Pénteken a parlament elfogadta a 2019-es évi állami költségvetési törvényt, ezt követően az önkormányzatok is dolgoznak a helyi költségvetések véglegesítésén.

Brassó megye szintjén az előirányzott összegek a tavalyihoz hasonlóak, Brassó Megye Tanácsa kevéssel több mint 300 millió lejt kap a központi költségvetésből. A törvény kitér a térség számára kiemelt fontosságú beruházás, a vidombáki repülőtér építésére is, az idén először támogatják ennek megvalósítását az államkasszából. Ez nem valósult volna meg RMDSZ-es képviselők közbenjárása és a Kovászna megyei önkormányzat támogatása nélkül.

Habár a megítélt 23 millió lejes keret jóval kisebb, mint a tanács által megfogalmazott igény (178 millió lej), „sok kicsi sokra megy” alapon mellé rendelünk minden olyan forrást, ami rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ez a projekt megvalósuljon: a tavalyi költségvetési többlet jelentős részét, valamint az erre a célra szerződött hitelvonalat. Tavaly megépült a gördülőpálya, a repülőparkoló, valamint a beszállási platform, emellett idén már elkezdődött további 9 beruházási objektum tervezése: energetikai- és más melléképületek, autóparkoló, technológiai utak. A tervezés időtartama 3 hónap, a kivitelezés 8 hónap, a szerződés összértéke 34 millió lej. Továbbá kiírtuk a közbeszerzést az utasterminál tervezésére és megépítésére is, február 15-ig – a benyújtási határidő lejártáig – 4 árajánlat érkezett, ezek elbírálása folyik. Terveink szerint a nyár folyamán az utasterminál építése is elkezdődik. Az utasterminál látványtervét Dorin Stefan brassói műépítész készítette el, összfelülete 11.000 négyzetméter, 3 szintből áll (alagsor, földszint, emelet), a tervezés és kivitelezés értéke pedig összesen 185 millió lej.

Ugyanakkor kellő figyelmet fordítunk minden hatáskörünkbe tartozó terület finanszírozására, a megyei úthálózattól az egészségügyi infrastruktúrán és szociális gondozáson át az oktatásig és kultúráig. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak azok az uniós források, amelyeket az elmúlt 2 évben sikeresen megpályáztunk. Jelenleg Brassó Megye Tanácsának 7 uniós projektje van lebonyolítás alatt, még 3 projektet pozítivan bíráltak el a hatóságok és a finanszírozási szerződések a következő periódusban aláírásra kerülnek, és további 2 projekt elbírálás alatt van. Ezekből kiemelném a magyar közösség számára legfontosabbakat.

  • A Regionális Operatív Program (POR) keretében korszerűsítjük a 131-es és 112C megyei utakat. 

Az előbbi Brassó megyét Kovászna megyével köti össze, érintve Apácát, Ürmöst, Ágostonfalvát, erre 107,6 millió lej áll rendelkezésünkre uniós alapokból és a projekt összértéke 110,9 millió lej. A műszaki tervek elkészültek, márciusban kiírjuk a közbeszerzést a kivitelezésre.

A 112C megyei út Höltövénytől Vledényig tartó szakaszának modernizálása a barcaújfalusiak számára is fontos beruházás, a projekt értéke 21,8 millió lej, ebből vissza nem térítendő támogatás 21,3 millió lej. Ez a projekt korábban az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében nyert támogatást, viszont az uniós finanszírozás esetében kisebb a megyére háruló önrész értéke, ezért megpályáztuk a POR keretében is, sikeresen. A munkálatok már tavaly elkezdődtek, az időjárás függvényében nemsokára folytatódnak.

  • Kórházak korszerűsítésére, orvosi berendezések és eszköztárak bővítésére nyertünk jelentős anyagi támogatást.

A brassói Szülészet- és Nőgyógyászati Kórház új épületének felújítására és berendezések vásárlására 17,8 millió lej a vissza nem térítendő összeg, a tanács fedezi a különbözetet a 26,5 millió lejig, amennyi a beruházás teljes értéke.

A Megyei Sürgősségi Kórház főépülete felújítási munkálatainak hátralevő részét átvállalta az Országos Beruházási Társaság (CNI), a 2017-ben elkezdett projektre a Megyei Tanács több mint 14 millió lejt költött, a hátralevő 13 millió lejes összeg már nem terheli a megye költségvetését. Viszont a Járóbeteg ellátás és a Sürgősségi osztályok felszerelésére újabb pályázatot nyújtottunk be, összesen 17 millió lejt igényeltünk a POR keretében, a jóváhagyás megtörtént és rövid időn belül a szerződés aláírásra kerül.

Korszerűsítjük ugyancsak európai finanszírozással a barcaszentpéteri Tüdőgyógyászati Intézetet és a brassói Pszichiátriai és Neurológiai Kórházat, a szerződések értéke 8,5 millió, illetve 30,7 millió lej. Utóbbinak a Járóbeteg ellátás osztályát is szeretnénk felszerelni, erre 10,5 millió lejt igényeltünk, a pályázat elbírálás alatt van, akárcsak a Gyermekkórház eszköztárának bövítésére benyújtott pályázatunk, amelynek értéke közel 10 millió lej.

További anyagi forrást jelent az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL), amely keretében több megyei út felújítására nyertünk pályázat útján finanszírozást, köztük a magyarlakta vidéket érintő 132-es megyei útra, amely Kőhalomtól Hargita megye határáig terjed, érintve Székelyzsombort. Itt a munkálatok tavaly leálltak, a kivitelező felmondta a szerződést.  A folytatáshoz a műszaki tervet módosítani kell, erre a közbeszerzést már kiírtuk.

Az oktatás terén a megyei önkormányzat hatáskörébe csak a szpeciális iskolák fenntartása tartozik, illetve a kifli-tej program finanszírozása, ezekre a szükséges keretet biztosítani fogjuk a 2019-es költségvetésben.

A szociális gondozás terén az idei törvény újabb feladatokat ruházott át a megyei tanácsokra, ezek fedezésére csak részlegesen biztosít anyagi forrást, a különbözetet helyi szinten kell megoldjuk, a megyei költségvetés véglegesítéséig ezen dolgozunk.

Ami a kultúrát illeti, az alárendelt kulturális intézmények finanszírozása mellett, a megyei tanács idén is pályázatot hirdet a civilszervezetek számára kulturális programok támogatására.

Ugyancsak pályázat útján lehet támogatást igényelni sportrendezvényekre, szociális szolgáltatások nyújtására, illetve templomok javítására. A pályázati kiírások március-áprilisban esedékesek.