A Magyar kultúra teremtő ereje égisze alatt került sor 2018. április 20-án a Kőhalmi Művelődési Ház előcsarnokában Dr. Pálfi György Tudománytörténeti kiállításának megnyitójára.

A Magyarok Világszövetsége által szervezett és a Kárpát-medence számos magyar tannyelvű iskolájába eljuttatott kiállítási anyag április 20-24 között Kőhalom közönsége számára is betekintést nyújhatott a világon „páratlan magyar tudományos és műszaki kreativításról” híres felfedezések világába.

A kiállítás házigazdája, Rákosi Lajos-Attila aligazgató, történelem tanár munkáját dícséri az ünnepélyes megnyitó páratlan sikere, mely idevonzotta nemcsak a magyar ajkú nézőket, de tiszteltüket tették a település román önkormányzati tisztségviselői is: Bărdaş Nicolae Liviu polgármester, Codruţa Moise alpolgármester, Chitea Luciana iskolaigazgató, Lancea Silviu történelem tanár.

Az iskola magyar tagozatának tanítói, tanárai, diákjai Kőhalomból és a környező falvakból, Székelyzsomborról, Nagymoháról, Olthévízről és Alsórákosról,  a Szegedi László esperes úr által alapított és működtetett diákotthon lakói mind-mind kíváncsiak voltak erre a nem mindennapi eseményre.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének az alkalomhoz illő beszédét, Benkő Emőke, az MVSZ tisztségviselője tolmácsolta. „Tekintsük kultúrának mindazt, ami az embert közelebb viszi ahhoz, Aki őt a maga képmására teremtette”– hangzott el a bevezetőben, majd röviden a magyar kultúra három alappillérét: a magyar nyelvet, a magyar embert és társadalmát és a magyar ősiséget ismertette. A szöveget románul is tolmácsolva, mindenki a saját anyanyelvén szerezhetett ismereteket a magyar tudósokról, feltalálókról.

A megnyitót rövid kulturális műsor zárta: Petőfi versek és magyar népdalok hangzottak el furulya kíséretével Dobai Mária, Dénes Karolina és Áros Szonia diákok előadásában.

A kiállított anyagot az MVSZ a kőhalmi iskolának ajándékozta, melyet köszönettel és megbecsüléssel fogadtak.

Rákosi Lajos-Attila, aligazgató, történelem tanár