Január 17-én, a brassói főtanfelügyelőség körlevelet küldött több iskola igazgatójának a 2019-2020-as beiskolázási tervről, amelyben közölték a vezető tanács által eszközölt módosításokat.

Ennek értelmében, a megye több településén az iskolák által benyújtott beiskolázási tervekhez képest a főtanfelügyelőség kevesebb osztályt hagyott jóvá és ezt a változatot terjeszti a minisztérium elé. A kisebbségi osztályokra fenyegetést jelentő terv szeptembertől léphet érvénybe, de az RMDSZ azon dolgozik, hogy megakadályozza a változtatásokat.

Egy decemberben megjelent sürgősségi kormányrendelet értelmében az állami intézmények a megszabott költségvetési keretet nem szabad meghaladják, ellenkező esetben az intézményvezetők jelentős összeggel bírságolhatók. A jelenlegi finanszírozási normák szerint, az oktatási minisztérium által előirányzott összeg nem fedezi az iskolák által javasolt beiskolázási tervhez szükséges keretet, ez azt jelenti, hogy a kis létszámú osztályok léte veszélyeztetté válik, hiszen ott próbálnak vágni az oktatásügyi költségekből, ahol kevesen vannak, ahol esélyt látnak az osztályok összevonására, illetve pedagógusi helyek megszüntetésére. Mint bebizonyosodott, ez Brassó megye esetében valós fenyegetés a magyar tannyelvű oktatásra nézve.

A főtanfelügyelőség gazdasági szempontból támasztja alá a tervezetet, viszont amíg a törvény a kisebbségi oktatást pozitívan diszkriminálja, és lehetőséget ad arra, hogy a kisebbségi osztályok létszámon alul működjenek, addig ez nem kellene érintse a magyar oktatást.

Négy településen áll fent az eset: Olthévíz, ahol most 3 összevont osztály működik és 2 osztályt akar a főtanfelügyelőség, Nagymoha, ahol jelenleg 2 osztály működik és 1 osztályt irányoztak elő, Barcaújfalu, ahol 3 osztályból 2-t terveznek és Tatrang, ahol 5 osztályból 3 összevont osztályt akarnak.

Az RMDSZ Brassó megyei szervezete képviseletében Varga Nándor ügyvezető elnök Ambrus Izabella parlamenti képviselővel, Tóásó Imeldával, Brassó Megye Tanácsa alelnökével, Szakál Andrással, brassó megyei tanácsossal együtt számtalan egyeztetést folytatott a főtanfelügyelővel, a kisebbségi államtitkárral azzal a reménnyel és ígérettel, hogy lesz megoldás.

„Nem egy egyszerű feladat erre megoldást találni. Mindez mennyivel egyszerűbb lett volna, ha az államelnök, aki amúgy zárójelben német anyanyelvű, nem küldte volna vissza a tanügyi törvényt, amely szerint kisebbségi anyanyelvű osztályokat nem lehet megszüntetni vagy összevonni a kisebbségi érdekképviselet és államtitkárság beleegyezése nélkül” – fűzte hozzá Ambrus Izabella képviselő. A továbbiakban Ambrus Izabella képviselő a törvény adta lehetőségekre, azok be nem tartására és a kisebbségekre nézve pozitív diszkriminációs elemekre hívja fel az országos testületek figyelmét.

„Az oktatási törvény előírja, hogy az önkormányzatok, a helyi polgármesteri hivalatok is hozzájárulhatnak az iskolák személyzeti költségeinek finanszírozásához, de sajnos ehhez nem léteznek alkalmazási normák. Míg az egyéb működési költségeket évek óta az önkormányzatok biztosítják, a fizetések támogatására nem készült el a módszertan, ezért ebbe az irányba is lépni fogunk, kérjük a szaktárca részéről ennek mielőbbi kidolgozását. Helyi szinten már egyeztettünk a polgármesterekkel, hajlandóak anyagilag támogatni a kis létszámú osztályok fennmaradását” – hívta fel a figyelmet Tóásó Imelda, megyei tanács alelnök.

„A településen tevékenykedő pedagógusokat és RMDSZ-tisztségviselőket felkértük, hogy fokozottan figyeljenek oda, hogy minél több magyar gyereket irassanak magyar iskolába, hogy legyen meg a gyerekltészám mindenhol azért, hogy szemptertől az eddigihez hasonlóan induljanak az osztályok – természetesen a mi segítségünkkel” – egészítette ki Varga Nándor ügyvezető elnök.

Felvetődött az a megoldási lehetőség, hogy azokon a településeken, ahol kevés a magyar gyermek, ott úgy biztosítsák a minőségi oktatást, hogy a gyerekek iskolabuszokkal jussanak el olyan közeli településekre, ahol külön osztályokban tanulhatnak. Fontos, hogy minden magyar gyermek magyarul tanulhasson, viszont fontos újragondolni az iskolahálózati rendszert úgy, hogy a minőségi oktatást tartsuk szem előtt.

Az RMDSZ megyei és országos tisztségviselői, valamint a helyi aligazgatók,  pedagógusok továbbra is azon dolgoznak, hogy a problémák megoldódjanak. Az RMDSZ kéri a magyar közösség segítségét, hiszen ha a magyar családok nem íratják magyar iskolába gyerekeiket, akkor minden erőfeszítés hiába van.