Az RMDSZ Brassó megyei szervezete idén újra megrendezte a Szent István-napi ünnepséget. Államalapító királyunkra emlékeztünk az augusztus 19-ei ünnepi szentmisén a Brassó-Belvárosi Római-Katolikus Templomban, ezt követően az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán, a Széchenyi István emléktáblánál koszorúzással és az új kenyér megáldásával folytatódott az esemény.

Az esti szentmisét az oltárhoz helyezett új kenyér és a Szent István tanításairól szóló ige tette ünnepélyessé. Az igében az országalapító Szent István király életéről, tetteiről hallhattunk, miszerint bátorsága és hite legyen minta előttünk, magyarok előtt. A mise befejeztével az egybegyűltek átvonultak az Áprily Lajos Főgimnázium udvarára, a hagyományokat követve a Széchenyi István emléktáblához.

A megemlékezést Tóásó Imelda, az RMDSZ Brassó városi szervezetének elnöke konferálta. A több mint 153 éves Brassói Magyar Dalárda segítségével elénekelték a Szózatot, majd Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. Kiemelte: „Történelmünk során az összefogás, a lelki és szellemi egységbe vetett hit, a felvállalt összetartozás, az egymás felkarolása, az egymás iránti tisztelet, az egymásnak való kéznyújtás, a magyarságunk iránti hűség tartott meg minket, mint nemzetet, eképp maradhatott meg népünk, kinek nemzeti államát a ma ünnepelt Szent István alapította. A ma élő közösségünk életében ugyancsak ez a fontos: kezet kell tudjunk nyújtani egymásnak, mert ez tarthat meg minket. A közös sikereinkből, mint az idei önkormányzati választások, nyerjünk hitet és erőt az elkövetkező kihívásokhoz.”

Ezt követően Pál Imre bácsi szokásához híven elszavalta a Három szín című verset. Ő tartotta az ünnepség alatt piros-fehér-zöld színű nemzeti lobogónkat. A vers után Birton Róbert lelkész megáldotta az új kenyeret, majd a Brassói Magyar Dalárda segítségével elénekelték nemzetünk himnuszát és a székely himnuszt, végül tisztelettel elhelyezték a koszorúkat.

Koszorúzott az RMDSZ képviseletében Kovács Attila, Tóásó Imelda és Szente László, Petki Pál és Farkas Anna az Áprily Lajos Főgimnázium képviseletében, valamint a Brassói Turista Egyesület nevében Szotyori Mária és Sipos Lajos.

Az eseményen részt vett Ambrus Izabella, Brassó Megye Tanácsának alelnöke, Barabás László, Brassó alpolgármestere, Szente László, az RMDSZ Brassó városi szervezetének volt elnöke és volt városi tanácsos, Ambrus Károly, volt megyei tanácsos, illetve Toró Tamás, Brassó városi tanácsos.
Zárásként a résztvevők kóstolót kaptak megszentelt kenyérből. A szervezők örömmel fogadták, hogy az előző évekhez képest többen eljöttek a brassói magyar közösség egyik fontos ünnepére.