Az elmúlt négy évben a megyében sikerült előrelépni – ezt bátran kijelenthetem a négy év összegzéseképp. A körülmények, az akadályok, a magyarokat ért jogi sérelmek sokszor aggodalomra adnak okot, ennek ellenére hiszem, hogy ha van magyar önkormányzati jelenlét, akkor – ahogy eddig tettük, – továbbra is – figyelemmel tudjuk kísérni a magyar embereket érintő nehézségeket, és erre megoldásokat tudunk találni.
Erre köteleztük el magunk, ez a mi felelősségünk.

A megyei körképet tekintve több olyan vidékfejlesztést emelhetünk ki, amelyek jó feltételeket biztosítanak a tanításnak, tanulásnak, közösségi találkozóknak, közlekedésnek. Ilyenek például az óvodák, iskolák, művelődési házak felújítása, új művelődési központ építése, az utak feljavítása, le- és újraaszfaltozása. Emellett olyan használati eszközök, munkagépek, járművek vásárlására került sor, amelyek nagyban segítik a közhasznú munkák elvégzését, vagy épp tűz esetén segít az oltásban.
Egy tisztségviselő épít, téglát téglára tesz, de a közösségépítésről sem feledkezik meg, így helyet és támogatást nyújt a kulturális, ifjúsági, sport-, jótékonysági és sok más rendezvénynek. Számos hagyományos és újszerű rendezvény, ünnepség van a megyében, amelyek megmutatják, hogy a közösségi találkozókra különös figyelmet kell fordítani. Helyi és megyei szinten nagymértékű támogatásokat kapnak civil, ifjúsági szervezeteink, egyházaink.

Nem szabad elfeledkeznünk a magyarokkal szembeni támadások megakadályozásáról sem. Volt olyan eset is, amikor a magyar nyelvű osztályok megszűnése ellen kellet fellépni, és ekkor az RMDSZ-es képviselő volt jelen, aki kész volt megtenni a lépést, vállalva a megoldás nehézségeit. A megyében dolgozó önkormányzati tisztségviselőink szavak helyett saját tetteikkel vállaltak felelősséget, és ez a beszámoló ezt tükrözi.

A magyarok jogainak védelmét vállalta fel Ambrus Izabella ügyvédnő, aki heti rendszerességgel jogsegélyszolgálatott tart az RMDSZ-székházban a különböző jogi nehézségekkel küszködőknek. A nagyszámú érdeklődésnek az is az oka, hogy az iratok értelmezésétől kezdve a kérések megírásáig mindenben segít a hozzáfordulóknak. Ezen felül Nádudvary György 15 éve segít a jogi sérelmeket elszenvedetteknek, így több mint 5500 polgárjogi ügyben, munkaügyi és szinte bármilyen más jogsérelmi témában felkarolta a magyar embereket.

A szórványban élő, közösségi feladatot vállalók helyzete, szerepe éppannyira nehéz, mint amennyire nélkülözhetetlen. Továbbra is ezért fogunk dolgozni, hogy legyen magyar ember, aki tisztséget, közösségi munkát vállalva, képes biztonságot nyújtani közösségünknek az oktatás, a kultúra, és a kisebbségvédelem terén.
Eredményeink alapul szolgálnak ahhoz, hogy megyei, városi, vidéki tanácsos jelöltjeink, polgármesterjelöltjeink induljanak és nyerjenek a 2016-os helyhatósági választásokon. Természetesen erre csak közösségi támogatással kapnak lehetőséget, amelyet a június 5-ei helyhatósági választásokon szavazatunkkal adhatunk meg nekik.

Sokan felteszik a kérdést: mit tett az RMDSZ az elmúlt időszakban, amiért támogatnunk kellene. A beszámoló, erre is válasz. Viszont engedjék meg, hogy néhány ténnyel, témafelvetéssel felelhessek.

Az RMDSZ az egyetlen magyar politikai erő, mely ott van, ahol a hétköznapjainkat érintő legfontosabb döntések születnek. Csak akkor tudunk biztonságot nyújtani a közösségnek, ha megőrizzük a magyarokért dolgozó tisztségviselőinket.
A változást nem elég áhítani, akarni és tenni kell érte. Erős és optimista emberekre van szükség, akik képesek hittel, idealizmussal tekinteni a jövőre. A RMDSZ ezért olyan jelölteket indít, akik a közösséget hitelesen képviselik, és konkrét, megvalósítható elképzeléseik vannak. Hangsúlyosan támogatjuk a fiatalokat és a nőket, ők adnak új lendületet terveinknek.

A megyében polgármestereink, alpolgármestereink, tanácsosaink munkája nyomán fejlődött az infrastruktúra, városaink és falvaink ma jobb állapotban vannak. Ezt a munkát folytatni kell, és az elkövetkező időszakra új feladatokat is kitűzünk.
Egy településnek akkor van jövője, ha fiataljai szülővárosaikban, szülőfalvaikban teremtenek otthont, ott alapítanak családot – szórvány megyénkben ennek fokozott jelentősége, súlya van. Ehhez a lehetőségeinkhez mérten több mindent biztosítanunk kell.

Elsődleges cél a gyermekközpontú, minőségi oktatás biztosítása. Az önkormányzatok az iskolafenntartók, így az önkormányzati képviselők felelős szerepet vállalnak a helyi oktatásszervezésben. A polgármesterek feladata tenni az iskolák optimális működéséért, gondoskodni a diákok utaztatásáról, számon tartani az esetleges létszám alatti osztályok indításának igényét, és megakadályozni, hogy megszűnjenek a magyar iskolák, osztályok.

Életerős vidéki közösségeket akarunk. Vidékfejlesztési elképzelésünk a nagy gazdaságok helyett a kis és közepes családi gazdaságokat helyezi előtérbe, hiszen az a legfontosabb, hogy ezek a vállalkozások eltartsák, jövedelemforrásai legyenek az őket működtető kisközösségeknek. Segítenünk kell mindazoknak, akik mezőgazdasági területeiket visszaigényelték, de még nem történt meg a tulajdonba vétel. Ennek haladéktalanul meg kell történnie, hiszen nem lehet a gazdákat bürokratikus akadályokkal megfosztani jogos tulajdonuktól.

Minden kritika ellenére elmondhatjuk, hogy az RMDSZ az a felelős erő, amely eredményeket tud elérni a kisebbségi jogok védelme terén. Amit a kisebbségi jogok területén megvalósítottunk 26 év alatt, azt mind a Szövetség harcolta ki, éppen ezért továbbra is szükség van az RMDSZ-re, a magyar képviselőkre.
Az RMDSZ feladata továbbra is megvédeni a magyar közösséget, megteremteni a biztonságát, amelyet csak az Önök támogatásával tudunk megtenni. Ezért kérem fel Önt, hogy legyen partner ebben. Összegezve eredményeinket – amelyről a kezében tartott beszámoló körképet ad -, hiszek abban, hogy jelöltjeink az Önöktől kapott bizalomra képesek lesznek rászolgálni. A „mit tett az RMDSZ” kérdés helyett feltehetjük a következőt: mit tehetnek magyar képviselőink közösségünkért, ha ott vannak az önkormányzatokban, és mit tehetünk, ha nincsenek jelen?

Ezúton szeretnénk megköszönni a bizalmat és a sok támogatást, amiről az aláírásgyűjtés során biztosítottak. A megyében több mint 8000, Brassó városban több mint 3000 támogatói aláírással jelentkezhetnek és indulhatnak magyar jelöltjeink a helyhatósági választásokon. Minden aláírásnak súlya van. Ez volt az első lépés, de a neheze még hátra van.
A június 5-ei választásokon letett szavazatainkon fog múlni, hogy lesz-e Brassó városban és megyében magyar képviselet vagy nem lesz. Ez legyen mindannyiunk számára cél!

Kovács Attila,
az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke

A fenti szöveg a Megyei körkép című 4 éves beszámoló kiadványunk előszava. A teljes Megyei körkép tartalma ide kattintva olvasható.