Konzuli nap lesz Brassóba május 3-án, csütörtökön 9 órától kezdődően az RMDSZ-székházban (Alecu Russo utca 4. szám, Brassó), ahol le lehet adni személyesen a magyar állampolgársági kérelmeket, útlevelet lehet igényelni, illetve anyakönyvi bejelentéseket is lehet tenni (születés, házasság, haláleset). A Kolozsvári Konzulátus képviselői veszik át a kész honosítási iratcsomókat, amiket az Eurotrans Alapítvány brassói munkatársai készítenek elő. A szükséges iratokkal és a kérvények kitöltésével kapcsolatban további információkat kapnak az alábbi elérhetőségeken. Kérjük, a korlátozott részvételi szám és az időpontegyeztetés miatt jelezzenek telefonon a 0268 472 101-es számon (hívható hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között).

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG IGÉNYLÉSE

Ha még nem magyar állampolgár, akkor jó tudni, hogy az alapítvány támogatást nyújt a honosítási eljárás ügyintézésében: összeállítják az igénylők kérelmét, díjmentesen készítik el az ehhez szükséges fordításokat és fényképeket. Továbbá segítséget nyújt más ügyintézés esetén, amelyekről az alábbiakban olvashat.

Mivel minden eset egyedi, ezért az lenne a hatékony, ha telefonon vagy személyesen átbeszélik az iroda munkatársaival a szükséges iratok listáját, majd az iratokat elviszik a székhelyre, és ott kitöltik a kérvényeket, illetve tájékoztaást kapnak a további lépésekről.

Útmutató a szükséges iratok kapcsán

MAGYAR ÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE

Útlevélkérés esetében szükség van az illető honosítási okiratára, lakcímkártyájára, román személyi igazolványára vagy útlevelére, illetve az útlevél díjára készpénzben (euró) pontosan.  Az eredeti iratokat a konzuli napon kell bemutatni.

A18 és 65 év közöttiek számára a 10 évig érvényes útlevél 65 euró, az 5 évig érvényes útlevél 44 euró. A 18 év alatti ügyfelek részére 28 euró, 65 év feletti ügyfelek részére 20 euró. A 18 év alattiak esetében jelen kell legyen mindkét szülő, illetve a 8 éves és 8 év alatti gyerekeknek 1 darab fényképet kell leadni (hivatalos papírokhoz szükséges kis kép, általánosan 3×4 centiméteres). Ha két kiskorúnak adnak le igénylést egyszerre, akkor egyenként csak 24 euróba kerül az útlevél a 28 euró helyett.  Kiskorúak esetében 0-6 éves korig 3 évre, 6-18 korig 5 évre állítják ki az útlevelet.

Ha a konzuli napon jelentik be a gyerek születését, akkor a bejelentést követően ugyanaznap lehet útlevelet is igényelni neki, viszont ekkor két időpontot kell foglalni. Olyan esetben, amikor házasságot jelentenek be, azaz bejelentik a feleség névváltozását, akkor ezzel egyidőben nem lehet útlevelet kérni az új névre, szükséges várni körülbelül két hónapot az útlevélkérésig. Abban az esetben ha az útlevél betelt, de még érvényes, akkor a kérelmező új útlevelet kell igényeljen és a teljes díjat ki kell fizetnie.

ANYAKÖNYVI BEJELENTÉSEK

Anyakönyvi bejelentéseknél az alábbi esetekben különböző iratok kellenek. Az iratokat vagy másolatukat a konzuli napot megelőzően szükséges eljuttatni az alapítvány munkatársainak, hogy kitöltsék a kérvényeket. A kitöltéshez elegendő a másolat, viszont a konzuli napon a leadásnál szükséges felmutatni az eredeti papírokat is.

Házasság bejelentése

A házasság bejelentésénél mindkét fél jelen kell legyen, kivétel akkor, ha a férjnek vagy feleségnek nincs magyar állampolgársága. Szükség van a házassági levélre, minkét fél román személyi igazolványára, illetve a magyar lakcímkártyákra, a honosítási okiratokra és ha kaptak, akkor a magyar születési bizonyítványokra. Ha csak az egyik fél magyar állampolgár, akkor a másik féltől értelemszerűen nem lesznek magyar papírok, így csak a romány személyi igazolvány szükséges részéről.

Gyerek születésének bejelentése

A gyerek születésének bejelentésénél a születési bizonyítványában szereplő szülő vagy mindkét szülő jelen kell legyen. Ha az egyik szülő nem tud részt venni, akkor jelenléte hiányában elfogadnak közjegyzői beleegyezést. Az iratokat vagy másolatukat a konzuli napot megelőzően szükséges eljuttatni az alapítvány munkatársainak, hogy kitöltsék a kérvényeket. Szükség van a gyerek születési bizonyítványára, a szülő/szülők román személyi igazolványára, a magyar állampolgár szülő/szülők honosítási okiratára, lakcímkártyájára, illetve ha van, akkor magyar születési és házassági anyakönyvi kivonatára.

Haláleset bejelentése

A haláleset bejelentéséhez szükség van az elhunyt halotti bizonyítványára, honosítási okiratára és lakcímkártyájára. Abban az esetben, ha az élő házastárs magyar állampolgár, akkor szükség van a lakcímkártyája szerinti adatokra, ennek hiányában a születési dátumára és a házasság dátumára. Ha az élő fél csak román állampolgár, akkor román személyi igazolvány szükséges tőle. A haláleset bárki bejelentheti, viszont az iratokra és adatokra szükség van.

Válás bejelentése

A házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése esetében szükség van a honosítási okiratra, a lakcímkártyára, román személyi igazolványra, a román válási papírra.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS ÉS BABAKÖTVÉNY IGÉNYLÉSE

Emellett igényelni lehet az anyasági támogatást és a babakötvényt minden, 2017. június 30. után született gyermek után. A gyermektámogatási formákat a szülő igényelheti a gyermek születését követő hat hónapon belül. Fontos tudni, hogy a gyermek anyakönyvezése és az anyasági támogatás kérvényezése egyidőben is benyújtható. Az igénylésnél jelen kell legyen mindkét szülő. Szükség van a szülők  román személyi igazolványára, a magyar állampolgárságú szülők lakcímkártyájára, a gyerek születési bizonyítványára, illetve egy bankszámlakivonatra (ennek hiányában pontosan leírt bankszámlaszámra). A bankszámla nem feltétlenül kell az anya nevére szóljon, olyant kell megadni, ahová az anyasági támogatást szeretné kapni az igénylő. Az iratokat vagy másolatukat ugyancsak a konzuli napot megelőzően kell felmutatni az alapítvány munkatársainak, hogy kitölthessék az űrlapokat. A leadásnál be kell mutatni az eredeti bizonyítványokat.

FONTOS!

A legutóbbi konzuli napon több mint kétszáz magyar állampolgár intézett ügyet Brassóban. Az új szervezési tapasztalat után arra kérjük a jelentkezőket (kivéve az útlevelet igénylő személyeket), hogy a konzuli napot megelőző hetekben juttassák el a szükséges iratokat a székházba, hogy időben kitölthessék a kérvényeket, ezáltal rövidítve a beadás napján a jelentkezők várakozási idejét és az ügyintézés idejét.