Ambrus Izabella képviselő beszéde a brassói, október 23-ai megemlékezésen.

Tisztelt jelenlevők, tisztelt egybegyűltek!

Ma este, mély tisztelettel és határtalan büszkeséggel emlékezzünk hőseinkre. A magyar nép 1956-ban is történelmet írt, mint annyiszor, akkor is felemelte a szavát a szabadságért, a függetlenségéért.

Az ünnep a múltunk által ránk ruházott felelősség vállalása. Az emlékezés kötelesség. Mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára.

A forradalmi eszmék a határok ellenére is terjednek. Mindezt igazolja az erdélyi ’56-os megmozdulás. Itt is voltak és vannak hősök, akik az elnyomással szemben emelt fővel vállalták a megtorlás kínzó következményeit, akár a halált is. Életüket áldozták a szabadságnak, nekünk, a jövőnek. A szabadságvágy elnyomta a félelmet, az igazságérzet elapasztotta a könnyeket. A magyar emberek az egész világnak mutatták meg, hogy a szív, az összetartozás és a haza mire is képes.

A hősök mindig élnek. A hősök emléke örök. A hősök azok, akik irányt mutatnak, akik a helyes utat, a helyes elveket, a szabadságot választják. Még életük árán is.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem!