Anyanyelv, identitás, nemzeti öntudat, magyarnak lenni, demográfiai mutatók, szaporulat, magyar egyház, magyar iskola- itt szórványban ezeknek a szavaknak súlya van. Sok kérdés felmerül ezek kapcsán, amiről beszélni kell, és az ezek mentén meghatározott célokért dolgozni kel.

Ma, a hivatalos Magyar Szórvány Napon megállhatunk egy percre, és megkérdezhetjük magunktól azt, hogy mit jelent számunkra itthon magyarként élni, mit jelent nekünk a magyarságunk.

A kisebbségünk jogainak védelméért és a minőségi magyar oktatásért akarok dolgozni. Ezt tekintem célomnak és hivatásomnak!

Sajnos, az utóbbi időben egyre gyakrabban vagyunk tanúi olyan jogsértéseknek amelyek ellen tétlenek vagyunk. Románia, kisebbségi jogok biztositása szempontjából, az EU szemszögéből jó példának számit: jogszabályok vannak, azonban ezek betartása sántit. Sajnos, minden amit a magyar kisebbséget illeti egy érthetetlen ellenszenvbe ütközik, anyanyelvhasználattól, iskolánkig, egyházainkig.

Mindez számunka érthetetlen mivel mi is, ennek a földnek vagyunk a szülöttei, itt éltek őseink, itt élnek szüleink, itt fizetünk mi is adókat ennek az országnak.

A kettős mérce alkalmazása sajnos mindennapos a magyar közösséget illetően.

Mindezért, olyan Erdélyt akarok, ahol minden magyar gyermek színvonalas iskolában tanulhat anyanyelvén, és ahol kisebbségünk jogait tiszteletben tartják.
Az anyanyelv használata, annak kiterjesztése a lakás, a templom és az iskola falain kívülre, alapítása óta fontos célkitűzése az RMDSZ-nek. Ezen a téren tovább akarunk lépni: azt kezdeményezzük, hogy szállítsák le az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20%-ról 10%-ra. Vagyis, ahol a lakosság egytizede magyar, ott lehessen magyarul ügyet intézni!
Azt is látjuk azonban, hogy a törvények csak akkor érnek valamit, ha be is tartják azokat. Ezért azt kérjük, hogy Románia 100 éves évfordulójára végre tartsák be, amit Gyulafehérváron ígértek nekünk. Új etnikum-közi szerződést kell kötni a román néppel, amely tartósan biztosítja az együttélés kereteit, és lehetővé teszi, hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában.
Új alkotmányt akarunk, amely államalkotó tényezőként ismeri el a magyarokat – úgy gondolom, hogy jogászként ehhez eredményben hozzá tudok járulni.

Engedjék meg, hogy a következő négy évben képviselőként meggyőzhessem arról Önöket, hogy ha kevesen is vagyunk, és sokfélék, akkor is tenni tudunk a szórvány közösségünkért. December 11-e után újra képviselője kell legyen Brassó megyének! A szavazás egy válasz arra a kérdésre, hogy mit tehetünk, mint egyén, a magyarjaink megmaradásáért.

Ambrus Izabella képviselőjelölt