Az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében díjat adott át Kovács Attila, megyei elnök Bálint Ferencnek, aki többb mint 30 éve értékes közösségi munkát végez a barcasági magyarokért. A IV. Magyar (Szabadtéri) Színházfesztivál zárónapján, augusztus 16-án az RMDSZ díszoklevelet adott át neki, továbbá Kirsch Gábor közbenjárásával Vetró András szobrászművész alkotását, valamint a Communitas Alapítvány támogatásával két olyan nagytárhelyű adathordozót adományoztak, amely archívumként szolgál az elmúlt 30 év Brassai Magyar Adásainak.

„Ma egy kiemelkedő személyiséget szeretnénk köszönteni és megköszönni neki munkáját. Azért választottuk a fesztivált alkalmas időpontnak a díj átadásához, mert Bálint Feri munkássága szorosan kapcsolódik a színházhoz. Ő az, aki Brassóban élteti a Grimasz amatőr színjátszó csoportot, sok színész innen  és általa indult a pályán, akárcsak a tegnapi Tündérország című előadás Eduárdja, a brassói születésű és a Grimaszban játszó Csíki Szabolcs. 30 és fél év, 365 hónap, 1460 hét, megannyi tévéadás, és temérdek mennyiségű munka van az adások mögött. A barcasági magyarok nevében köszönet minden erőfeszítésért” – mondta el Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök.

Bálint Ferenc méltatása

Bálint Ferenc 1951. április 23-án született Csíkszeredában. Tanulmányait szülővárosában végezte, 1970-ben érettségizett a Márton Áron Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait a temesvári Műegyetem villamosmérnöki karán végezte.

Bálint Ferenc a brassói magyar közösségért való tenni akarás őszinte lelkesedésével és lendületével hívta életre és indította útjára 1990. március 15-én a Brassaï Magyar Adást, amely a mai napig a megye egyetlen, helyi hírekről tudósító magyar nyelvű tévéadása.

A Brassaï Magyar Adás egyházi, civil, kulturális, politikai eseményekről, programokról, illetve közéleti aktualitásokról számol be hétről hétre.  Ugyanakkor az évek során felleltározta a magyarsággal kapcsolatos történelmi helyeket, bemutatta a régió magyarjainak szokásait. Napjainkban a Youtube videómegosztó csatornán is megtekintetők az adások.

Bálint Ferenc 30 éve óriási feladatra vállalkozott, hiszen a brassói magyarság minden rétegét hivatott megszólítani – mindezt heti egyetlen adásban, heti egy órában. Lelkiismeretes, de fáradtságos munkával, a gyakorlat közben szerzett nem kis szakértelemmel – hiszen 1990-ben nem volt senkinek képzettsége – volt és van jelen a Brassó megyei magyar közösség eseményein. Tárgyilagos hangnemű tudósításai, színes és változatos riportjai, beszélgetései által tárja a nézők elé közösségünk hagyományait, népszokásait, ünnepi rendezvényeit. A kezdetektől fogva csekély segítséggel végezte áldásos tevékenységét, viszont kezdeményezésére az évek során az egyszemélyes szerkesztőség időszakosan kiegészült önkéntesekkel, nagyrészt középiskolásokkal.

Ő maga is önkéntes volt. A saját fizetésből teremtette meg a szükséges felszerelések és berendezések anyagi hátterét, amelyeket a lehetőségekhez mérten korszerűsített. Sokezer munkaóra van a rögzített riportjaiban, sok száz óra az anyag feldolgozásában és az adások szerkesztésében – tette mindezt elvárások nélkül.

Mindezen kívül Bálint Ferenc az Áprily Lajos Főgimnázium, a megyeközpont egyetlen magyar gimnáziumának szeretett, tisztelt és megbecsült informatika tanára 1990 óta. Aki nemcsak oktat és tanít, hanem nevel is. Az iskolán belül 1991-ben megalapította a Grimasz színjátszó csoportot, amellyel számos hazai és külföldi fesztiválon szerepeltek, illetve díjakat is nyertek. A Grimasz azóta is töretlenül működik, az évek alatt sok brassói származású magyar színészt indított erre a pályára. Emellett több filmet is készített, amelyekkel hazai és nemzetközi fesztiválokon komoly sikereket ért el.

Immár három évtizede végzi értékteremtő munkáját. Bálint Ferenc soha nem várt és nem kért munkájáért sem elismerést, sem ünneplést. Ennek ellenére a Brassó megyei magyarok köztiszteletének örvendő, elismert és nagyra becsült személy, aki mindvégig megmaradt a mindennapok szerény emberének. Elhivatottan, igazi kitartással és példás alázatossággal szolgálta, szolgálja ma is magyar közösségét és nemzetét azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy anyanyelvünk és a nemzeti öntudatunk ápolása a szórványban a tanár és a pedagógus legszentebb kötelessége.

Szerénysége, lelkiismeretessége, kitartása, szakmai felkészültsége és nemzetéhez való ragaszkodása emberi nagyságának alapkövei.