A választások előtt egy polgármesterjelölt átgondolja, hogy milyen célokat tűz ki maga elé, amelyeket egy mandátum alatt elvégezhet. A sikeres választás utat nyit az ígéretek megvalósításához. Mindez szépnek, egyszerűnek tűnhet, de csak ezután jön a munka neheze. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a szüntelen törekvéseknek köszönhetően nagyrészt sikerült kivitelezni a terveket.

Az elkövetkezendő sorokban néhány fontosabb eredményről számolunk be.
Az elmúlt 4 évben több épületet is feljavítottunk, gondolok itt a régi tanács épületére, ahol most a postahivatal, a tanács szociális részlege és a könyvtár működik, a mátéfalvi kultúrotthonra vagy a fogorvosi rendelőre.

Alsórákoson befejeztük a víz bevezetését, illetve több mátéfalvi lakos otthonában is sikerült ezt megoldani. Feljavítottunk egy, az Olt felett átívelő pallót és egy másikat a Sóskút pataka felett.
Az útjavításokkal is jól haladtunk, sikerült leaszfaltozni a Vár, Kicsi, Bazalt és Erzsébet utcákat, valamint a község központjában a sáncokat is rendbe hoztuk.
Községünket gazdagítottuk egy tűzoltókocsival és egy kotrógéppel, melyek nagy segítségünkre vannak a nehezebb munkálatok elvégzésénél.

Büszkén kijelenthetem, hogy a községnek adóssága nincs, sőt költségvetésünkben egy millió lejes többletünk van, ami újabb munkálatok elvégzésében segít.
Bőven akad még tennivaló, a tervek közt szerepel öt alsórákosi utca és négy mátéfalvi utca leaszfaltozása, illetve a ravatalozó megépítése. Szeretnénk egy turisztikai irodát létesíteni, valamint rendbe hozni a Bethlen várkastély körüli parkot. Továbbá egy panzió létesítésén is gondolkodunk. Önkormányzati csapatunknak továbbra is számos célkitűzése van, amelyek a közösséget, a közösség jólétet szolgálják.

Reméljük, hogy négy év távlatából a terveket már eredményekbe fordítjuk át, és a megvalósítások közt szerepelnek majd, amelyek megerősítik községünk lakosait, biztonságot nyújtanak számukra.

Epureanu János, Alsórákos polgármestere

Epureanu János, Alsórákos polgármesterjelöltje

A 2016-os helyhatósági választások kapcsán

„Építeni, gyarapítani és tovább tervezni. A fejlesztések, megvalósítások és főként a fokozott közbiztonsági intézkedések megerősítik közösségünket. Ahogy eddig, továbbra is célom, hogy a terveket eredményekbe fordítsam át. Jó feltételeket kell biztosítani a tanításhoz, tanuláshoz, közösségi találkozókhoz, közlekedéshez, egyszóval biztonságos környezetet kell teremteni közösségünk számára.”