Gyerkes Sándor vagyok, 2012 december óta Zsiberk alpolgármestere. Bevezetőképp szeretném ismertetni, hogy településünkhöz öt falu tartozik, melynek 17 százaléka vagyunk mi, magyarok, és többségben Nagymohán élünk.
Röviddel a megválasztásom után meg is kezdtem Nagymohán a tevékenységeimet a falu közepén lévő híd felújításával. A későbbiekben a falu felső részében elhelyezkedő, immáron hét éves hidat is sikerült újraépítenünk.
Az aszály miatt a falu vízkészletét ellátó források kiszáradtak, ezeket kitisztítottuk és újakat is fúrtunk, hogy a falu vízellátását biztosítsuk. Sajnos a további szárazságok újabb vízhiányt idéztek elő a településen, melyet egy 120 méteres kút fúrásával orvosoltunk. Ezt a kutat 2015-re sikerült villamosítani és tartályba vezetni, jelenleg ez biztosítja a vízellátás 80 százalékát.
Úgy gondolom, munkásságom alatt a legnagyobb teljesítmény az volt, hogy a 2011-ben megkezdődött, illetve félbehagyott aszfaltozásokat befejeztük. 3 kilométernyi utat sikerült újraaszfaltozni a falu széléig, és a központig újabb 1 kilométert. Ezek az útszakaszok nagyon rossz állapotban voltak, az esős időkben alig lehetett közlekedni rajtuk. FOTO
A közvilágítás is szerepet kapott a munkálatokban, minden villanyoszlopon levettük a régi égőket, és energiatakarékosakkal helyettesítettük őket.

Támogattuk a református egyházat, a megyei és helyi tanács összefogásával sikerült hozzájárulnunk az imaterem megépítéséhez.
A kultúrotthonon is jelentős változások történtek, az udvarát rendbe tettük, kicseréltük a régi ablakokat és ajtókat, valamint a vízvezetékeket, kibővítettük a konyhát, és felújítottuk az illemhelyeket.

Kulturális rendezvényeink közül megemlíteném a minden évben megszervezett farsangi, szüreti és kosaras bálokat, a március 15-ei ünnepélyt, valamint a magyarországi testvértelepülésünkkel való kapcsolat ápolását.
Jelenleg a földek birtoklevelezésén dolgozunk, és bár szomorúan számolok be arról, hogy novemberben leváltottak alpolgármesteri tisztségemből, továbbra is dolgozom a településért, és számítok az Önök támogatására ebben.

Gyerkes Sándor