A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Brassó megyei szervezete tíszújító küldöttgyűlést tartott március 20-án.

Sógor Enikő 1996 tavaszától elnöke a szervezetnek, azaz 23 éve segíti a Brassó megyei magyar oktatást és oktatókat. Az RMDSZ ezúton is köszönetet mond Sógor Enikő leköszönő elnöknek a több évtizetedes munkájáért. Az RMPSZ Brassó megyei szervezetének új választott elnöke Szotyori Réka.

Az RMDSZ folytatja az eddigi eredményes együttműködést az RMPSZ-szel. Egy szórvány megyében csak közös munkával lehet előre menni, és jövőt építeni. Ezért van nagy súlya az együttműködésnek.

Varga Nándor ügyvezető elnök az RMDSZ képviseletében vett részt a tisztújító küldöttgyűlésen, ahol több mint hatvan pedagógussal ismertette a legútóbbi eredményeket, valamint a megye aktuális oktatási kérdéseit.

„Az RMDSZ legfontosabb céljaként határozza meg, hogy gondoskodjon a magyar gyerekekről, hogy megőrizze a magyar iskolákat, illetve hogy megtartsa és gyarapítsa kisebbségi jogainkat – mindezt a magyar közösség jövője érdekében” – hangsúlyozta Varga Nándor.

Mint mondta, ha az oktatás terén bármiféle probléma merül fel, az RMDSZ-re lehet számítani. „Ott vagyunk, főként akkor, amikor baj van. Tisztségviselőink megtesznek mindent, amikor arról van szó, hogy osztályokat és oktatói helyeket akarnak megszüntetni: köztük Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök, Ambrus Izabella parlamenti képviselő, Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke, Szakál András megyei tanácsos. Nem csak a főtanfelügyelőségen lépünk fel, hanem országos szinten Kovács Irén, oktatási államtitkár, Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök is megteszik a lépéseket, segítséget nyújtanak. Emellett Brassó szintjén Barabás László alpolgármester gondoskodik arról, hogy a magyar iskoláknak ekkora költségvetésük legyen. És nem szabad elfelejteni a helyi iskola-aligazgatók és pedagógusok munkáját sem” – sorakoztatta fel a magyar kisebbségi oktatásért dolgozó tisztségviselőket. Hozzátette példaként: az RMDSZ akkor is ott volt, mikor legutóbb Krizbán meg kellett tartani a magyar tagozatot.

Az RMPSZ-szel való együttműködésről elmondta, hogy két oktatási konferenciát szerveztek a pedagógusok képzése céljából, valamint megrendezték az Erdélyi utazásaim című alkotóversenyt az 5-12-es diákonak. Továbbá tájékoztatott az RMDSZ iskolakezdő programjáról, amelynek köszönhetőn közel 500 Brassó megyei vidéki kisdiák kap iskolakezdő tanszercsomagot.

Kifejtette, hogy az RMPSZ által koordinált magyarországi pályázatok esetében – amelynek köszönhetően óvodákat, napköziket újítottak fel Alsórákoson, Székelyzsomboron, Brassóban, – a helyi RMDSZ-es polgármesterek, alpolgármesterek nagyban segítettek a pályázatok előkészítésében és  lebonyolításában.

„Fontos tudni, hogy már a kezdetektől támogattuk és segítettük a brassói unitáriusokat a bölcsődeépítésben, a reformátusokat az óvodaépítésben, a katolikus egyházat a bentlakásépítésben, továbbá az evangélikusokat a magyar ház építésében. Ezek mind azért vannak, mert elsődleges céljaink közt van a magyar oktatási intézmények megtartása” – zárta felszólalását Varga Nándor, majd együttműködésre kérte fel az RMPSZ új elnökét.

A tisztújító küldöttgyűlés végén többségi szavazattal megválasztották Szotyori Réka óvónőt az RMPSZ Brassó megyei szervezet elnökének. Az eseményen jelen volt és segített a tisztújítás munkálataiban Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke, valamint a Brassó megyeieket megtisztelte jelenlétével az alsórákosi származású Lászlófy Pál István, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke.