A Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (BIT) Brassó megyei magyar ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezet, mely jelenlegi felállásában a 2010. májusában megtörtént újjáalakulás óta működik. 2013. decemberében Péter Zsolt lett az új elnök. A következőkben elnöki beszámolót olvashatnak.
A BIT a Brassó megyei magyar ifjúság önálló, érdekegyeztető, érdekvédelmi és képviseleti testületeként, az RMDSZ megyei szervezetének partnerszervezeteként, valamint a MIÉRT tagszervezeteként határozza meg önmagát.

Az újjáalakulás óta eltelt időben a csapatépítésre és az ifjúsági szférában való kapcsolatok kialakítására fektettük a hangsúlyt. Ezen törekvéseink során az elmúlt két évben rendszeresen részt vettünk a MIÉRT rendezvényein, továbbá jó kapcsolatot létesítettünk a megyei RMDSZ-el és a Brassó Megyei Diákszövetséggel (BMD).

Fiatal szervezetként a megye magyarlakta településein ifjúsági egyesületek, struktúrák megalakításán munkálkodunk, továbbá hozzájárulunk jelenlegi tagjaink tanulásához és fejlődéséhez különböző tematikájú képzéseket és előadásokat szervezve számukra.
Jelenleg már elmondhatjuk, hogy azokból a fiatalokból, akik a kezdetekben az ifjúsági szervezeteinket képviselték, néhányan ma már az RMDSZ berkein belül folytatják tevékenységüket.

A BIT elnökeként az országos ifjúsági szervezet, a MIÉRT elnökségének tagjaként, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének ügyvezető elnökségében ifjúsági alelnökként tevékenykedhetek. Kampányok során gyakorlatot szerezhettem önkéntes-koordinátorként, adatbázis építés és fejlesztés terén is. A MIÉRT rendezvényein szervezői, főszervezői feladatokat lehet vállalni, különböző tematikájú országos eseményeken lehet részt venni, és akár egy Strasbourgi tanulmányi kirándulásra is el lehet jutni.

Van esély közösségi szerepet vállalni – legyen ez üzenet a fiataloknak.
A szervezet imázsának javítása elsődleges cél volt a meglévő és az új rendezvények által. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani, megtartani a Búzavirág Néptáncegyüttessel, Nebulónia Diákszövetséggel, a HÁRIT-tal, a Medgyesi MADISZ-szal, akikkel közös programokat is szerveztünk.
Minden partner és támogató segítségét hálásan köszönjük! Az élő ifjúsági szféra képes új lendületet adni, ezért köszönet jár mindenkinek, aki ezt lehetővé tett.

Rendezvényeink: csapaépítő képzések, interaktív előadások, Paintball Bajnokság, Karácsonyi ifjúsági bál, képzéshétvégék, kiszállások vidékre, Kocsma Quiz, Barcasági Néptánctalálkozó és sok más. Emellett fő célunk, hogy élő kapcsolatot tartsunk fent a Brassó Megyei Diákszövetséggel, ezért vállaltunk eddig is közös szervezésű eseményeket: BMD Gólyatábor, BMD Gólyabál.

Az ifjúsági életben kihívásnak tekintjük a folytonos utánpótlás biztosítását, a tevékeny fiatalok felkutatását és bevonását, valamint a fiatalok és a gazdasági, civil, politikai szféra közti kapcsolatteremtést.

Péter Zsolt,
BIT-elnök