A Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapítására emlékeztek január 18-án a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Az ünnepi eseményen köszönetet mondtak a Szövetség alapítóinak, emellett különböző mozanatokkal tették emlékeztessé az ünnepet. Az RMDSZ Brassó megyei szervezete nevében részt vett Kovács Attila, megyei RMDSZ-elnök, Ambrus Izabella képviselő, Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke, Szakál András megyei tanácsos, Varga Nándor ügyvezető elnök, Géczi Gellért, a négyfalusi RMDSZ-elnök. „Az eseménynek lelke volt, és megható volt” – mondta az egyik résztvevő. Ennek kapcsán közöljük a Bassói Lapok 1990. január 5-ei lapszámában megjelent cikkrészletet, amely egyben az RMDSZ Brassó megyei szervezetének alapító iratának egy része – ez megjelent nyomtatva a születésnapra készített Szövetség című újságban.

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Brassó megyei szervezetének Alapító Okmánya

1989. december 29-én megalakult a Romániai Magyar Demokrata SzövetségBrassó megyei szervezete, amelynek önkéntes alapon tagja lehet a megye minden magyar nemzetiségű honpolgára. Célunk cselekvően részt venni hazánk, Románia demokratikus átalakítási folyamatában, és e folyamat során a megye területén élő magyar nemzetiségű lakosság érdekeinek képviselete.

Ennek értelmében kinyilvánítjuk:

  1. Elfogadjuk és megunkévá tesszük a Nemzetmentő Front programját, és alapvető feladatunknak tekintjük a megye magyar nemzetiségű lakosságának mozgosítását ennek megvalósítására

  2. Csatlakozunk a Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez, egyetértünk az Ideiglenes Intéző Bizottság Kiáltványával, és tevékenységünket ennek alapján szervezzük meg.

  3. Elfogadjuk a Nemzetmentő Front Brassó megyei tanácsának Nyilatkozat-fellhívását, és szorosan együttműködünk a megye román és más nemzetiségű lakosaival, tudatában lévén, hogy a megyében is csak együtt, egymást tisztelve biztosíthatjuk a demokratikus átalakulásokat. (…)”

A Brassói Lapokban 1990. január 5-én megjelent cikkből részlet: