Idén országos szintű újítás, hogy minden szavazókörzetben, először egy számítógépes ellenőrzés történik. A személyazonossági igazolványokat erre speciálisan kialakított, országosan egységes, elektronikus adatbázisban ellenőrzik, a rendszer a többszörös szavazást szűri ki. Figyeli, hogy adott személyazonossági adatokkal szavaztak már máshol vagy nem. Az elektronikus azonosítást követően a megszokott listákon is aláír majd a szavazópolgár.
Előírások:

1. Csak a 18. életévüket betöltött román állampolgárok szavazhatnak.
2. Szavazni CSAK érvényes személyi igazolvánnyal lehet, az állandó lakhelyünk szerinti szavazókörzetben. Útlevéllel NEM lehet szavazni!
3. Szavazni június 5-én, reggel 7 és este 9 között lehet.
4. A mozgásukban korlátozottak, ágyhoz kötött betegek orvosi papírokkal igazolva, mozgóurnát igényelhetnek a saját szavazókörzetükben.
5. A szavazóhelyiségben három szavazólapot kap: a polgármesterjelöltek, a helyi tanácsosjelöltek és a megyei szavazólapját.
6. A magyar jelöltek a szavazólapon az 1 négyzetben találhatóak.

Vigyázzon, hogy a szavazólapon csak egy négyzetbe pecsételjen, ellenkező esetben érvénytelen lesz a szavazata. FONTOS: a tulipános négyzeten belül üsse a pecsétet!

Mozgóurna használata

1. Beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetében, írott kérés alapján, a szavazókörzet elnöke elrendelheti a mozgóurna használatát, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:
a. A mozgóurna igénylést ahhoz a szavazókörzethez kell benyújtani, ahová a mozgasáképtelen szavazó igényli azt, azzal a feltétellel, hogy állandó vagy ideiglenes lakhelye azon a településen legyen ahol a szavazókörzet is található.
b. Az írott kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok másolatát
c. Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, személyi számát, állandó vagy ideiglenes lakhelyét, személyi igazolvány adatait, valamint a dátum és az aláírás eredetiben kell szerepeljen.
2. Kórházakba, öregotthonokba beutalt mozgásképtelen szavazók igényelhetik a mozgóurnát amennyiben állandó vagy ideiglenes lakhelyük az adott településen található. Ezek esetében, amennyiben számuk meghaladja a 200-at, az igényléseket a szavazás előtti napon este 8 óráig kell benyújtani ahhoz a szavazókörzethez amelyet kijelölt az adott település választókerületi irodája.

Ide kattintva töltheti le a mozgóurna igényléséhez szükséges kérést.

Melyik szavazókörzethez tartozik? Hol tud szavazni?

Ide kattintva kereshetik meg, hogy Brassóban melyik szavazókörzetben szavazhatnak (címüket és irányítószámot kell megadni), illetve ide kattintva országos szinten meg lehet keresni, hogy melyik szavazókörzethez tartozik (ki kell választani a 2016-os választásokat a nyíllal lenyitható listából, majd CNP-t, családnevet, és egy, a képernyőn olvasható kódot kell megadni).