Egyházunk 500 éve áll. Luther Mártont a hit és a remény vezette egyházépítő útjára. A hit volt az egyházunk fennmaradásának feltétele.

A Reformáció egyik legnagyobb ajándéka számunkra az igehirdetés magyar nyelven, innen a nemzeti identitás és érzés megerősödése. Erdély volt a vallásszabadság bölcsője. Magyarságunk megmaradásának feltétele az identitásunk megőrzése.

Luther Márton, Kálvin János és a többi reformátor példáját követve, feladatunk és kötelességünk megőrizni és továbbadni vallási, kulturális örökségünket, megóvni és megőrizni magyar közösségünket.

Őrizzük meg hitünket, nemzeti mivoltunkat, egyházunkat, iskoláinkat és akkor a Jóisten is segíteni fog. Magyar, legyen hited és tied a jövő!

Ambrus Izabella, Brassó megyei parlamenti képviselő. Elhangzott a Brassói Belvárosi Református Templomban október 29-én, vasárnap.

Pappváry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar Hiszekegy c. versében olvashatjuk: „Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő, Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, Magyar legyen hited s tied a jövendő.”