Sikernek könyvelhető az a tény, hogy az államelnök március 12-én kihirdette azt a törvényt, mely szerint minimális létszám alatt is lehet kisebbségi osztályokat létrehozni, megőrizni. Ugyanakkor a kihirdetett törvény szerint, ezeket a létszám alatti kisebbségi osztályokat nem lehet átszervezni vagy megszüntetni a kisebbségi államtitkárság, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, a kisebbségi parlamenti képviselet jóváhagyása nélkül.

Duplán is sikernek könyvelhető ez a törvény, mivel először ezt a javaslatot a Parlamenten kellett átvinni, azaz a többséget valamilyen módon meggyőzni, és megszavaztatni, majd miután az államelnök (egy olyan személy, akinek az anyanyelve nem a többségi nemzetével azonos, és aki feltehetően ismeri, vagy kellett volna, ismerje a kisebbségi sors nehézségeit) ezt visszaküldte a parlamentnek, ismét ezt megszavaztatni a többségi képviselőkkel.

Ez pontosan mit is jelent? Elsősorban, miután az államelnök kihirdeti a törvényt, azt közlik Hivatalos Közlönyben és a közléstől számított 3 napon belül hatályba lép, ha maga a törvény nem rendelkezik másképp.

Brassó megye számára ez egy fontos rendelkezés, annak ellenére, hogy a beiskolázási számokat már a törvény jóváhagyása előtt a Tanfelügyelőség felküldte a minisztériumnak. Elsősorban lehetőséget ad megmenteni mindazon osztályokat, amelyek létszám alatt működnek, és amelyeket összevonások fenyegetik. Ott ahol már a beiskolázási tervek szerint a Tanfelügyelőség „intézkedett”, egyeztetünk a Tanügyminisztériummal a megfelelő megoldásokról, mivel a törvény csak a jövőre nézve rendelkezik, azaz nem visszamenő hatályú.

Mindez sokkal egyszerűbb lett volna, ha az államelnök a beiskolázási számok közlése előtt hirdette volna ki a törvényt, mivel feltehető módon érti és ismeri a kisebbségi sors nehézségeit. De mindez nem így történt, és meggyőződésem, hogy ebben az országban semmi sem véletlen, minden akkor történik, amikor történnie kell, amikor valaki, valahonnan fentről így int.

De mindezek ellenére, a törvény egy siker, és számos településen az egyedüli lehetőség számunkra, hogy megőrizzük a magyar anyanyelven történő oktatást, még akkor is, ha mások nem így akarják.

Már csak annyit mondok, ha mi megteszünk mindent, hogy anyanyelvünkön tanulhassanak gyerekeink, a szülők legfontosabb feladata az, hogy magyar iskolát válasszanak és bizalommal küldjék oda gyerekeiket, mivel csak így tudjunk megőrizni magyarságunkat, identitásunkat.

Válasszák mindig a magyar iskolát, és ígérem, hogy amit meg tudok és meg tudunk tenni, azt meg teszem és meg is tesszük, hogy gyerekeink magyar nyelven tanulhassanak, minőségi oktatásban részesüljenek itthon, Brassóban és a megyében!

Megjelent a Brassói Lapok március 21-ei lapszámában.