Az RMDSZ Brassó megyei szervezete elkezdte előkészületeit az idei parlamenti választásokra, így meghatározta jelölési szabályzatát és ütemtervét, miszerint szeptember 16-ig lehet beadni a jelölési iratokat, továbbá a MÁT határozata alapján szeptember 23-án a Megyei Küldöttek Gyűlése dönt a képviselő- és szenátorjelöltekről.

A szabályzat szerint képviselőjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, és a tisztségre az illető megye területén működő valamely helyi szervezet, a platformok, a Magyar Ifjúsági Értekezlet megyei szervezete, az RMDSZ Nőszervezetének megyei testülete, vagy valamely társult szervezet jelöli. Egyéni jelentkezés is lehetséges, amennyiben a jelölt a Megyei Állandó Tanács (továbbiakban MÁT) által meghatározott támogató aláírást tartalmazó jegyzéket mellékel a pályázatához. Ebben az esetben, a támogató aláírások száma nem lehet nagyobb, mint a megyében élő szavazati joggal rendelkező magyarok 1%-a.

Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2016-os helyhatósági választásokon vagy annak eredményeként polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanácselnöki vagy alelnöki mandátumot szerzett. Indokolt esetben, a területi szervezet megkeresésére, a Szövetségi Elnökség felmentést adhat ezen előírás alól.
A jelölési határidő leteltéig, a jelöltek benyújtják pályázatukat a MÁT-hoz. A pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai és politikai önéletrajzát, továbbá a jelölt nyilatkozatát, amelyben elfogadja a következő előírásokat. Vállalja az RMDSZ politikai és választási programját, vallja, hogy 1989 előtt és után nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal, továbbá vállalja, hogy megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából eredő, SZKT és a megyei szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek eleget tesz. Emellett vállalnia kell, hogy függetlenül a rangsoroláson elért eredménytől, nem indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2016-es parlamenti választásokon. Az iratcsomóhoz kell csatolni az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát, illetve a bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt (amennyiben volt ilyen) eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek. A jelöltek esetében a román nyelv megfelelő szintű ismerete kötelező, és ajánlott, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, emellett megfelelő szinten beszéljenek legalább egy nemzetközileg használt idegen nyelvet.

Az RMDSZ előírásai szerint ugyanaz a személy nem indulhat képviselő- és szenátorjelöltként is. Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetők és nem választhatók. Indokolt esetben, a romániai magyar közösség érdekeit figyelembe véve a Szövetség Elnökség felmentést adhat ezen előírás alól. Nem lehet jelölt az a személy, aki nem tagja az RMDSZ-nek, akinek a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs fedhetetlen múltja, illetve aki a parlamenti, európai parlamenti és a helyhatósági választásokon más párt, szervezet színeiben indult, kivéve, ha felmenti a Szövetségi Elnökség. A MÁT nem fogadhatja el a hiányos, illetve a kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot.

A MÁT határozata alapján a képviselő- és szenátorjelöltekről szeptember 23-án jelölő gyűlésen dönt a Megyei Küldöttek Gyűlése.

FRISSÍTÉS: Az RMDSZ Brassó megyei szervezete meghosszabítja a jelölési iratcsomó leadásának határidejét, azaz jelentkezni lehet szeptember 23., péntek 10 óráig az RMDSZ-székházban.