Milyen gondolatokkal indult a helyhatósági választásokon?

Amikor elszánjuk magunkat, és meghozunk egy döntést, két dolgot nem szabad elfelejtenünk: a kezdeti lelkesedést és a pozitív hozzáállást. Első sorban tervekkel, elképzelésekkel és tenni akarással indultam. Mivel már egyetemista korom óta közel állok a szövetség munkájához, mindig is vallottam, hogy közösségi feladatot kell vállalni. Hiszek abban, hogy ha magunkhoz mérten mindannyian megtesszük a részünk a közösségben, akkor annak jó hatását mind érezhetjük és élvezhetjük.
A magyar közösség érdekeit – véleményem szerint – magyar emberek tudják képviselni. Ha nincs magyar önkormányzati képviselő, akkor a városi tanácsban nem figyelnek oda a magyar közösséget érintő sajátos problémákra (anyanyelven való oktatás, kulturális örökségünk megőrzése, magyar identítástudatunk erősítése, stb.). A brassói magyarok érdekképviseletét szeretném vállalni a helyi tanácsban.

RMDSZ körökben, rendezvényeken többször láthatjuk Önt. Mióta tevékenykedik a szövetségben, és mivel foglalkozik?

16-ik éve tevékenykedek az RMDSZ-ben, 2000-től vagyok aktív tag. 2001-2013 között tagja voltam a Megyei Képviselők Tanácsának, amely testület titkári tisztségét is betöltöttem 2005-2007 között. 2013-tól tagja vagyok az Ügyvezető Elnökségnek, illetve a közel 3 éves RMDSZ Brassó megyei Nőszervezet ügyvezető elnöke vagyok a kezdetektől.
Az évek során volt alkalmam részt venni jó néhány kampányban, és többször szerepeltem az RMDSZ különböző jelöltlistáin: városi, megyei tanácsosjelöltek listáján és parlamenti képviselőjelöltként is.
Lehetőségem nyílt rálátni a szövetség tevékenységére egyszerű háttérmunkától kezdve a tisztségviselésig. 2015 júniusában a Brassó városi RMDSZ elnökévé választottak. Kihívás elé néztem – akárcsak most -, hiszen tudtam, hogy választási év következik, és a legjobb eredményekért kell dolgoznunk.
Fontos, hogy ott legyünk azokban a testületekben, ahol döntéseket hoznak rólunk. A szövetség 26 éves munkája bizonyítja ezt. Emellett a nőszervezet oszlopos tagjaként újra csak hangsúlyozni tudom, hogy a nőknek is van helyük, szerepük és feladatuk a közösségi élet formálásában. Úgy érzem, hogy az eddigi tapasztalatokra támaszkodva képes vagyok újabb feladatot vállalni.

Szakmai téren milyen tapasztalatai vannak? Mit gondol, ezt hogyan hasznosíthatja a Brassó városi tanácsban?

A közösségi szerepvállalás egyik biztos alapja a szaktudás. Szaktudásunk és szakmai tapasztalatunk segít abban, hogy tisztségviselpként bizonyos területeken hatékonyan tudjunk válaszolni a felmerülő kérdésekre.
Az RMDSZ Brassó megyei szervezeténél fiatal egyetemistaként kezdtem dolgozni, megismertem a szövetség felépítését, döntéshozói testületeit, megértettem az érdekképviselet jelentőségét. Közben mérnöki diplomát szereztem a Brassói Transilvania Tudományegyetem technológiai mérnöki karán, majd 2007-ben mesteri fokozatot szereztem üzleti menedzsment terén ugyancsak a Brassói Transilvania Tudományegyetem keretében működő Gazdaságtudományok Karon.
Először a magán szférában, építkezési- majd kereskedelmi szektorban, projekt-menedzseri és beszerzési menedzseri beosztásban szereztem tapasztalatot.
2007-2009 között a Kis- és Középvállalkozások Minisztériumának Brassó Területi Hivatalát vezettem ügyvezető igazgatóként, majd egy éven át Brassó Megyei Tanács alelnökének voltam a tanácsosa.
2010-től Brassó Megye Fenntartható Fejlesztési Ügynökségének lettem ügyvezető igazgatója, majd 2012-től aligazgatója. Utóbbi három beosztásom közös vonása az európai uniós finanszírozási források kezelése. A Megyei Tanácsnál és a fejlesztési ügynökségnél alkalmam volt részleteiben megismerni a közintézmények működését, hiszen közvetlenül Brassó megyei, helyi önkormányzatoknak segítettük uniós és más források megpályázásában. A hivatalok útvesztői ellenére megoldásokat kerestünk arra, hogy településeink fejlődni tudjanak. Hiszem, hogy önkormányzati képviselőként mindezt a tudást, mind a pályázási lehetőségekben való jártasságomat, mind a közszféra terén szerzett tapasztalataimat, eredményesen tudnám hasznosítani.
A közösségért felelősséggel és hozzáértéssel végzett munka lelkesedéssel kiegészülve, egy jó recept lehet arra, hogy otthonunkat gyerekeinknek is tetsző környezetté alakítsuk.

Minek köszönhető jelöltsége?

Nagyon sok elvárásunk van a vezetőkkel, a különböző tisztségeket betöltőkkel szemben. De elvárásokat csak akkor támaszthatunk joggal, ha mi is kivesszük a részünk a munkából.
Magammal szemben is vannak elvárásaim: magammal szemben, mint anyával, magammal szemben, mint a közösség tagjával.
Amikor az ember gyermekeket vállal, akkor velük együtt megérkezik az életébe egy másfajta világlátás is, amelynek rengeteg köze van a felelősséghez. Ez egyben azt is jelenti, hogy másként tekint azokra az ügyekre, amelyek a jövőteremtéshez, illetve a közösséghez kapcsolódnak.
Brassóban születtem, itt végeztem tanulmányaimat, itt építettem a pályámat. Hiszem, hogy közösségünk képes arra, hogy itthon maradásra ösztönözze fiataljait. A külföldön dolgozó fiataljaink nem azt mondják, hogy itt nem lehet élni, hanem azt, hogy máshol jobban lehet. Nekem, tisztséget vállalónak, anyának meg kell tennem a részem azért, hogy a gyerekeim és a brassói közösség gyerekei is élvezhessék a város nyújtotta szépségeket, és hogy ki tudják használni a város adta lehetőségeket.
Felelősséget vállalni a gyerekeimért, családomért, közösségemért – erre vállalkoztam a jelöltség által.

Biztosan vannak tervei. Mit gondol, mi lenne az első kérdéskör, amivel tanácsosként foglalkozna?

Végzettségemből és szakmai tapasztalatomból adódóan elsősorban a polgármesteri hivatal pályázati rendszerének hiányosságaival foglalkoznék. A kiírások, a tájékoztatás, a munkamenet – tapasztalatból beszélve – nincs rendjén, és ez akadályokat gördít a civil, kulturális, ifjúsági és más szervezetek elé. Viszont ők a közösségi fejlődés motorjai. Ha van egy jó pályázási rendszer, akkor több program nyer támogatást, több lehetőséggel tudnak szolgálni a civil, ifjúsági és kulturális élet terén, és végső soron mindez gyerekeink, fiataljaink jólétét biztosítják. Alternatívát, itthoni jólétet kell tudjunk biztosítani számukra a külföldi jóléttel szemben, ellenkező esetben elmennek, és legrosszabb esetben nem jönnek haza. A pályázatok és a külső források városunk számára és a civil, ifjúsági és kulturális szervezetek számára is a fejlődést jelentik, a fejlődő környezet pedig a jólétet szolgálja. Egy város, egy otthon, ahol öröm élni – ezért szeretnék dolgozni.

Mit gondol, ezen felül milyen területeken tevékenykedne városi tanácsosként?

Említettem a családban, továbbá a közösségben való felelősségvállalást. Nem mindegy, hogy a gyermekek milyen oktatási rendszerben sajátítják el azt a tudást, amely révén megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és magyar emberekként küldetésüket a társadalomban.
Kétgyermekes édesanyaként számomra fontos, hogy Brassóban meglegyen minden olyan feltétel, amelynek köszönhetően a magyar családok magyar gyermekeket nevelhetnek fel, akik büszkén vállalják identitásukat.
Az RMDSZ országos választási programjában is hangsúlyos szerepet kap a gyermekközpontú és minőségi anyanyelvű oktatás megteremtése. Erre helyi szinten az önkormányzat biztosít megfelelő körülményeket. Az RMDSZ az anyanyelvű iskolahálózat megőrzése mellett a minőséget is kulcskérdésnek tekinti. Meggyőződésünk, hogy a magyar nyelvű oktatás fennmaradását, minőségének folyamatos javulását, csak egy erős önkormányzati képviselet garantálhatja. A brassói magyar iskoláink, osztályaink léte sokak számára természetes, viszont már került veszélybe, és akkor az RMDSZ Brassó megyei szervezete bebizonyította, mindent megtesz a magyar oktatás megtartásáért.
Meggyőződésem, hogy ott kell lennünk az önkormányzatokban, ahol a minket érintő döntések születnek. Azon kell munkálkodni, hogy ezen döntések a magyar közösség javára váljanak, olyan körülményeket teremtve, amelyek hozzájárulnak a gyerekeink szülőföldön való maradásához és boldogulásához. Fiataljainkat akkor tudjuk az itthon való családalapításra ösztönözni, ha támogatjuk őket az otthonteremtésben, kedvezményes telekvásárlással, adókedvezményekkel, ugyanakkor figyelmet fordítunk a fiatal vállalkozókat érintő adók csökkentésére.
Városi tanácsosként ezekért a célokért dolgozni fogok, vállalom a vele járó kihívásokat, hogy családjaink jobban éljenek. Ellenben tudom, hogy mindezt közösségi támogatás nélkül nem tehetem meg. Az emberek segítsége, elfogadása és bátorítása nélkül mind elveszíthetjük a lelkesedést. Közösségünk javára dolgozni csak közösségi támasszal lehet.

Melyek azok a tulajdonságai, amelyeket tanácsosként kamatoztatni tud?

Kitartó és céltudatos embernek tartom magam. Eddigi munkáim során mindig csapatban kellett dolgoznom, amikor is törekedtem a logikus gondolkodásomat, kommunikációs és problémamegoldó képességemet felhasználni a jó csapatmunka érdekében. Úgy érzem, hogy városi tanácsosként is ezt gyakorolnám. Az ötlettől a helyzetfelmérésen keresztül eljutni a megvalósításig csak csapattal lehet: csapatban az RMDSZ-szel és csapatban a közösséggel. Mindig igyekeznünk kell, hogy az igényekre válaszoljuk, ha felmerül egy kérdés, probléma, akkor annak megoldását fegyelemmel és kitartással megkeressük. Mondják, hogy magabiztosnak kell lennünk, mert ez maga az erő. Bízom a képességeimben, a szaktudásomban, de ez önmagában nem siker. Úgy gondolom, hogy a közösséggel való folyamatos kommunikáció, a felvetett témákra való válaszok, a csapatmunka határozza meg az eredményeket. Valahol ebben látom a tanácsosi munka hozzáadott értékét.

Végül üzenne néhány szóban a brassói magyaroknak?

Családjaink alkotják a brassói magyar közösséget. Családjainkban minden nap feladatot vállalunk, családjaink együtt tudnak élő közösséget alkotni. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy mi mind tehetünk ezért a közösségért, akár tisztséget és képviseletet vállalva. Hinnünk kell erejében, meg kell védenünk kiharcolt jogainkat, együtt kell dolgoznunk magyarságunk megőrzéséért.
Kérem, a június 5-ei választásokon tiszteljenek meg szavazatukkal, hogy ezzel a hittel, ezért a közösségért dolgozhassak a következő négy évben.

Ide kattintva megtekintheti a Brassó megyei, városi jelöltjeink és polgármesterjelöltek rövid bemutatkozóit.