teszi a magyar iskolát. A brassói magyar kisdiákok több mint 80%-a részt vesz a délutáni foglalkozáson és kap meleg ebédet, ami egy óriási eredmény, és a program nélkül nem lenne meg.

A magyar állam által finanszírozott programot első évben nem volt lehetőség tovább terjeszteni a megyében, hiszen Brassó az egyik legnagyobb létszámmal van jelen az országos programban. Városunkon belül mindhárom iskolában szükség volt erre a programra, különben elkezdődött volna az iskolák közötti vándorlás, ami osztályok, később magyar tagozat megszüntetéséhez vezetett volna.

Az RMDSZ és a BIT legjobb tudása szerint dolgozik együtt az Iskola Alapítvánnyal azért, hogy ebben az iskolai tanévben közel 300 család segítségére legyen a program. A tapasztalat fogja megmutatni, hogy hogyan működik a program, viszont azt már most látni lehet, hogy a megye más településein is van rá igény – ezért azon dolgozunk, hogy jövőtől kiterjesszük a megye több településére úgy, hogy az egyik településen megteremtett lehetőség ne legyen a másik település kárára.

Idéntől az Áprily Lajos Főgimnáziumban, a 2-es és 15-ös általános iskolákban indul a program. A tervek szerint országosan minden esetben a tanintézmények adtak volna helyet a programnak, Brassó esetében két helyen sajátos a helyzet.

Az Áprily Lajos Főgimnázium esetében az iskola ingyenesen használatba adja osztályait az alapítvány számára. A 15-ös iskola épülete a református egyház tulajdonában van, ezért köszönet jár nekik, hogy az osztálytermeket ingyenesen adják használatba az alapítványnak. Az Iskola Alapítványnak valóban módjában állna szimbolikus terembért fizetni, de kizárólag olyan esetekben, ahol semmilyen más megoldást nem lehet találni. A Brassói Református Egyházközség jóindulatának köszönhetően az erre szánható minimális összeget olyan helyen használják fel, ahol ennek hiányában semmilyen más módon nem indulhatott volna el a program.

Ami a 2-es iskolát illeti, jelenleg a városi önkormányzat hozzájárulásával korszerűsítik, ennek pozitív hozadékát a magyar tagozat is tapasztalni fogja, hiszen egy modern, biztonságos épületben fognak tanulni a diákok a munkálatok befejeztekor. A felfordulás azért alakult ki, mert a munkálatok elkezdése után derült ki, hogy a vártakon felül az épület szerkezetét meg kell erősíteni, nem egyszerűen csak tetőteret építenek. Teremhiány miatt jelenleg a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik osztályosok délután járnak iskolába. A harmadikos és negyedikes diákok délelőtt a hosszabbított programon vesznek részt a katolikus Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomnál, majd a meleg ebéd után mennek iskolába. Az előkészítő, első és második osztály délelőtt iskolában van, majd együtt mennek át a katolikus egyház által biztosított terembe, a Szent Imre Közösségi Házba a hosszabbított programra. A kisdiákok esetében fontos tudni, hogy a gyerekek számára a tanítási órákkal és a hosszabbított program óráival együtt az iskolában eltöltött időtartam nem változik, de helyet kell változtatniuk a pedagógusok kíséretében. Természetesen számít, hogy a nap melyik szakában vannak a tanítási órák, viszont mindez átmeneti időszak. Tudni kell, hogy a református püspökség a helyi református egyázközség közbenjárásának köszönhetően jóváhagyta azt a kérést, hogy a 2-es iskola előkészítő, első, második, harmadik és negyedik osztályos diákjai beköltözhessenek az iskola felújításának befejeztéig az egyház egyik brassói épületébe – így senki se kell majd délután járjon iskolába. Az egyház felajánlásának köszönhetően a tervek szerint ezen megoldásra akkor kerül sor, amint sikerült ebben az épületben kialakítani a megfelelő körülményeket. Addig is maradnak azok a helyszínek, amelyekkel kisegítette az iskolát és a hosszabbított programot a katolikus egyház. Külön köszönet jár a katolikus egyháznak a felajánlásért és segítségért.

Az RMDSZ mindvégig folyamatosan egyzetett az érintettekkel. Megkereste az egyházi elöljárókat, folyamatosan tartotta a kapcsolatot az iskola aligazgatónőjével, az ügyvezető elnökségi csapat együtt kereste a helyszíneket. A református és a katolikus egyházak, az RMDSZ, az aligazgató és sokan mások együtt oldották meg közösen az ideiglenes problémát. Megyei elnökként egyeztettem Ambrus Attilával, és kértem, ha bármiben tudunk segíteni, keressen – apropó kommunikáció.

Helytelen azt állítani, hogy az RMDSZ tudomást sem vett a problémáról. Éppen ellenkezőleg. Mindannyian azon vagyunk, hogy a felmerülő akadályokon túljussunk, és mindenki számára elfogadható megoldás szülessen. Mindannyiunk célja, hogy a nehézségek ellenére a gyerekek és a családok minél kevésbbé érezzék mindezt.

A kritika jó, hasznos, és ha valós tényeken alapszik, akkor előbbre viszi közösségünket. Éppen ezért az RMDSZ Brassó megyei szervezete – ahogy tette eddig is – párbeszédre hívja a közösséget.

Nyilvános fórumra hívjuk a brassói magyar közösséget szeptember 25-én, szerdán a bukaresti úton található Református Kistemplom (Bukaresti út 53. szám) gyülekezeti termében 18:30-tól, illetve szeptember 26-án, csütörtökön a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség dísztermében (Iuliu Maniu utca 2. szám) 18:30-tól. Találkozzunk, és kötetlen formában bármiről nyíltan beszélgessünk, akár kényelmetlen vagy kellemetlen témákat érintve!

A párbeszédképtelenség mindazokra érvényes, akik egy probléma kapcsán képtelenek felkeresni az érintetteket és megbeszélni a dolgokat, ehelyett közösségi oldalakon kommentelnek, vagy éppen saját felületeiken egyoldalúan közölnek, véleményeznek. A párbeszédhez két fél szükséges. Mi részünkről állunk elébe, hiszen nincs semmi, amit véka alá rejtsünk.

Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke és az RMDSZ csapata