Európai védelmet jogainknak: írja alá!

Brassó megyében is lehet támogatni az Európai védelmet jogainknak kezdeményezést. A polgári kezdeményezés célja, hogy létre jöjjön egy uniós törvény, amely védi az európai kisebbségeket. A jogvédelem elsősorban a következő területekre terjed ki: anyanyelvhasználat (anyanyelvű oktatás, kétnyelvű helységnévtáblák, magyar sportközvetítések), szimbólumok (magyar zászló, székely zászló) szabad használata, egyenlő bánásmód, hogy ne érjen megkülönböztetés minket [...]

Európai szintű kezdeményezést támogathat Brassóban

A VII. Brassói Magyar Napok ideje alatt több mint háromszázan írták alá az Európai védelmet jogainknak kezdeményezést. Az Európai védelmet jogainknak! (Minority Safepack Initiative) az európai kisebbségek jogvédelméről szól, arról, hogy Európa kötelezze tagállamait – így Romániát is – a kisebbségek jogainak betartására. Az EU-nak kötelessége megvédeni tagállamainak polgárait – azokat is, akik kisebbségben [...]