Jeles nap a mai! Nemzeti ünnepünk alkalmából, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Székelyföld és Barcaság 4 meghatározó közéleti személyisége:

Nádudvary György Gusztáv Jenő, a Kovászna Megyei Munkaügyi és Társadalomvédelmi Vezérigazgatóság nyugalmazott vezérigazgatója, a Brassói Magyar Dalárda alelnöke,

Cserey Zoltán Mihály helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatója,

Hervai Katalin Margit képzőművész, grafikus, pedagógus,

József Álmos Zoltán helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium nyugalmazott matematikatanára.

A sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel dísztermében a kitüntetéseket Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja adta át a díjazottaknak. Köszöntőjében kiemelte, hogy most a bölcs és a felelős döntések ideje van. Olyan személyiségekre van szükség mint a kitüntettetek, akik irányt mutatnak, példamutató életpályájukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal és alázatukkal hozzájárultak a közösség gyarapodásához. Általuk egész és több a nemzet.

Nádudvary György Gusztáv Jenő a brassói szórványmagyar közösség oszlopos tagjaként végzett kimagasló szervezői és ügyviteli tevékenysége, valamint lelkiismeretes és önzetlen közösségi munkája elismeréseként részesült kitüntetésben.

Szívből gratulálunk! Kirsch Gábor az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke is gratulált a kitüntetteteknek. Az ünnepségen Szőcs Botond zongoraművész is fellépett.

Fotók: Kisgyörgy Beáta