Az RMDSZ Brassó megyei szervezete újra kétnapos rendezvényt szervezett az államalapító Szent István király tiszteletére. A király szentté avatásának évfordulóján az augusztus 19-ei ünnepségen és az augusztus 20-ai hagyományos megemlékezésen vehetett részt a Brassó megyei magyar közösség.

Augusztus 19-én Dancs Annamari és Laki Péter operett és musical műsorát hallhatták, emellett akrobatikus koreográfiát, különféle táncokat is láthatott a közönség a Budapesti Operettszínház szubrett-táncos-komikus párosától. Szent István fiához, Imre herceghez írt intelmeit Fábián Enikő, a nagyváradi Szigligeti Színház brassói származású színésznője mutatta be.

Az ünnepségen Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezete elnökének ünnepi üzenetét Varga Nándor ügyvezető elnök adta át. Beszédében felkérte a magyar közösséget, hogy építkezzen istváni hittel és bizalommal.

„Néhány éve több helyen hangoztatjuk: Brassó megyében töretlenül hiszünk a magyar jövőben. Az istváni, királyi hit lehet előttünk példa: hinni a nemzetünkben, az összetartozásunk alapvető értékeiben: a hűségben, a családban, a gyerekeinkben, a békében, a gondviselésben, a becsületben, a megbecsülésben, a magunk és közösségünk erejében. Legyünk büszkék a történelmünkre, a kiemelkedő személyiségeinkre, szeressük anyanyelvünket, és becsüljük meg magyar kultúránkat! A mai ünnepen költöztessük a jelenbe Szent István szellemiségét, és ezen felbuzdulva, higgyünk jobban a Brassó megyei magyar jövőben!” – emelte ki üzenetében Kovács.

Az augusztus 20-ai hagyományos megemlékezés ünnepi szentmisével kezdődött a Belvárosi Római Katolikus Templomban, majd ökumenikus kenyéráldásra került sor a főgimnázium udvarán.

„Célunk az építkezés: építeni a magyar közösséget, magyar templomot és iskolát. Ezért harcolunk a közigazgatási törvény anyanyelvhasználatot erősítő és megtartó cikkelyeinek elfogadtatásáért, érvényesítéséért, ezért nem hátráltunk meg a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében sem, és csak így érhettünk el addig, hogy már idén szeptembertől beindulhat a tanítás az új intézményben. A jövőépítésben fontos erőforrás lehet az az értéktár, amit mi magyarok adtunk hozzá a mai, trianon utáni Romániához. A centenárium évében fontos feladatunk, hogy ezeket az értékeket számba vegyük, hogy magyar közösségünk bizalmát erősítsük, illetve, hogy megmutassuk a többségi nemzetnek mindazt, amivel az elmúlt száz évben az országot gazdagítottuk” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Ambrus Izabella parlamenti képviselő.

Továbbá Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke köszöntötte az emlékezőket. Mint mondta:

„a keresztény magyar állam megteremtőjét, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakját ünnepeljük ma. Ő a nemzet egyesítője. Éltette, építette nemzetét és annak hitét. Vakmerő, vasakaratú, lényeglátó ember volt, Istenhittel felvértezve. Szilárd küldetéstudata vitte előre. Számomra ennek nagyon fontos üzenete van. Hittel cselekedni. A magánéletben és a közösségi munkában is. Hittel állni a feladatok előtt és hittel végezni el azokat. Az RMDSZ hisz a magyar emberekben, a magyar közösségben, a magyar iskolában, a magyar egyházban, a magyar civil szervezetekben. Ez a fajta hit erőforrás tud lenni a közösségi feladatokban.”

A továbbiakban Bálint László református lelkész, Andrási Benedek és Szász Ferenc unitárius lelkészek, illetve Fülöp Zsombor katolikus pap áldotta meg az új és mindennapi kenyeret, amelyből a résztvevők is részesültek. A koszorúval érkezők tiszteletük jeléül elhelyezték azokat a Széchenyi István emléktáblánál. Koszorúztak a Történelmi Vitézi Lovagrend, az Áprily Lajos Főgimnázium, a Brassói Turista Társaság és az RMDSZ részéről.

Folytatásként közel százan nézték meg a Magyarok Romániában – száz év történelem című film I. részét, amely a trianoni békeszerződés előtti időszakot mutatja be román és magyar nézőpontból. A film az RMDSZ megbízásából készült a centenáriumi év kapcsán, és megtalálható online az RMDSZ Youtube videókezelő csatornáján ide kattintva. Augusztus 21-én Kolozsváron mutatták be a film második részét, amelyet nemsokára Brassóban is meg lehet nézni.

A Szent István-napi programsorozat zárásaként Varga Nándor ügyvezető elnök mondott köszönetet a részvételért, a meghívások elfogadásáért és a közös ünneplésért.