A mai felgyorsult, információs világban nehezebben tudunk valódi figyelemmel fordulni a tapasztaltak fele, gyakran átsiklunk a minket ért hatások felett, nehezebben merülünk el a részletekben. Elfeledjük, hogy a hiányos tudás alapján kialakult, előítélettel tűzdelt kép a fejünkben nem a valóság, mivel csak az időigényes megismerés útján fedezhetjük fel a dolgok valódi, értékes tartalmát. A megismerésre sokszor kevés időt fordítunk, viszont amikor új dolgokkal találkozunk, mégis csak megállunk, egy helyben tartjuk a figyelmünk. Ez a közösségi életben is így van. Minden új közösségi szereplő – legyen az civilszervezeti vezető, kulturális életben feladatot vállaló személy – megérdemli a figyelmünk, hiszen szándékában áll a mi javunkra cselekedni. Barabás László, Brassó városi tanácsosjelölt egy új arc a közösségi életben. Jól ismeri a helyi adminisztrációt, a dekoncentrált intézmények működését, ő a második a Brassó városi tanácsosi listán. Fogadják tisztelettel és figyelemmel bemutatkozóját.

Milyen gondolatokkal indul a választásokon?

Közösségért tenni felelősséggel és szaktudással – ez a fő cél, ezért indulok városi tanácsosnak. Önkormányzati képviselőként megvannak a lehetőségek, eszközök, hogy többet tegyünk. Úgy gondolom, hogy közösségi szerepet kell vállalnunk, és ha vállaljuk, akkor pedig felelősséggel tenni kell érte, hogy elnyerjük a közösség bizalmát.

Mióta tevékenykedik az RMDSZ-ben és mit?

Az RMDSZ megalakulása óta tag vagyok a szervezetben. Intézményvezetői munkásságom során mindig támogattam és segítettem a szövetség törekvéseit. Vízügyi igazgatóként hatékonyan dolgoztam együtt az RMDSZ-es tisztségviselőkkel. Amikor a környezetvédelmi minisztériumot RMDSZ-es képviselő vezette, akkor rengeteg eredményt fel tudtunk mutatni, amelyek sokak elismerését elnyerte. A szövetségben tevékenykedőkre mindig úgy tekintettem, hogy tehetséges emberek, teszik a dolgukat, és természetesen lehetőségeim szerint támogattam őket. Az akkori kollegák visszajelzései alapján is elmondhatom, hogy a munka gördülékenyen működött.
Úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje, hogy tisztséget vállalva többet tegyek a közösségért, és erre városi tanácsosként számtalan lehetőség van. Tisztséget vállalva még többet hozzá tudunk tenni a közösségi ügyekhez.

Milyen tervei vannak a jövőt tekintve, ha városi tanácsos lesz?

Ezidáig intézményi munkával, adminisztrációval foglalkoztam, így a közösségi munkára nagy kihívásként tekintek. Mivel jól ismerem a közintézmények működését, a folyamatokat, biztos vagyok abban, hogy szakmai tudásomat hasznosítani tudom, és hozzá tudok tenni az önkormányzatban hozott döntések eredményességéhez. Az RMDSZ programját követve képviselni szeretném a közösségemet. Úgy gondolom, hogy a szövetség egy jó eszköz arra, hogy figyelmet irányítsunk a magyarok érdekeire, az általunk fontosnak vélt ügyekre. Mindig ragaszkodtam a minőségi és megbízható munkához, a magabiztosan meghozott döntésekhez, a precíz célkitűzésekhez, a pontosan végrehajtott feladatokhoz, a döntéseink következményeinek feltétel nélküli felvállalásához – ehhez továbbra is tartom magam. Helyi tanácsosként felhasználnám tapasztalataimat, hogy az önkormányzatban meghozott döntések eredményesek legyenek, és a közösség javát szolgálják.
Szeretnék hozzájárulni a repülőtér tervének megvalósításához, hiszen gazdasági szempontból meghatározó lenne városunk számára, de a többségben magyarok lakta Kovászna és Hargita megye számára is. Emellett fontosnak tartom a helyi vállalkozók támogatását.
A kezdő, fiatal vállalkozók segítését kiemelten kezelném, hiszen lényeges feladatunk, hogy fiataljaink itthon is megtalálják azt a jólétet, amire vágynak. Az RMDSZ azért dolgozik, hogy a fiatalok több esélyt kapjanak: otthonteremtési támogatásokat és fiatal vállalkozóknak szánt adókedvezményeket.

Mit gondol, mi lenne az első kérdéskör, amivel tanácsosként foglalkozna?

Egyszerűbb, átláthatóbb és könnyebb ügyintézés sokak nehézségeit megoldaná. A közintézmények elavult, régi rendszerekkel dolgoznak, amik a jelen idők elvárásainak már nem tudnak eleget tenni. Olyan közintézményi rendszerre lenne szükség, amely az emberi igényekre válaszol, és nem hátráltatja, hanem segíti az embereket az előrejutásban Olyan munkafolyamatot a közintézményekbe, amely például a vállalkozóknak időt spórol meg, hogy annak eredményességére tudjanak koncentrálni, ne az adminisztrációs feladatok foglalják le őket.
Mint mondtam, fontos feladatnak látom javítani az RMDSZ kommunikációján. Az eredményeinket bátran meg kell merjük mutatni, hiszen számos olyan sikere van a szövetségnek, amelyekről sokan nem tudnak. Számos nehézségről nem tud a magyar közösség, amit napi szinten meg kell oldjon egy magyar tisztségviselő. A változtatáshoz jó tanácsosi és szervezett csapat kell, és természetesen aktív tevékenység.

Szakmai téren milyen tapasztalatai vannak? Mit gondol, ezt hogyan hasznosíthatja a Brassó városi tanácsban?

2012-ig az Olt-medence Vízügyi Igazgatóságán voltam igazgató. Hat megye vízügyi igazgatóságával, tíz igazgatóval, hat prefektúrával kellett együtt dolgozni. Jelenleg igazgatóként dolgozok a Brassó Megyei Vízügyi Igazgatóságon. Tevékenységeim közül példaként említhetem az árvízvédelmi befektetéseket, melyeknek célja, hogy közösségeink biztonságban legyenek katasztrófa esetén.
Sokat tanultam csapatmunkáról, időmenedzsmentről, az emberek közti kommunikációról, problémamegoldásról, a döntések súlyáról, a felelősségvállalásról. Kötelességtudó embernek tartom magam, úgy érzem, hogy elhivatottan dolgozok. Számomra fontos, hogy itthon éljek, itthon dolgozzak, itt éljen a családom. Testvéremmel két évet dolgoztunk és tanultunk külföldön. Nem éreztem magaménak azokat a helyet. Elmentünk dolgozni, pénzt keresni, tanultunk, jó kapcsolatokat alakítottunk ki, amiket mai napig éltetünk, de mindig hiányérzetünk volt. Már az elején tudtuk, hogy amit ott tanulunk és keresünk, itthon fogjuk hasznosítani. Erős az otthonhoz való kötődés, ezért is jöttünk mindketten haza. Itthon a járda is a mienk, más országban csak beton és kő, amin eljárunk dolgozni.
A fiatalokat mindenképp bátorítani tudom arra, hogy elmenjenek tapasztalatot szerezni, hiszen értékes tudást szerezhetnek meg máshol a világban. Viszont arra is buzdítom őket, hogy legyenek bátrak, és lehetőségeik szerint térjenek haza, próbálják meg itthon hasznosítani tudásukat. A szülők, nagyszülők, a tisztségviselők mind akarják, hogy sikeresek legyenek fiataljaik, hogy jólétben éljenek, ezért is próbálunk cselekedni – ez a mi felelősségünk. De a fiatal generációnak is van ebben felelőssége, ahogy abban is, hogy hol, hogyan, milyen közösségben nőnek fel saját gyerekei, hol és hogyan él családja. Kétgyermekes apaként kiemelten fontosnak tartom mindezt. Családommal Brassóban élek, itt nőttem fel, itt végeztem tanulmányaimat. Gyerekkoromban szüleimtől is tanultam, hogy az itthon maradásban a többnyelvűség is különösen fontos, ezért is tanultunk meg három nyelven beszélni. Azóta ez a tanulság számtalanszor visszaköszöntött, és segítségünkre volt.

Melyek azok a tulajdonságai, amelyeket tanácsosként kamatoztatni tud?

Felelősségtudatos, megbízható, kitartó embernek tartom magam. Ha van egy cél, egy kitűzött feladat, akkor először megnézzük az adatokat, felmérjük a helyzetet. Ezek alapján döntéseket kell hozni. Szeretek dönteni. Dönteni kell. Egy rossz döntés sokkal jobb, mint egy meg nem hozott döntés. Bárhogyan döntöttünk, annak következményeit felelősséggel kell vállaljuk. A döntéseink helyességét a következmények igazolják vissza. A harcművészetek megtanítottak a fegyelemre, összpontosításra, türelemre, kitartásra. Döntésképességgel, problémamegoldó készséggel állok a helyi tanácsosi feladatok elébe. Reményeim szerint ezeket a tulajdonságokat fel tudom használni az eredményes munka és a közösség érdekében.

Végül üzenne néhány szóban a brassói magyaroknak?

Fogjanak össze, ne húzzanak szét. Országos szinten jellemző a közösségi, politikai élettel szembeni érdektelenség. Sokak számára magától értetődő, hogy a politikus rossz ember. Én úgy gondolom, lehet igazi politizálást folytatni. Ezt a folyamatot vissza lehet fordítani, ehhez tisztességes és tevékeny közösségi szereplőkre van szükség. A politika egy eszköz, és élnünk kell vele, hogy közösségünk javát tudjuk szolgálni.

„A megyei tanács alelnökeként nagyon jól együttműködtünk Barabás Lászlóval, pontosabban a repülőtér árvízvédelmi munkálatainak megvalósításában. A Brassó Megyei Vízügyi Igazgatóság vezetőjeként felvállalta ezt a projektet, melynek kivitelezését az Olt-medencei Vízügyi Igazgatóság, Megyei Tanács és a kormányon levő RMDSZ-es tisztségviselők együttműködése biztosította. Ez egy jelentős eredmény a repülőtér ügyében.
A Városi Tanácsban kell egy olyan ember, aki képes átlátni a városgazdálkodási és –fejlesztési, urbanisztikai kérdéseket, aki technikai tudásának köszönhetően specifikus problémákra sajátos, szakmai válaszokat tud adni. Ebben látom az ő szerepét. Úgy gondolom, hogy Barabás László szakmai tudására egyértelműen szükség van a helyi önkormányzatban.”
– mondta el Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök.