Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének küldöttgyűlése szeptember 23-án, pénteken a Redut Kulturális Központban szavazta meg a képviselőjelöltet, aki a jelöltlista első helyén szerepel a december 11-ei parlamenti választásokon. Ennek nyomán Ambrus Izabella jogász a képviselői lista vezetője.

Kovács Attila, a megyei szervezet elnöke ülésvezetőként nyitotta meg a küldöttgyűlést, ahova egyházképviselők, kulturális és civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók is hivatalosak voltak, valamint szavazati jogot kaptak. Felvezetőjében elmondta: „2012-ben 22 év után nem lett képviselője Brassó megyének. Most 2016-ban a sikeres önkormányzati választások után elég erősek kell legyünk ahhoz, hogy visszaszerezzük a képviselői helyet. December 11-én nagy esélyünk van erre.”

A bevezetőt követően a megyei elnök felkérte Ambrus Izabellát, az egyedüli jelentkezőt, hogy mutatkozzon be a küldötteknek, majd ismertesse programját. Ambrus Izabella ügyvédként dolgozott mindaddig, amíg az idei önkormányzati választásokat követően az eredményes politikai egyezkedéseknek köszönhetően a Brassó Megyei Tanács alelnöke nem lett. Az RMDSZ életében már 2000-től jelen van, azóta sikerült elindítsa az ingyenes jogsegélyszolgálatot, ahol segít a magyaroknak az őket érő jogsérelmek elleni fellépésben. A megyei szervezet egyik alelnökeként, a Nőszervezet tagjaként sikerült még inkább bekapcsolódjon a közösségi munkába. Szakmai tapasztalatairól és a kisebbségi jogok védelméért tett lépéseiről beszélt: „ezidáig nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkoztam, azaz olyan kisebbségvédelmi pert is nyertünk, mint a himnusz per, amely során elértük, hogy ne kövessenek el jogsértést a magyarokkal szemben. Munkám során továbbra is felveszem a harcot az anyanyelvhasználat akadályozásával szemben. Ügyvédként tapasztalatot szereztem a kisebbségvédelem terén, és szeretném ezt a tudást magyar közösségünk szolgálatába állítani.”

Az oktatás terén kifejtett tevékenységéről és céljairól is nyilatkozott: „a gyermekközpontú, minőségi oktatás biztosítását ugyancsak fontosnak tartom. Az elmúlt időszakban önkéntesen segítettem az Áprily Lajos Főgimnáziumnak a pályázatírásban. Itt sikeres volt az iskolabusz pályázatunk, továbbá ugyancsak pályázati úton számítógépeket sikerült nyerni az iskolának. A szülői bizottságban egy jó csapat alakult ki, akikkel újabb projekteken gondolkodunk. Ahogy eddig, ezután is szerepet vállalok a helyi minőségi oktatás biztosításában.”

A bemutatkozót követően minden küldött leadta szavazatát: 194 küldöttből 142 volt jelen. A szavazatok számlálása alatt Kovács Attila politikai beszámolóját hallhatták a jelenlévők. A sikeres önkormányzati választások eredményeit foglalta össze, majd a parlamenti választásokra való felkészülést tárgyalta. Elmondta: „a sikeres önkormányzati választások után, az erősödő helyi képviselet mellett erős parlamenti képviseletet kell biztosítanunk a megyének. Vissza kell tudjuk szerezni a 2012-ben elvesztett képviselői mandátumot, és vissza is fogjuk szerezni. Településeink ügyeit még inkább előre tudjuk vinni, ha a parlamentben van, aki értünk és céljainkért dolgozzon.”

A szavazatszámláló bizottság ismertette a végeredményt: a beérkezett 142 szavazólapból 138 érvényes és 4 érvénytelen szavazat volt. Ambrus Izabella 138 szavazatot kapott, így ő a képviselői lista vezetője.
Ambrus Izabella megköszönte a jelölést: „megtiszteltetés, hogy bizalmat szavaztak nekem. Ha közös erővel sikerül képviselőnk legyen a parlamentben, biztosíthatom Önöket arról, hogy a Brassó megyei magyar közösség érdekeit fogom követni továbbra is, ahogy eddig tettem.”

Kovács Attila a következőképp véleményezte a döntést: „közösségünknek olyan parlamenti képviselőre van szüksége, aki a magyar ügy elkötelezettje, aki hozzáértő és párbeszédre törekszik. Ambrus Izabella jogászként, az RMDSZ alapembereként, az ingyenes jogsegélyszolgálat éltetőjeként egy nagyon jó jelölt, és megválasztása esetén jó képviselő lehet. A parlamentben szükség van a tudására, nekünk, magyar közösségnek pedig az értünk végzett munkájára.”

Végül a Megyei Küldöttek Gyűlése megbízta a Megyei Állandó Tanácsot azzal, hogy a 9 személyes képviselői és a 4 személyes szenátori listákat további személyekkel egészítsék ki.

Szavazatszámláló bizottság elnöke Gödri József volt, alelnöke Farkas Anna-Lili, valamint tagként részt vett az összegzésben Lőrincz Béla, Varga Nándor és Péter Zsolt.