Ma, március 15-én, a forradalom és szabadságharc kitörésének 170-dik évfordulóját ünnepeljük.

A mi nemzeti ünnepünket körüllengi valami derűs komolyság. Március 15. a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos jelentést, a szabadság, a fejlődés és a nemzeti tudat érzését. A nemzet többször is megvívta harcát a szabadságért. Hőseink hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz. Ezek ma is aktuális elvárások.

Minket sosem tudtak legyőzni. Bár vesztettünk csatákat, de mi magyarok nem csatákban, hanem hosszú távon, véget nem érő létben gondolkodunk. Ennek legjobb bizonyitéka, hogy ma is itt vagyunk! Itt vagyunk, és ma is azokat a kiemelkedő magyarokat, azokat a bátrakat ünnepeljük, akik nélkül ma nem lehetnénk itt. Adózzunk nekik főhajtással és tisztelettel!

Ma, itt rájuk, a hazájukért harcoló, a szabadságért, nemzeti egységért, függetlenségért küzdő és a csatákban életüket áldozó szabadságharcosokra emlékezünk. Hisz március 15. az emlékezés ünnepe is.

Mi, erdélyi magyarok, addig vagyunk amíg bennünk él a magyar nemzethez tartozás tudata. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan szellemi és erkölcsi örökséget adjunk át gyermekeinknek, amely bátorságra, kiállásra és erős akaratra sarkallja őket, hogy meg tudják vívni a jelen és a jövő szabadságharcait.

A magyarság 2018-ban, 170 év elteltével is meg kell tudja mutatni, hogy 1848 üzenetét hordozva képes ráeszmélni: egységben a jövő. A nemzet nemcsak közös nyelvet, kultúrát és közös múltat jelent, de jelenti mindazon pillanatok összességét is, amikor a történelem próbatételei egybekovácsolnak minket.

A márciusi ifjak egyik fő erénye az volt, hogy összefogtak. Összefogtak és egységes nemzetté kovácsolták a magyarságot. Nekünk ma ugyanezt kell tennünk!

Tudjuk, hogy mit akarunk, és ezt minden alkalommal el kell mondanunk. Kollektív jogaink biztosítását kérjük, és elvárjuk Romániától, hogy legyen víziója, elképzelése arról, merre kellene haladnia – mert ma céltalan ez az ország, irányt vesztve sodródik.

Legyen a mai megemlékezés egy nyomatékos jelzés számunkra, hogy el ne feledjük: a magyarságunkért nekünk kell megdolgoznunk, és mi magunk kell, hogy megvédjük eredményeinket. Képviselőként ebben vállaltam szerepet, hogy magyar közösségünk méltón élhessen hazájában, itthon, Barcaságban, Erdélyben.

Tisztelet a bátraknak! Tisztelet a hősöknek!

Brassó, Bem József-emléktáblánál, 2018. március 15.

KÉPEK A BRASSÓ FŐTÉRI MEGEMLÉKEZÉSRŐL. KATTINTSON!
KÉPEK AZ ÜNNEPI GÁLAESTRŐL. KATTINTSON!