A Brassó Megyei Képviselők Tanácsa (MKT) június 24-én ügyvezető elnököt, Ügyvezető Elnökséget, az MKT Állandó Bizottságának tagjait, valamint az RMDSZ Kongresszus küldötteit választotta meg.

Kirsch Gábor, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke köszöntötte a június 5-én újonnan megválasztott MKT-testületet, amelynek fő feladatai ez alkalommal: a megyei elnök javaslatára megválasztani az új ügyvezető elnököt és elnökséget, valamint kiválasztani az RMDSZ Kongresszus küldötteit.

Az első napirendi pont alapján az MKT Állandó Bizottságának megválasztására került sor: tagjait egyhangúan fogadták el, az előző évekhez képest azonban változás történt: az elnök Géczi Gellért, az alelnök Tóásó Áron Zoltán és a titkár Lőrincz Károly-Ernő lett.

Kirsch Gábor, megyei elnök a politikai tájékoztatójában beszámolt a szervezet eddigi tevékenységéről, helyzetjelentést adott a kormánykoalíció tevékenységéről, valamint a Magyarországgal való kapcsolatról szóló legfrissebb híreket is felvázolta. „A 2019-ben, Magyar jövőt a szórványban! mottóval kidolgozott, 2020-2024 közötti időszakra szóló, új cselekvési terv azonnali gyakorlatba ültetését javasolom megyénk településein.” – hangsúlyozta Kirsch Gábor. Az RMDSZ új szórvány cselekvési tervében még nyomatékosabban jelen van a 21. századi kommunikációs társadalom valóságainak megfelelő hálózatépítés, együttműködés – legyen szó magyar házakról, magyar napokról, egyéb programokról stb. A tapasztalatcserék, az ismeretek átadása a hatékonyságot is növeli, áll a dokumentumban. Szórványközösségekben még hangsúlyosabb feladatokat látnak el a magyar identitás megőrzése, a közösségépítés, az anyanyelvhasználat terén. A dokumentum kitér arra, hogy támogatják az egyházak szociális és oktatási szerepvállalását is, valamint szorgalmazza az egyházi restitúció újraindítását.

A Hegedüs Csilla által bemutatott országos helyreállítási tervben számos befektetési lehetőség áll az önkormányzatok rendelkezésére, ezért fontos, hogy a helyi vezetők időben értesüljenek ezekről, hogy időben kezdjenek el tervezni, kidolgozni a projekteket, hogy szeptemberben, amikor az országépítési terv aláírására kerül sor, ott tudjanak lenni a rajtvonalnál, és le tudják adni azokat a pályázatokat, amelyek a települések fejlődéséhez, biztonságához, jólétéhez hozzájárulnak. Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének vezetősége a prioritizált projektek, tervek leadásának határidejét július 18-ra időzítette.

Ambrus Izabella-Ágnes alprefektus tájékoztatójában, többek közt a mindenkit foglalkoztató medvekérdés körülményeiről, valamint új iskolabuszok igényléséről is beszélt. 

Varga Nándor, a megyei elnök által javasolt ügyvezető elnökjelölt, beszámolójában az elmúlt két év megvalósításairól, illetve terveiről is beszélt: „a sok kudarc után kaptunk egy új lendületet, egy újabb reményt, hogy közösen dolgozva 2024-ben újra legyen képviseletünk a megyei és a városi tanácsban, illetve a megyében elvesztett tanácsosi és polgármesteri tisztségeket újból megnyerjük.”– emelte ki.

Egyhangú elfogadást követően Varga Nándor lett továbbra is az ügyvezető elnök. Az Ügyvezető Elnökségre tett javaslat után a megyei testület egyhangúan szavazta meg a tizenegy alelnökből álló testületet. Eszerint az új csapat tagjai: Ambrus Izabella-Ágnes szórványért felelős ügyvezető alelnök, Balogh Árpád szociális ügyvezető alelnök, Bencze Nimród egyházügyi ügyvezető alelnök, Géczi Gellért gazdasági ügyvezető alelnök, Hlavathy Zsuzsanna szervezési ügyvezető alelnök, Lukács Róbert mezőgazdasági ügyvezető alelnök, Makkai Emese oktatásért felelős ügyvezető alelnök, Mikes Melinda nőszervezetért felelős ügyvezető alelnök, Péter Zsolt ifjúságért felelős ügyvezető alelnök, Sipos Zoltán kommunikációért felelős ügyvezető alelnök és Toró Tamás kulturális ügyvezető alelnök.

Szavazás történt a szeptember 17-én megrendezésre kerülő RMDSZ Kongresszus küldötteiről is. Az RMDSZ Brassó megyei szervezete nyílt jelentkezést hirdetett, a jelentkezéseket június 23-ig kellett leadni. Összesen 15 személy jelezte részvételi szándékát és nyújtotta be jelentkezési iratcsomóját. A leadott érvényes szavazatok alapján a 9 tagú Kongresszusi küldöttség listája:

  1. Burján Gabriella
  2. Czika Enikő
  3. Jakab Árpád
  4. Jónás András
  5. Kisgyörgy Beáta
  6. Lőrincz Károly-Ernő
  7. Magyari Árpád
  8. Tóásó Imelda
  9. Tóth Sándor

(Visszalépés esetén, fenntartjuk annak jogát, hogy a soron következő legtöbb szavazatot kapott póttag vehet részt a szeptemberi RMDSZ Kongresszuson.)