Akkor, amikor a Szórvány gondjairól beszélünk, az erdélyi magyar közösség gondjairól is beszélünk. Azok a problémák, amelyek a Szórvány problémái, Székelyföldé is. Székelyföld sikere pedig a Szórvány sikere is – indította beszédét Kelemen Hunor szövetségi elnök a Magyar Szórvány Napjának központi eseményén, Besztercén. A szórvány megyék november 13-ai találkozóján a Brassó megyeiek képviseletében egy kisebb csapat vett részt, köztük Géczi Gellért, Négyfalu alpolgármestere, aki tolmácsolta Ambrus Izabella képviselőjelölt üzenetét.

Kelemen Hunor november 13-án, vasárnap politikai tájékoztatójában rámutatott: akkor, amikor létrejött a közös gondolkodás a tömb- és szórványvidék között, az összetartozásból indultak ki, abból, hogy csakis együtt lehet eredményeket elérni.
A Szövetség elnöke úgy véli, az RMDSZ elvárásaitól senkinek sem szabad idegesnek lennie, a magyar közösségnek pedig sosem szabad félni: „nem mondunk törvénytelen, tiszteletlen dolgokat, mi csak azt mondjuk, hogy befizetett adóinkból több maradjon a helyi közösségeknél, ott, ahol közösségeinket tudjuk fejleszteni. Ez a román embereknek is érdeke. Amikor autópályákat, fejlett kórházakat, a családok jólétét akarjuk, akkor a román embereknek is jobb életet szeretnénk biztosítani, minden olyan embernek, aki tisztességesen dolgozik ebben az országban. Elfogadhatatlan, hogy száz év alatt nem tudták összekötni autópályákkal a történelmi régiókat, az Osztrák-Magyar Monarchia idején a vonatok is gyorsabban jártak.”

„Ha úgy látnak bennünket, mint atomjaira hullott közösség, – ne legyünk naivak –, olyan döntéseket hoznak majd, amelyek porig rombolnak bennünket. Arra kérlek benneteket tehát, mutassuk meg, kik vagyunk, mit akarunk a jövőnkkel, mert akkor, bárhol is leszünk majd 2016 után, közösségünk érdekérvényesítését véghez tudjuk vinni. Csak akkor vagyunk képesek a szárnyalásra, ha ezt felismerjük, s nem engedjük, hogy akadályt gördítsenek elénk” – összegzett végül.

Décsei Attila, az RMDSZ Beszterce-Naszód Megyei Szervezetének elnöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket. „Történelmünk többször is bizonyította, hogy amikor népünk egységes, legyőzhetetlen. Nekünk erdélyi magyaroknak tanulnunk kell ebből, egységesnek kell lennünk, hiszen ettől az egységtől függhet a jövőnk” – fogalmazott Décsei Attila. A megyei szervezet elnöke rámutatott: régen külső ellenségtől kellett az erdélyi magyaroknak tartaniuk, most a beolvadás, a kivándorlás, széthúzás, közömbösség az ellenség. „A szórványban a legértékesebb befektetés a magyar tannyelvű iskola. Mi itt, Besztercén gyermekeinkért harcolunk, a minőségi magyar oktatásért. De erre önerőből képtelenek vagyunk. Szükségünk van a leendő parlamenti képviselőinkre és szenátorainkra, hogy utat mutassanak a bürokrácia rengetegében, mellettünk álljanak” – fogalmazott Décsei Attila.

Utalva arra, hogy november 13-a a magyar nyelv napja is, az összetartozás, összefogás, szolidaritás hármasának fontosságát emelte ki a Magyar Szórvány Napján Winkler Gyula, aki úgy fogalmazott, a szórványközösségek jövője szempontjából meghatározó ez a három szó és a legszebb tartalmat közvetíti. „Mindennapi életünk újból és újból bizonyítja a közösségi szolidaritás erejét. A szórványban, az interetnikus környezetben és a tömbben élő magyar közösségek csak egymásra támaszkodva, egymást erősítve tudják céljaikat megvalósítani. A belső szolidaritás létszükséglet nemzeti közösségünk számára” – hangsúlyozta az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki szerint nem véletlen az sem, hogy az Összetartozunk nevet viseli a székely-szórvány együttműködés, amelyet a belső szolidaritás kiemelkedő példájának tart. Idén választásra készülve ünneplik a Magyar Szórvány Napját, az RMDSZ pedig megértve a magyar közösség kívánságát, megvalósította a magyar összefogást, együtt sikeresen tudnak szerepelni a december 11-ei megmérettetésen, vélte Winkler Gyula, kiemelve, itt volt az ideje, hogy politikai értelemben is megerősítsék a közösségi szolidaritást.

Képviseletünk a szórványban

Benedek Zakariás Hargita megyei képviselőjelölt, a szórványmegyék jelöltje az elkövetkező mandátumban 400 ezer szórványban élő erdélyi magyar nevében és érdekében kíván eljárni, hiszen ismeri, saját életében is tapasztalja gondjaikat. „Sajnos nem tudjuk megállítani az asszimilációt, a szórványban élő magyarok számának csökkenését. Ahhoz, hogy a magyar identitásra leselkedő veszélyeket elhárítsuk, szükségünk van a Szövetség segítségére, a székely-szórvány szolidaritásra, és a szórvány cselekvési tervre, amelyet minden olyan vidéken alkalmazni kell, ahol a magyar nyelvet beszélik” – mutatott rá a képviselőjelölt. Hozzátette: úgy látja, a Szövetség a horgony, amely a szórványt a tömbmagyarsághoz köti, és ott is tartja.

Géczi Gellért, Négyfalu alpolgármestere, az RMDSZ Brassó megyei képviselőjelöltjének Ambrus Izabellának üzenetét tolmácsolta, a Szövetség kisebbségi és nyelvi jogokért folytatott harcának aktuális célkitűzéseit ismertetve. „Az nyelvi jogok terén tovább akarunk lépni: azt kezdeményezzük, hogy szállítsák le az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra, vagyis ahol a lakosság egytizede magyar, ott lehessen magyarul ügyet intézni” – jelentette ki, majd hozzáfűzte: „azt kérjük, hogy Románia 100 éves évfordulójára végre tartsák be, amit Gyulafehérváron ígértek nekünk. Új etnikum-közi szerződést kell kötni a román néppel, amely tartósan biztosítja az együttélés kereteit, és lehetővé teszi, hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában, emellett új alkotmányt akarunk, amely államalkotó tényezőként ismeri el a magyar kisebbséget.”