Ambrus Károly vagyok, 2012 júniusa óta a Brassó Megyei Tanács tagja, továbbá a Kulturális Bizottság tagja, 2014 őszétől annak titkára.
Tevékenységem során kiemelt figyelmet szenteltem és szentelek a magyar kultúra, oktatás, valamint egyházaink, felekezeteink problémáinak megoldására.
Kulturális rendezvényeinken jelen voltam, és mindig igyekeztem támogatni anyagiakkal is. Rendszeresen tájékoztattam az érintetteket a pályázati kiírásokról, lehetőségekről, és segítettem a szükséges iratok beszerzésében, összeállításában, megszerkesztésében.

2015-ben kidolgoztuk a megyei kulturális támogatások odaítélésének szabályzatát, amely – a tanács jóváhagyását követően – biztosította a finanszírozáshoz való hozzáférés egyenlő és diszkriminációt kizáró feltételeit.
A Kulturális Bizottság tagjaként közelről követtem a tanács hatáskörébe tartozó kulturális intézmények – múzeumok, Megyei Könyvtár, Művészeti Népiskola, Redut Kulturális Központ – tevékenységét, igyekezve teret biztosítani a magyar kultúrának és történelemnek a rendezvényeink során.
Egyházainkat az őket megillető anyagi támogatásokban részesítettük. Minden felekezetű egyházat sikerült támogatni nemcsak Brassó városban, hanem megyei szinten is. A tavalyi év során 4 római-katolikus plébánia, 4 református, 7 evangélikus és 2 unitárius egyház élvezte a támogatásunkat.
A Megyei Tanács képviselőjeként részt vettem az Európai Régiók Szövetségének néhány tanácskozásán, ahol 2013 novemberében megválasztottak a 3 sz. Bizottsága Oktatásért felelős albizottságának elnökévé. Ebben a minőségemben részt vettem a Bizottság ülésein és 2015 májusában megszerveztem Brassóban az Innovatív Oktatás Nemzetközi értekezletét. Ezen 45 résztvevő 2 napon át tárgyalt az oktatás korszerűsítéséről, új lehetőségekről.
Ugyanabban az évben megszerveztem a Bizottság tagjainak találkozóját az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális valamint Ifjúsági ügyekért felelős biztosával, Navracsics Tiborral, új együttműködési lehetőségeket keresve a két szervezet között.

A Területi Közbiztonság Hatóságának tagjaként, amelyet 2014 őszétől elnöki tisztségben vezetek, gondosan odafigyeltem a rendfenntartó intézmények munkájára. Maximális odafigyelést tapasztaltam ezek részéről, és véleményem szerint közösségeinkben nincsenek közbiztonságot veszélyeztető, kellően nem kezelt problémák.

Tagja vagyok a Megyei Szállítási Bizottságnak, amelynek feladata a megyében történő személyszállítás kezelése: szállítási kérések elbírálása, kiírások és versenyeztetések megszervezése, felügyelete, valamint engedélyek kibocsájtása, ellenőrzése. Célom, hogy a törvényeket tiszteletben tartva, tisztességes versengés legyen a szállítók között, amelynek nyertese az utas kell legyen.
Mint a Metrom Ipari Park közgyűlésének a Megyei Tanács által erre kijelölt tagja, jelen voltam minden közgyűlésen, ahol hatékonyan igyekeztem segíteni az ipari park munkásságát, odafigyeltem, hogy a gazdasági mutatók a lehető legjobbak legyenek.

Munkám során rendszeresen konzultáltam polgármestereinkkel, alpolgármestereinkkel, emellett gyakran megfordultam a közösségeinkben, hogy gondosan felmérjem a helyi problémákat, igényeket. Ezekre válaszolva megoldásokat, támogatási lehetőségeket igyekeztem keresni.

Ambrus Károly,
Megyei Önkormányzati Képviselő