Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsának alelnöke adta át az RMDSZ tanévkezdő üzenetét szeptember 10-én Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán tartott ünnepségen. Az eseményen részt vett Kovács Attila megyei elnök, Ambrus Izabella parlamenti képviselő és Barabás László, brassói alpolgármester. Emellett az eseményen jelen volt Marian Rasaliu, Brassó megyei prefektus, illetve Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Továbbá Ambrus Izabella képviselő köszöntötte a 15-ös Általános Iskola tanévkezdő közösségét. 

Az elhangzott beszéd:

Tisztelt igazgatónő, aligazgatónő és meghívottak! Kedves tanárok, tanítók, diákok, szülők és rokonok!

Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének nevében szeretettel köszöntöm Önöket ezen az őszi ünnepnapon. Minden iskolakezdés egy ünnepnap, amikor az egész világ figyelme az iskolára, az oktatásra irányul. Ma örvendhetünk annak, hogy Brassó önálló magyar iskolájának kapuján léphettünk be, aminek fenntartása elsődleges célunk és eredményünk.

Az elmúlt 28 évben a magyar nyelvű oktatás rendszerének újjáépítésén és megtartásán dolgoztunk és továbbra is feladatunk, hogy a csökkenő gyereklétszám és a folyamatos támadások ellenére minden olyan erdélyi településen, ahol magyarok laknak, minőségi feltételeket teremtsünk az oktatáshoz, fejlődéshez, mindennapokhoz.

Az elmúlt időszakban a megyében több településen azzal a problémával néztünk szembe, hogy össze akarnak vonni osztályokat és tanítói állásokat akarnak megszüntetni – ennek kapcsán egyeztetést szerveztünk, ahol az érintettekkel együtt dolgoztunk a megoldáson. Megkerestük a Megyei Főtanfelügyelőség illetékeseit és az oktatási törvény nemzeti kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseinek betartására szólítottuk fel.  Ugyanakkor követelésünk az országos képviselői testülethez és az oktatási minisztériumhoz is eljutott Ambrus Izabella parlamenti képviselőnk által.  Ennek köszönhetően ma ezeken a településeken a magyar tannyelvű osztályok száma változatlan maradt. Valós fenyegetés volt, de meg tudtuk akadályozni, mert együtt léptünk fel az ügyben, mind tisztségviselők mind iskolaképviselők.

A legújabb támadást, ezúttal országos szinten, az alig néhány napja elfogadott sürgősségi kormányrendelet képezi, amelynek értelmében a kisebbségi oktatás elemi osztályaiban a tanítók helyett szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell oktatniuk a román nyelvet. Az RMDSZ képviselői azonnal kérték a szakminisztertől a rendelet visszavonását, ugyanis véleményünk szerint az elemi oktatásban nem taníthatják a román nyelvet olyan pedagógusok, akik nem ismerik a magyar nyelvet, és nem sajátították el az alsó tagozaton alkalmazandó oktatási módszertant. Továbbá diszkriminatív és jogfosztó intézkedés, ezért az RMDSZ parlamenti csoportja olyan törvénytervezetet dolgoz ki, amellyel remélhetőleg módosítják vagy törlik a szóban forgó cikkelyt.

Ezek a helyzetek aggodalomra adnak okot és még inkább megerősítik azon meggyőződésem, hogy csak összefogással tudjuk megoldani közösségünk problémáit. És az összefogás akkor igazán hatékony, ha figyelünk egymásra.

Az erdélyi magyarok kapcsán szokták mondani, ha elvész a szórvány, akkor elvész a tömbmagyarság is. Ugyanez érvényes Brassó megyére az oktatást tekintve. Ha a vidéki magyar oktatás elvész, akkor idő kérdése, és a nagyobb városok iskoláiban is veszélybe kerül a magyar oktatás. Ezért fordítunk most már második éve nagyobb figyelmet a vidéken tanuló kisdiákokra. A következő hetekben 16 településen iskolakezdő tanszercsomagot kap közel 500 Brassó megyei, vidéken tanuló előkészítő és I-IV osztályos diák. Célunk megkönnyíteni az iskolakezdést a gyerekek, a szülők és a tanítók számára.

Tudni kell a Brassó megyei iskolahálózatról, hogy idő kérdése, és át kell alakítani. Ezt az intézményvezetők közül, oktatási körökben sokan érzik és tudják. Ahogy megtettük régen, most is készek vagyunk, és egyben fel is kérjük a vezetőséget és a tanerőt, legyenek partnerek az új oktatási stratégia kidolgozásában.

Ennek fontos alapja az a sokszor tabuként kezelt feladat, hogy meggyőzzük a szülőket, válasszák gyerekeiknek a magyar iskolát. El kell tudnunk mondani, még ha sokszor nehéz is, hogy a magyar iskolát éltetni kell. Magyar iskola nincs magyar gyerekek nélkül. Vannak olyan magyar fiatalok, akik a tanulás nyelvétől függetlenül megőrizték magyar identitásukat, mert megtartotta őket a közösség: a család, a kulturális közeg, az egyházi közeg, a civil szervezetek vagy más magyar közösség. De a legfontosabb megtartó erő még mindig a magyar iskola, ahol a gyerek magyarul tanul olvasni, magyar meséket hall és mondókákat mond, ahol magyarul beszél, énekel, gondolkodik és nevet. Magyarul éli meg az iskolaéveket. Ez érték, mondhatni kincs.

Kedves diákok!

A magyar iskola értékes kincs. Természetesnek vesszük, hogy van, de tudnotok kell arról, hogy nem volt mindig ilyen egyértelmű az anyanyelven való tanulás. Másrészt teljesen természetes, hogy ma magyar iskolába jártok, mert jogotok van hozzá. Ezt a jogot sikerül érvényesíteni, és minden évben megvédeni. Ezért tenni kellett és tenni kell. Ti, akik itt tanultok, értéket adtok az iskolának, a magyar oktatásnak. Viseljétek és vállaljátok ezt a felelősséget teljes vállszélességgel.

A magyar iskola a magyar közösség egyik legfontosabb összetartója. Az iskola köré szerveződő közösségek erősek: az osztályok, a tanári kör, a szülői kör. Nem is veszik észre, de Önök, és ti gyerekek és fiatalok, mind részei vagytok a magyar közösség erős magjának. Az iskola generációkat köt össze és tart egyben: gyerekeket szülőkkel, nagyszülőket a szülőkkel, gyerekeket nagyszülőkkel és oda-vissza. Az iskola összetart és megtart. Fontos hinni ebben és ragaszkodni hozzá. Higgyünk a magyar iskolában, ragaszkodjunk hozzá úgy, ahogy hiszünk gyermekeinkben, és ahogy ragaszkodunk hozzájuk.

A marosvásárhelyi iskola ügyében hittünk. Nem hátráltunk meg, és csak így érhettünk el addig, hogy már idén szeptembertől beindulhat a tanítás az új intézményben.

Fontos üzenet a mai napra: legyünk mindannyian kitartóan cselekvők. Fogalmazzunk meg kéréseket, igényeket az iskolával szemben, mindez szerves része a közös jövőképnek. Mindezt azért – szövetségi elnökünk szavaival élve – hogy a fiatalok ne elmenni akarjanak innen, hanem az otthonteremtésen, családalapításon gondolkodjanak.

A 100 éves Romániában a magyar iskolának helye és értéke van, ahogy a magyar kisebbségnek is.

És végül élményteljes diákévet kívánok a diákoknak! Türelmet, kölcsönös tiszteletet és elfogadást az iskolai közösségnek! Sikeres tanévet mindenkinek!