„Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok.” Biblia

2004-ben választottak meg Ürmös község polgármesterének. Polgármesteri tisztségemet soha nem hatalomnak tekintettem, hanem inkább szolgálatnak a községem javára. Röviden próbálom összefoglalni a legutóbbi mandátumom alatt elért eredményeket. A beruházások, befektetések a következők.
Az ivóvízhálózat kibővítése és korszerűsítésén dolgoztunk. Mivel a meglévő források nem biztosítottak elégséges ellátást a község lakói számára, ezért sok utánajárást követően sikerült összekötni egy új ivóvízforrást a meglévővel. Az így befogott víz egy modern, automatikus, önmagát tisztító szűrőn áthaladva jut be a község ivóvízellátó rendszerébe.

Egyik legfontosabb befektetésünk a község minden utcájának leaszfaltozása volt, ez 5 kilométer utat jelent. Így megóvtuk a lakósságot a portól, zajtól, legfőképp a sártól, járhatóvá tettük a járhatatlan utakat. Az elmaradt 500 méter utat a lehető legrövidebb időn belül feljavítjuk.

Ürmös távol esik a legközelebbi tűzoltó alakulattól, ezért fontosnak tartottam egy tűzoltóállomás létrehozását. Egy német alapítvány fölajánlott egy tűzoltóautót – amiért hálásak vagyunk -, ezért szükség volt egy garázs építésére. 2015-ig hatvan százalékban elkészült, majd 2016-ban a helyi éves költségvetésből elkülönített összegből sikerült befejezni. Jobb felkészülni a veszélyekre, ez biztonságot nyújt a közösségünknek.

Miután sok évi befektetéssel sikerült egy korszerű Művelődési Házat elkészíteni, egy európai uniós pályázatnak köszönhetően sikerült négyszáz széket, modern légkondicionáló készülékeket, hangosításra alkalmas felszerelést és térfigyelő kamerákat vásárolni. Ennek eredményeként az ürmösi Művelődési Ház a környéki kultúrotthonok közt is az egyik legszínvonalasabb művelődési otthon.

Folytatódik az új óvodaszárny építése, amelyet a tervek szerint 2016 szeptemberében fejezünk be. A vidékfejlesztési minisztériummal aláírt szerződés biztosítja a beruházás befejezéséhez szükséges fedezetet. A polgármesteri hivatal belső részét hőszigetelő burkolattal láttuk el, mivel nagy volt a hőveszteség.
Vásároltunk egy új traktort, amely többféle munka elvégzéséhez használunk, megemlíthetem itt a téli hótalanítást.

A kulturális eseményeket is odafigyeléssel szerveztük meg. Március 15-e alkalmával ünnepi műsort szervezünk az iskolások és a dalárda részvételével, és végül vendégül látjuk a közel háromszáz ünneplőt.
Testvértelepülési kapcsolatunk van a magyarországi Sajósenyével és a felvidéki Péder községgel. Az RMDSZ helyi szervezetével támogatjuk a hagyományőrző farsangi ünnepséget. Március 15. alkalmával ünnepi műsort szervezünk az iskolások és a dalárda részvételével, koszorúzás után megvendégeljük a közel 300 ünneplőt. Gyereknapon, karácsonykor csomagot ajándékozunk az iskolás és óvodás gyerekeknek. Segítem és elkísérem az iskolásokat, illetve a dalárdásokat a kulturális fellépéseik alkalmával. Hagyomány szerint az ürmösi dalárdával megemlékezünk a földvári fogolytábor áldozatai emlékére állított emlékműnél.

Új befektetéseket is tervezünk. Az ifjúság kérésére egy minifocipályát fogunk építeni, amelyre már a 2016-os költségvetésben elkülönítettük az összeget. A befektetés építkezési engedélyre vár. Továbbá a község legfontosabb pontjain térfigyelő kamerákat szerelünk fel. A szükséges összeget belefoglaltuk a 2016-os költségvetésbe.

Terveink közé tartozik egy ravatalozó megépítése, szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése.
Az évek során megtanultam, hogy a gyerekekbe és az emberekbe való befektetés a legfontosabb. Téglát téglára tehetünk, magas falakat építhetünk, amelyek messzire látszanak, de a legfontosabb, hogy az egymás közti falakat lebontsuk, és ezáltal utat nyissunk embertársaink felé. Nem ékes szavakkal, hanem példamutató cselekedettel, emberszerető tettekkel tudunk megmaradni ebben a megtévesztő világban, ahol egyre kevesebben vagyunk. A mi erőnk mégis az összetartozás, ami századokon át megtartott bennünket.

Gergely János,
Ürmös polgármestere

Gergely János, Ürmös polgármestere

A 2016-os helyhatósági választások kapcsán

„Polgármesteri tisztségemet soha nem hatalomnak tekintettem, hanem inkább szolgálatnak a községem javára. Az évek során megtanultam, hogy a gyerekekbe és az emberekbe való befektetés a legfontosabb. Nem ékes szavakkal, hanem példamutató cselekedettel, emberszerető tettekkel tudunk megmaradni ebben a közösségben.”