A június 10-i Megyei Küldöttek Gyűlése újraválasztotta az RMDSZ Brassó megyei szervezetének élére Kovács Attilát. 

Kovács Attila négyéves beszámolójában rámutatott: „rengeteg politikai kérdésben kellett dönteni, számos magyar érdekeltségű ügyben kellett megoldásokat keresni, összesen öt választás során kellett megálljuk a helyünket, új csapatot kellett építeni, újra kellett gondolni a szervezetünk működését, magyarellenes törekvésekkel szemben kellett fellépni és folytathatnánk. Az elmúlt négy év kihívás volt, amelynek, úgy gondolom, meg tudtunk felelni. Ezek után állíthatom, hogy Brassó megyében van magyar jövő. Az elmúlt 4 év bizonyíték erre.”

„Ma, 2017-ben van parlamenti képviselőnk, megyei tanács alelnökünk, három községi polgármesterünk, egy városi alpolgármesterünk, hét vidéki alpolgármesterünk és negyvenhat helyi tanácsosunk. Ezek a számok beszédesek, hiszen ilyen helyzet nem volt még szórványmegyénkben. Az érdemben mind osztozunk” – sorolta pontszerűen Kovács.

A 4 éves beszámolót színes füzetben is megtekinthetik ide kattintva.

„Amikor ügyvezető elnökké választottak januárban, azt mondtam: a munka ránk vár, ne várjuk mástól a megoldást, hogy megjön a felmentő sereg, csak magunkra számíthatunk. Csak rajtunk múlik, milyen jövője lesz a magyar közösségnek, milyen szervezetet akarunk építeni” – hangsúlyozta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a szombati ülésen.

Az ügyvezető elnök gratulált a Brassó megyei szervezet érdekérvényesítő képességéhez is, ugyanakkor meggyőződése, hogy a sikereken túl a következtetéseket is le kell vonni. „2016-ban két alkalommal is el tudtuk mondani, mit akarunk, emiatt a közösség az RMDSZ mellé állt. 2016 megmutatta a szervezet korlátait, azt, hogy min kell javítanunk. Azt remélem, ebből mindenki tanul. Gyorsan telik az idő, a következő választás nincs is annyira messze” – tette hozzá. Azt szeretné, ha a következő időszakban a Szövetség még inkább odafigyelne arra, mit ajánl közösségének, hiszen bebizonyosodott: amikor fegyelmezett az RMDSZ, a nehéz körülmények között is előre tud lépni. Porcsalmi Bálint külön gratulált annak a két vezető női politikusnak is, aki jelenleg a megyei tanácsban és a parlamentben képviseli a magyar közösséget, meggyőződése, őket folyamatos támogatás illeti meg Brassó megyében.

„Az erős képviselet önmagában nem elég. Ezt meg kell tölteni tartalommal is. Tovább kell gondolnunk szerepünket, hiszen a Szövetségnek nemcsak az a feladata, hogy megvédje a magyar embereket, hanem az is, hogy jövőt tervezzen számukra. Nem az a kérdés, hogy lesz-e jövője a magyaroknak Brassó megyében, inkább az, hogy sikeres, életerős lesz-e az” – nyomatékosított az ügyvezető elnök.

Beszédében azt is hangsúlyozta: egyenesen kell beszélni arról is, hogy lép-e vagy sem kormányra az RMDSZ. Bár még konkrét megkeresés nem érkezett, erről a kérdésről is nyíltan kell szólni, el kell mondani, miért lenne jó és miért nem szabadna a végrehajtói hatalom részese lenni. „Nem az a fontos, hogy az RMDSZ-nek legyen jó a kormányzás, ami számít, hogy olyan eszközzé tegye ezt, amellyel többet tud elérni a magyar közösségnek. Akkor vállalhatunk bármikor kormányzati szerepet, ha nagyon egyértelműen elmondjuk közösségünknek, hogy mit akarunk ezzel elérni, ha a magyar emberek is tisztában lesznek ennek előnyeivel” – nyomatékosított.

Porcsalmi Bálint szerint az RMDSZ rövid távú célja – és ezt a legutóbbi kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentum is rögzíti –, hogy a Szövetség és a magyar közösség közötti kapcsolat elmélyüljön, továbbá intézményesített párbeszédet kell kiépíteni a társadalom különböző rétegeivel, lakossági fórumokat, szakmai egyeztetéseket kell szervezni. „Őszi feladatunk lesz annak a 250 ezer aláírásnak az összegyűjtése is, amely a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés bejegyzését készíti elő. Ez a következő lépés ahhoz, hogy elkezdődhessen az őshonos kisebbségek védelmét célzó EU-s szintű jogalkotás” – összegzett.

Brassó Megye Tanácsának elnöke, Adrian Veştea a megyei szinten kötött együttműködés hatékonyságát hangsúlyozta, és ígéretet tett arra, hogy továbbra is gondoskodik a magyar érdekeltségű ügyek megvalósításáról, illetve a megegyezettek betartásáról. George Scripcaru, Brassó polgármestere a Szövetség megyei és városi tisztségviselőivel való jó kapcsolatot emelte ki, amelyet továbbra is folytatni kíván, hiszen ez különböző célok mentén, mint például a repülőtér megépítése, igencsak eredményes tud lenni.

 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere Székelyföld, Háromszék üzenetét tolmácsolta, miszerint Brassó, Barcaság és Székelyföld ezer szállal kötődik egymáshoz, ezt a köteléket pedig erősíteni kell. „Az ajánlatunk sokrétű, a gazdaság, a sport és kulturális területen is fontosak az együttműködéseink a Brassó megyei magyar közösséggel. A vidombáki reptérben mindnyájan érdekeltek vagyunk, színházaink, bábszínházaink révén pedig európai szintű magyar nyelvű kulturális ajánlatunk van az itt élő magyar közösség számára” – részletezte a polgármester.

Meggyőződése, Brassó megyében van magyar jövő: „fontos, hogy szeressük anyanyelvünket, ragaszkodjunk hitünkhöz. Csak azok az álmok valósulnak meg, amelyekben hiszünk.”

Magyarnak lenni hivatásunk Mi, tömbben élő magyarok nagyon sokszor felnézünk a szórványban élő magyarokra, mert példát mutatnak abban, hogyan kell úgy dolgozni a hétköznapokban, amikor nemcsak magunkkal kell egyezségre jutni, hanem a többséggel közösen kell döntéseket hozni azért, hogy ne csak megmaradjunk, hanem meg is erősödjünk. Értéket képviselünk országunk, Európa számára is” – köszöntötte az ülést Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Szerinte akkor, amikor Európa válságban szenved, meg kell mutatni azokat az értékeket, amelyek biztos fogódzót jelentenek az európai népeknek. Végszóként rámutatott: tömb és szórvány csakis közösen tudjuk elérni  azt, hogy legyen magyar jövő.

Toró Tamás, Brassó városi RMDSZ-es tanácsos az EMNP képviselőjeként szólalt fel, és a helyhatósági, illetve a parlamenti választásokon való magyar-magyar összefogásról, a közös törekvésekről, közös szervezésekről beszélt, kiemelve az együttműködés hatékonyságát.

Az elmúlt 4 év tevékenységéről a megyei elnök mellett beszámolt Mikes Melinda, az RMDSZ Brassó megyei Nőszervezetének elnök, Péter Zsolt, a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke, Ambrus Károly, a Megyei Képviselők Tanácsának elnöke, továbbá a kiegészítő testületek, a Szabályzat Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság képviselői, mely beszámolókat a küldöttgyűlés egyhangúan el is fogadott.

Kovács Attila megyei elnökjelöltként terveit is ismertette, miszerint a legfőbb cél a magyar ügyekért való kiállás és cselekvés, továbbá az egyházakkal, az iskolákkal, a civil, ifjúsági, kulturális szervezetekkel, kiemelten a Szövetség vidéki szervezeteivel és a tagsággal való kapcsolattartás, a partnerségekre alapozó közös megoldáskeresés, a többszintes kommunikáció javítása, illetve a további politikai helytállás olyan eszközökkel, amelyek bizonyítottan eredményeket hoznak. Mint mondta, a tettekben hisz, kézzelfogható eredményekre törekszik és továbbra is csapatban képzeli el a munkát. Összegezve elmondta: „Brassó megyében sikeres magyar jövőnk van akkor, ha mind együtt tudunk dolgozni. Megyei elnökként ezért a jövőért vállalok felelősséget.”

Tóásó Imelda, a Brassó városi RMDSZ elnöke, aki egy újabb mandátumra jelöltette magát, bemutatkozójában kifejtette: „megválasztásomkor néhány célt tűztem ki magamnak és a Brassó városi szervezetnek. Úgy gondoltam, hogy a szervezetépítés, az önkormányzati és parlamenti választásokra való felkészülés, közösségünk hatékony érdekképviseletének erősítése csakis együttműködés útján valósítható meg: egyrészt a megyei szervezet vezetőségével és különböző testületeivel, másrészt a civil szervezetekkel, a történelmi magyar egyházainkkal és az oktatási intézményeink képviselőivel, és főként a tagsággal. Egy szórványban élő közösségnek a megmaradása az összefogáson alapszik és ehhez partnereket kerestünk és találtunk.” A fő gondolat mentén ismertette céljait, és támogatást kért a munka folytatásához, majd hozzátette: „egy olyan csapattal szeretnék tovább dolgozni, amelynek minden tagja képes higgadtan, megfontoltan cselekedni a közös cél érdekében, tiszteletet tanúsítva egymás és a közösség iránt.”

Ambrus Izabella képviselő bemutatta a megyei alapszabályzat-módosításokat, amelyek elfogadásáról a küldöttgyűlés szavazatott: a május 13-ai RMDSZ Kongresszuson elfogadott alapszabályzati módosításokat beemelték a Brassó megyei alapszabályzatba is, illetve elfogadták, hogy a területi RMDSZ-elnököket 4 éves időszakra válasszák meg a következő választásoktól kezdődően.

A Megyei Küldöttek Gyűlésén a 158 szavazatból Kovács Attila elnökjelölt 115 szavazatot, Géczi Gellért elnökjelölt pedig 43 szavazatot kapott, így előbbit választották elnökké egy újabb négyéves mandátumra. A Brassó városiak újraválasztották Tóásó Imeldát a brassói RMDSZ-szervezet elnökének, aki az 69 szavazatból 57-et szerzett meg. Ellenjelöltje Antal Csaba-István 12 szavazatot kapottt. Az új elnökök megköszönték a küldöttek bizalmát, és felkérték őket a további közös munkára.

Továbbá pontszerűen felsoroljuk területenként az elnököket, az MKT-ba tagságot nyert személyeket. Az eredményeket a 9 tagú szavazatszámlálóbizottság által írt jegyzőkönyv szerint írjuk.

Brassó városban önkormányzati MKT-tagnak választották Barabás Lászlót, rendes MKT-tag lett Mikes Melinda, Ambrus Károly, Koszta István, Petki Pál, Nádudvary György, Farkas Anna-Lili, Antal Annamária, Péter Zsolt, Ambrus Izabella.

Kárpát-kanyarban területi elnöknek választották Géczi Gellértet, önkormányzati MKT-tagnak választották Kristály Lászlót, rendes MKT-tag lett Bálint Károly, Tóth Sándor, Jónás András, Kristály László.

Észak Barcaságon területi elnöknek választották Gergely Jánost, önkormányzati MKT-tagnak Pál Gyulát, rendes MKT-tag lett Bölöni László, Ferencz Piroska.

Kőhalom vidéken területi elnöknek választották Szabó-Levente Álmost, önkormányzati MKT-tagnak Antal Péter Csabát, rendes MKT-tag lett Rákosi Lajos Attila, Szabó Szilárd.

Fogaras vidéken területi elnöknek választották Szabó Gábort, önkormányzati MKT-tagnak Gyerkes Sándort, rendes MKT-tag lett Grépály Emil.

Szórvány vidéken területi elnöknek választották Kirsch Gábor-Ferencet, rendes MKT-tag lett Czika Enikő.

A Megyei Etikai Bizottságba beválasztották a következőket: Ambrus Attila, Feleagă Sergiu, Kassai Géza, Koszta István, Simó Sándor.

A Megyei Szabályzat Felügyelő Bizottságba beválasztották a következőket: Ambrus Izabella, Albert László, Magyari Árpád.

A Megyei Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba beválasztották a következőket: Bertalan Tamás, Kiss Gizella, Varga Henrietta.

Gratulálunk minden új megválasztott elnöknek és MKT-tagnak!

A képre kattintva megtekintheti Kovács Attila képes 4 éves beszámolóját.