Mozgalmas mandátumot hagyunk magunk mögött. Volt részünk sikerekben, kudarcokban, örömben és bánatban egyaránt. 13 éves polgármesteri múlttal a háta mögött Bölöni Gyula 2013 áprilisában itt hagyott minket, fiatal szervezetét legyőzte a betegség.

A volt alpolgármester vette át a vezetést, ez idő alatt a falu a fejlődés helyett visszafele haladt. Megálltak a Bölöni Gyula által elkezdett beruházások, több cég is törvénybe adta a helyi tanácsot a számlák kifizetésének elmaradása miatt, így nagymértékű adósság halmozódott fel.
2014 februárjában sikerült elérni, hogy Tana Gyula legyen az új alpolgármester, ettől kezdve elindultak a munkák.
2014. május 25-én előrehozott választásokon több mint 770 személy szavazott bizalmat személyemnek, így sikerült megnyerni a polgármesteri tisztséget.
Nehéz időszak elé néztünk, mivel az év elején megszavazott megyei költségvetésből csupán száz ezer lejt kaptunk, viszont a két RMDSZ-es megyei tanácsosnak köszönhetően év közben is tudtunk lehívni a megyétől, így sikerült törleszteni az adósságokból.

Nagyobb beruházásokra a kormánytól sikerült pénzt hozni, mint például szennyvízcsatornára 5,5 millió lejt, 1,3 millió lejt szennyvízülepítő építésére, az új iskolára több mint 1,2 millió lejt, adósságok kifizetésére 320 ezer lejt. Ugyanakkor külső, pályázati forrásokból szeretnénk új bútorzatot vásárolni az iskolának, leaszfaltozni a mellékutcákat, illetve feljavítani az erdei utakat.

Történelmi év volt a 2015-ös év, hiszen két 100 éves szülinapját ünneplő falubelit köszönthettünk.
2015-ben sikerült befejezni az új iskola építését, az óvoda bővítését két osztályteremmel, elkészült a sportpálya, folytatódnak a munkálatok a sportterem és a szennyvízcsatorna munkálatai.

Sikerült az Evangélikus Egyháznak visszaszolgáltatni a nyolc és fél hektár legelőt, idénre szeretnénk, ha a nyolcvan hektár erdőt is visszaszolgáltatnánk.

Júniusban sor került a XV. Guzsalyos-találkozó megszervezésére, amelyen a három testvértelepülésről, a magyarországi Apátfalváról és Csanádapácáról, valamint a szerbiai Kisorosziból több mint 150 személy vett részt.
Sikerült anyagi támogatást nyújtani a népi hagyományokra alapozó rendezvények megszervezéséhez, mint például a farsang, szüreti bál és a híres kakaslövés.

Az Evangélikus Egyház és a Pro-Apáczai Bartalis Egyesülettel közösen megemlékeztünk a 1848-1849-es szabadságharc eseményeiről, illetve Idősek napján köszöntöttük a szépkorúakat.
Egy polgármesternek sokszor egy egész mandátum is kevés a bizonyításhoz, de úgy vélem, egy elég sikeres mandátumot zárunk. Mindezért köszönettel tartozok a helyi tanácsnak, a polgármesteri hivatal alkalmazottainak és mindazoknak, akik mellettem álltak és segítettek, hiszen egyedül nem sikerült volna eredményeket elérni.

Egy újabb mandátum megszerzése esetén szeretném folytatni és befejezni az elkezdett munkálatokat, több uniós pályázatot szeretnénk kihasználni, tovább ápolni és őrizni a helyi hagyományainkat, népszokásainkat és a testvértelepülési kapcsolatainkat.

Bölöni László,
Apáca polgármestere

A kötelességen túl

Alpolgármesteri feladatköreimnek megfelelően elláttam mindazt, amire törvény kötelez: a falu tisztaságáért, a környezetvédelmi előírások betartásáért, a zöldövezetek karbantartásáért is felelek.
Ugyanakkor közösségi tevékenységeim során a bizottságok, a tanácsosok, a tanács és a lakósság közti jó kapcsolat kialakítására törekedtem, hiszen így olykor konfliktusokkal megküzdve, de egyetértésben haladhatunk a munkákkal.

2015 folyamán megoldottuk a mezőgazdasági támogatást igénylő személyek problémáit, foglalkoztunk a helyi tanács legelőinek kiosztásával, az Apácai Rendőrség segítségével az erdők illegális kivágásának megakadályozásával, az uniós élelmiszercsomagok kiosztásával, illetve a mezei utak és mellékutak karbantartásával.
Fontosnak tartom a polgárokkal való folyamatos kapcsolattartást, ezért a közösségi találkozókon többször ismertettem a helyi tanácsosok, polgármesteri hivatal hatásköreit, feladatait, eredményeit.

A továbbiakban is fontosnak tartom a lakósság és a helyi tanácsosok közötti minél szorosabb együttműködését, bevonni a falu polgárait az őket közvetlenül érintő tanácsi döntések előkészítésében.

Tana Gyula,
Apáca alpolgármestere

Ezúton is megemlékezünk Bölöni Gyuláról, aki az apácai közösséget szolgálta mindaddig, míg 2013-ban betegség miatt eltávozott. Munkássága legyen minta előttünk, gondoljunk rá tisztelettel, köszönettel.
Kovács Attila,
az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke

Bölöni László, Apáca polgármestere

A 2016-os helyhatósági választások kapcsán

„Egy újabb mandátum megszerzése esetén szeretném folytatni és befejezni az elkezdett munkálatokat. Célom, hogy több uniós pályázati lehetőséget kihasználjak. Feladataim között szerepel továbbra is ápolni, őrizni a helyi hagyományainkat, népszokásainkat és a testvértelepülési kapcsolatainkat.”