Az RMDSZ Brassó megyei szervezete fokozott figyelemmel követte a Négyfalu municípiumban történteket, és megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a március 23-ai tanácsülésen politikai üzérkedés mentén leváltották alpolgármesteri tisztségéből Géczi Gellértet. A helyi liberális tanácsosok felrúgták a megyei szinten kötött szövetségi-liberális együttműködést, ennek áldozata lett az RMDSZ négyfalusi alpolgármesteri tisztsége. A liberálisok megyei vezetősége azt nyilatkozta, hogy megvonják a politikai bizalmat tanácsosaiktól.

Rövid helyzetismertető

A tizenkilenc helyi önkormányzati képviselő közül tízen, pontosabban a Szociáldemokrata Párt (PSD) öt, a Liberálisok és a Demokraták Szövetségének (ALDE) egy, a Népmozgalmi Pártnak (PMP) két, a Román Ökológus Pártnak (PER) két tanácsosa kezdeményezték azt a tanácshatározat-tervezetet, miszerint leváltanák Géczi Gellért RMDSZ-es alpolgármestert. Ezt az indítványt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) öt tanácsosa nem írta alá. A március 23-ai önkormányzati ülésen a kezdeményezés mellett szavazott tizennégy tanácsos, egy érvénytelen szavazat volt, egy szavazat volt a kezdeményezés ellen az ülésvezető RMDSZ-es tanácsos részéről, illetve a további három RMDSZ-es tanácsos tiltakozásképp kivonult a teremből. Ennek értelmében döntöttek arról, hogy leváltsák Géczi Gellért RMDSZ-es alpolgármestert tisztségéből. A politikai játszma része, hogy már ugyanezen ülésen meg is választották az új alpolgármestert a Szociáldemokrata Párt részéről.

A szavazatszámokból egyértelműen kitűnik, hogy a megegyezést a helyi PNL-s tanácsosok rúgták fel, miután a többszöri megyei egyeztetések során a PNL és RMDSZ megyei elnökök jelenlétében támogatásukról bíztosították Géczi Gellért alpolgármestert. A megyei együttműködést továbbra is szeretnénk fenntartani, de hangsúlyosan kértük a helyzet orvoslását. A liberálisok belső szervezeteiben vélhetően szankciókkal fog járni a helyi szervezet döntése, de ez a magyar közösség számára nem vigasz.
A négyfalusiaknak tudniuk kell, hogy az RMDSZ Brassó megyei szervezete nem ért egyet a döntéssel. Egy értékes kollégánkat félreállították, a veszteség közös.

Géczi Gellért alpolgármester volt 2012 óta. A tavalyi, június 5-ei önkormányzati választásokon polgármesterjelöltként csapatával együtt sikeres kampányt vittek végig, így Géczi Gellért másodikként végzett a jelenlegi polgármester mögött, illetve hatvan szavazat hiányzott ahhoz, hogy öt magyar tanácsos legyen a jelenlegi négy helyett. A közösség szavazatokban is megmutatta támogatását, amely fontos volt abban, hogy a helyi tanácsosok megszavazzák alpolgármesternek.
A most elkezdett, valamint az előző mandátumban számos próbálkozás volt arra, hogy leváltsák tisztségéből. Ennek ellenére Géczi Gellért RMDSZ-körökben, a négyfalusi szervezet elnökeként, megyei képviselők, illetve a szövetségi képviselők tanácsának tagjaként, főként alpolgármesterként igencsak kivette a részét a magyar közéletben. Négyfaluban oktatásügyi, egyházi témákban, kulturális életben, civil szférában, rendezvényszervezésben, politika terén eredményesen tevékenykedett és tevékenykedik most is.

Géczi Gellért a négyfalusi magyar tanácsosok csapatának alapembere, tapasztalata, hozzáértése fontos. Munkájára továbbra is számítunk az RMDSZ szervezeteiben. A négyfalusi közösségért és a helyi fontos ügyekért végzett munkát folytatni kell minden szinten.