Megyei tanács alelnöke, két municípiumi alpolgármestere, három polgármestere van az RMDSZ Brassó megyei szervezetének, továbbá jelentősen nőtt a községi alpolgármesterek száma. Az elmúlt hét történéseiről kérdeztük Kovács Attilát, a Szövetség Brassó megyei elnökét.

A választásokat követően olvashattuk, hogy Brassónak magyar alpolgármestere és megye tanács alelnöke lesz. Hogyan véleményezi mindezt?

Nyolc év után a közösség nagy részvételének köszönhetően újra három megyei tanácsosunk van az eddigi kettő helyett, továbbá Brassó városban sikerült újra megszerezzük a két tanácsosi helyet.
Történelmi pillanat tanúi lehetünk, hiszen Brassóban magyar alpolgármesterünk van Barabás László személyében, aki hivatali esküjét letéve, elkötelezte magát a közösségi munkára.
Emellett kiemelném Négyfalut, ahol ugyancsak alpolgármesterünk van Géczi Gellért személyében – az elöljáró második mandátumát kezdheti meg ebben a minőségében.
Továbbá Ambrus Izabella, Brassó Megye Tanácsának alelnöke lett, aki megye szinten folytatja a munkát, amelyben két megyei tanácsosunk segíti: jómagam és Tóásó Imelda.

Brassó városi és megyei szinten kiemelkedő eredmények vannak, és bízok abban, hogy mindez a közösségünket is megerősíti, segíti a különböző tematikájú projektekben. Mind ezen fogunk dolgozni.

A megye további településein hogyan alakultak a helyi tanácsok? Milyen eredményeket sikerült elérni a községekben, falvakon?

Az RMDSZ a megyében három településen őrizte meg polgármesteri tisztségét: Ürmösön Gergely János, Alsórákoson Epureanu János és Apácán Bölöni László továbbra is folytathatja a munkát.
Az elmúlt héten megalakultak a helyi tanácsok az egész megyében, amely eseményeken a helyi tanácsosok közül alpolgármestereket választottak. A két municípiumi alpolgármester mellett (Brassó, Négyfalu) számos községi alpolgármesterünk lett: Szásztyúkoson Kósa Alpárt, Tatrangon Szász Attilát, Homoródon Lőrincz Bélát, Alsórákoson Rákosi Jánost, Zsiberken Gyerkes Sándort, Ürmösön Fazakas Jánost, Höltövényen Pál Gyulát választották alpolgármesternek.

Kiemelném Szásztyúkost, ahol Kósa Alpár egyedüli RMDSZ-es tanácsosként jutott be a helyi önkormányzatba, és a község alpolgármesterévé választották. Höltövényben ugyancsak egyetlen bejutott RMDSZ-es tanácsosként Pál Gyula kapta meg az alpolgármesteri tisztséget. Így mindkét településnek először van magyar alpolgármestere.

Örömmel számolunk be arról, hogy tanácsosaink száma nőtt: Brassóban két (egyikük alpolgármester), Brassó megyében három (köztük egy megyei tanács alelnök), Négyfaluban négy (egyikük alpolgármester), Kőhalomban két, Apácán négy, Botfaluban egy, Sárkányban egy, Bodolán négy, Kacán egy, Krizbán egy, Höltövényen egy (egyben alpolgármester), Olthévízen három, Homoródon két (egyikük alpolgármester), Zsiberken egy (egyben alpolgármester), Ürmösön öt (egyikük alpolgármester), Alsórákoson hat (egyikük alpolgármester), Tatrangon öt (egyikük alpolgármester), Szásztyúkoson egy (egyben alpolgármester), Keresztváron két helyi tanácsos fog tevékenykedni a következő 4 évben.

Tisztségviselőink azért fognak dolgozni, hogy közösségeink biztonságban legyenek mind oktatási, kulturális és kisebbségjogi téren – ez magába foglalja az infrastrukturális, a gazdasági növekedést célzó fejlesztéseket, a magyar oktatási, egyházi és civil intézményekkel való munkát, illetve a kulturális projektek és kisebbségvédelmi ügyek támogatását.

Nagyon jó eredményekkel zártuk a június 5-ei választásokat, és ez növeli a magyar közösség erejét. A vezetői tisztségek az érdekképviseleti munkának súlyt, illetve a magyar közösségnek erőt adnak. Így megint csak bebizonyosodott, hogy az RMDSZ szerepvállalása az önkormányzatokban nélkülözhetetlen.