Gödri József vagyok, nyolc éve alpolgármesterként tevékenykedek Bodolán. Számomra a legfontosabb a rend és a biztonság. Mindenkire kell tudjunk figyelni, hogy az otthonunkban, falunkban biztonságban élhessünk. Megvalósításokról, fejlesztésekről, beruházásokról, közösségi ügyekről és rendezvényekről készültem összefoglalóval, hiszen a számadásnak helye van egy időszak lejárta után.

Az víz gyűjtésére alkalmas rendszert már régebb kialakították, ezt a vizet udvarokon, kint használták. A rendszer megromlott, már nem is működött, ekkor kitakarítottuk, megerősítettük, lefedtük. A munkások kézzel rajzolt tervezésem alapján dolgoztak, végül eredményesen helyre állítottuk a rendszert.

A polgármesteri hivatallal támogatjuk a templomok felújítását, mind katolikus, református, mind az ortodox templomok esetében. Minden évben kisebb újításokat végzünk, idén 3-3 ezer lejt kaptak, most is költségvetésbe foglaltuk ezeket az összegeket. A megyei tanácstól kapott nagymértékű támogatások is jelentősek voltak. Tavaly sikerült bekeríteni a temetőt, továbbá szeretnénk felújítani a református templomot.
Tavasszal és ősszel is nagytakarítást szervezünk, ahol a polgármesteri hivatal biztosítja az eszközöket. Szekerekkel, csoportokba osztva gyűjtjük a szemetet, tájékoztatva mindenkit a hulladékkategóriákról, megvédve őket a veszélyektől.

A polgármesteri hivatal udvarán egy régi épülettestet alakítottunk óvodaépületté, majd emeletet is húztunk rá. 2013-ban adtuk át, több mint 3 milliárd lejbe került, és az átadás óta használatban van a jól felszerelt épület.
Mi, magyarok kevesen vagyunk, ezért mindig voltak problémák a magyar nyelvű oktatással. Az iskolakezdések előtt azon kell dolgozzunk, hogy elinduljanak a magyar osztályok, ne vigyék máshova a gyereket, itt az örök cél, hogy megtartsuk a magyar oktatást.
A földek visszaszolgáltatását figyelemmel kell kísérni, segíteni kell a jogos tulajdonosoknak, mivel ha nem vagyunk ott, akkor elveszhet a magyar emberek tulajdona.
A bodolai kulturális élet igencsak gazdag. Minden évben megszervezzük a falunapokat hagyományos programokkal, ahol a helyi gyerekek, csoportok lépnek fel tánccal, énekkel.

A polgármesteri hivatal kisebbségek közötti együttműködést segítő programján belül négy rendezvényt tudtunk szervezni. Március 8-ára gyerekek, óvodások készítettek képeslapokat, amelyekkel egy virág kíséretében megajándékoztuk a hölgyeket a roma negyedben, a katolikus, ortodox templomoknál. A Bodola községi bajnokságon együtt sportoltunk, továbbá a gyereknapon versenyeken vehettünk részt, fellépőinket tekinthettük meg. Húsvétkor román-magyar-roma közösségi találkozót, tojásfestést szerveztünk, ahol a gyerekek tanították a felnőtteket.

A farsangnak 200-300 éves hagyománya van, én 55 évről beszélhetek. Gyerekkoromban a dédszülőktől tanultuk a farsangi ünnepi szokásokat, és azóta tartjuk. Az ünnep üzenete: ébresztő, kiszabadulni télből, felébreszteni a tavaszt, a falut.
Terveink között szerepel a földek visszaszolgáltatásának befejezése, így visszakapjuk azt a földet, ahol gazdálkodhatunk, azáltal lehetőséget kapunk az itthon, falun való boldoguláshoz. A tulajdonjogtól több minden függ, mint gondolnánk: a fiatalok számára a sikeres pályázás feltétele, hogy tiszta legyen a föld tulajdonjoga. Csak így lehetséges, hogy céget, műhelyt építsenek, gazdaságot tartsanak fent. Ebből az következik, hogy munkahelyeket hozhatnak létre.
Ha a szülők feltalálják magukat itthon, akkor nagyobb az esély, hogy a gyerekek is itt maradnak. Minden apró tettünk fontos, hogy meg tudjuk őrizni közösségünket.

Gödri József
Bodola alpolgármestere