„A nőknek helyük és szerepük van a helyi, megyei önkormányzatokban. Anyaként még inkább fontosnak tartom, hogy a magyar közösségért merjünk tenni, mivel így gyerekeinkért és az ők biztonságos jövőjükért cselekedhetünk. Ezért is állíthatom, hogy a színvonalas magyar iskola és oktatás biztosítása az elsődleges célok egyike, melyhez szakmai tudásommal szeretnék hozzájárulni.” – nyilatkozta Ambrus Izabella. Az RMDSZ Brassó megyei tanácsosjelöltjével beszélgettünk eddigi munkásságáról és céljairól.

Mióta tevékenykedik a szövetségben, és mivel foglalkozik?

Az RMDSZ életében már 2000-től jelen vagyok, de aktívan 2012-ben kezdtem el tevékenykedni, amikor is Cserey Barnabás kollegámmal együtt sikerült elindítani az ingyenes jogsegélyszolgálatot. Azóta a megyei szervezet egyik alelnökeként, a Nőszervezet tagjaként sikerült még inkább bekapcsolódni a közösségi munkába. A jogsegélyszolgálaton minden héten várjuk azokat, akiket valamiféle jogsérelem ért a magyarságuk miatt. Általában olyanok kérnek tanácsot, akik nem mozognak otthonosan a hivatalos ügyek intézésében, nem tudják, kihez forduljanak. Sok féle témában felkeresnek, többek közt közigazgatási, hagyaték- és földügyekben, vagyonmegosztás esetén. Ilyen alkalmakkor elmagyarázom nekik, hogy hova fordulhatnak, mi az eljárás, sokszor beadványokat is szerkesztünk, és lépésről lépésre követjük az ügy megoldását. Az ingyenes jogsegélyszolgálat keretein belül megpróbálok minden esetben megoldást találni a problémákra, még ha nehéz kérdésről is van szó, bizalmasan kezelve az információkat. Ennek kapcsán kiemelnék egy ügyet, pontosabban a himnusz pert. Sikeres pályázatnak köszönhetően bárkit, akit magyarsága miatt jogsérelem ér, igénybe veheti a díjmentes szolgálatot. Ezen belül kerestek meg Sepsiszentgyörgyről a himnusz ügyben, amit sikerre vittünk egy kollegámmal. Elértük, hogy ne kövessenek el jogsértést a magyarokkal szemben, akik egy megemlékezésen énekelték el a magyar himnuszt. Emellett a szervezők nem kellett kifizessék a nagy összegű bírságot sem.
Az anyanyelvhasználat akadályozásával szemben továbbra is felvesszük a harcot. Mindig is szerettem ezt az önkéntes munkát, szeretek segíteni az embereknek. A jogsegélyszolgálat volt az első alkalom, majd utána megkerestek az egyházak részéről is, akiknek ugyancsak besegítek kisebbségvédelmi, jogi kérdésekben. Számomra a közösségért végzett önkéntes munka nagyon fontos.

Szakmai téren milyen tapasztalatai vannak? Mit gondol, ezt hogyan hasznosíthatja a Brassó megyei tanácsban?

A jogsegélyszolgálat során tapasztalt problémák közt számos olyan van, amelyeket a megyei vagy városi tanács orvosolni tud. Pontosan ezért tartom fontosnak, hogy képviselőink ott legyenek az önkormányzatokban. Ügyvédként tapasztalatot szereztem a kisebbségvédelem terén, és szeretném ezt a tudást magyar közösségünk szolgálatába állítani.
Szórvány megyénkben élő magyar közösségeink számára nélkülözhetetlen a magyar képviselet az önkormányzatokban. Lényegi szerepe van az identitás megőrzésben. Az RMDSZ az egyetlen olyan országos szervezet, amely nemcsak a romániai magyarság politikai és közképviseletét látja el, hanem közösségszervezői szerepet is betölt: egyezteti és ösztönzi a társadalmi szerveződés különböző formáit. Az erős önkormányzati jelenlét tehát nem csak politikai érdek, de közösségünk érdeke is. Csak így lehetnek életerős magyar közösségek vidéken. Fontosnak tartom, hogy ezen célért megyei tanácsosként is tenni tudjak.

Mit gondol, melyek lennének azok a kérdéskörök, amelyekkel megyei tanácsosként foglalkozna?

Mint említettem, szórvány megyénkben élő magyar közösségeink megmaradásáért dolgoznék, továbbá jogi tapasztalataimat hasznosítanám a megyei önkormányzatban.
A gyermekközpontú, minőségi oktatás biztosítását ugyancsak fontosnak tartom. Az önkormányzatok az iskolafenntartók, fontos szerepük van a helyi oktatásszervezésben. A polgármesterek tenni tudnak az iskolák megfelelő működéséért: gondoskodnak a diákok utaztatásáról, számon tartják az esetleges létszám alatti osztályok indításának igényét. Vidéken még inkább fontos a magyar iskolák és osztályok megőrzése.
Az elmúlt időszakban önkéntesen segítettem az Áprily Lajos Főgimnáziumnak a pályázatírásban. Itt sikeres volt az iskolabusz pályázatunk, továbbá ugyancsak pályázati úton számítógépeket sikerült nyerni az iskolának. A szülői bizottságban egy jó csapat alakult ki, akikkel újabb projekteken gondolkodunk. Szülőként is fontosnak tartom, hogy mi magunk is tegyünk az oktatás minőségének javításáért, hiszen ezáltal gyerekeink biztonságos jövőjéért cselekedhetünk. A színvonalas magyar iskola és oktatás biztosítása az elsődleges célok egyike, melyhez szakmai tudásommal megyei tanácsosként hozzá szeretnék járulni.
Anyaként fontosnak tartom, hogy gyerekeink jó körülmények között tanuljanak, hogy minél több területen ismereteket szerezzenek, ezáltal megtalálhatják helyüket itthon, közösségeinkben. Pont ezért szeretek kirándulni és utazni a kislányommal. Az anya-lánya kapcsolat megerősítő hatása mellett, minden alkalommal látunk, tanulunk és tapasztalunk valami újat. Úgy gondolom, hogy fiataljaink, ha el is mennek külföldre, miután láttak, tapasztaltak, hozzák haza a tudást, hasznosítsák itthon őket a helyiek javára. Fontosnak tartom, hogy a világot megismerjük, ki tudjunk tekinteni a helyzetünkből, új megoldások után tudjunk nézni, vele együtt megismerjünk más kultúrákat, ahol másképp válaszolnak a megoldandó problémára. Majd jöjjünk haza, az ismeretet próbáljuk meg felhasználni a közösségünk körében.

Összegezve elmondhatom, hogy megyei tanácsosként figyelmet fordítanék az oktatás minőségének javítására. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatban való jelenlétnek és munkának köszönhetően még eredményesebben végezhetném kisebbségvédelmi tevékenységemet, felvéve a harcot a magyar közösségünket érő sérelmekkel szemben.

Ide kattintva megtekintheti a Brassó megyei, városi jelöltjeink és polgármesterjelöltek rövid bemutatkozóit.