Beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetében, írott kérés alapján, a szavazókörzet elnöke elrendelheti a mozgóurna használatát, amennyiben teljesülnek a következő feltételek. A mozgóurna igénylést a mozgásképtelen vagy beteg állampolgár tartózkodási helyéhez legközelebb álló szavazókörzethez kell benyújtani, azzal a feltétellel, hogy állandó vagy ideiglenes lakhelye ugyanabban a megyében legyen.
Az írott kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok másolatát (megjegyzés: nem kötelező tartalmaznia a netransportabil kifejezést).
Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, személyi számát, állandó vagy ideiglenes lakhelyét, személyi igazolvány adatait, valamint a dátum és az aláírás eredetiben kell szerepeljen. Természetesen, a mozgásképtelen szavazók nem kell személyesen benyújtsák kéréseiket, ezt megtehetik más személyek vagy az orvosi személyzet is helyettük.
Kórházakba, öregotthonokba beutalt mozgásképtelen szavazók igényelhetik a mozgóurnát amennyiben állandó vagy ideiglenes lakhelyük az adott megyében található. Ezek esetében, amennyiben számuk meghaladja a 200-at, az igényléseket a szavazás előtti napon este 8 óráig kell benyújtani azokhoz a szavazókörzetekhez, amelyeket kijelölt az adott megyei választókerületi iroda. A kérések tartalmaznia kell a fent megjelölt adatokat.

A kérést online megtalálják ide kattintva, illetve az igényléshez segítséget kérhetnek a 0268472101-es telefonszámon vagy az RMDSZ irodában.

Ambrus Izabella képviselőjelölt

RÖVID BEMUTATKOZÓ